Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fotball i Fossum IF. Fossum IF  Vi driver disse idrettene:  Alpint  Langrenn og skiskyting  Hopp  Orientering  Friidrett  Trim  Fotball  I tillegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fotball i Fossum IF. Fossum IF  Vi driver disse idrettene:  Alpint  Langrenn og skiskyting  Hopp  Orientering  Friidrett  Trim  Fotball  I tillegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fotball i Fossum IF

2 Fossum IF  Vi driver disse idrettene:  Alpint  Langrenn og skiskyting  Hopp  Orientering  Friidrett  Trim  Fotball  I tillegg har vi all-idrett opp til ca. 10 år, KlubbFiz som er et ungdomstilbud, Trim- gruppe og FIOL  Fotballgruppa er den største enkeltidretten med over 500 medlemmer. Et av Norges største idrettslag med over 2000 medlemmer

3 Fossum IF  Økonomi  Totalt omsetning er ca 5 mill pr. år  Fotballgruppe alene har en omsetning på 1 mill pr. år  Klubben har en sunn økonomi og er gjeldfri.  1 heltidsansatt  Frøydis Stensrud (administrasjon)  Alle andre ansatte er engasjert som trener på forskjellige nivåer.  Foreldre-engasjement er er den drivende kraften i klubben.

4 Fotball i Fossum IF  Fossum IF er en breddeklubb  Breddefotballen skal gi alle som ønsker det en mulighet til å spille fotball. Den skal og må derfor være inkluderende og gi tilbud til alle som ønsker det.  Vi har 3 grupper  Barnefotball opp til og med 12 år  Ungdomsfotball fra 13 til 19 år  Seniorfotball fra 20 år

5 Fossum fotball  Totalt ca. 425 spillere, fordelt på ca. 40 lag som har deltatt i seriespill 2001.  1 Seniorlag med 25 spillere  Ca. 175 spiller ungdomsfotball (13-19 år)  4 jentelag og 9 guttelag  Ca. 225 spiller barnefotball ( opp til 12 år)  9 jentelag og 16 guttelag. I tillegg kommer de aller yngste som ikke spiller serie.

6 Organisering Fotballstyret Lag

7 Fossum Fotball  Meget desentralisert organisasjon.  Hovedarbeidet foregår rundt lagene.  Fotballstyret har kun en koordinerende oppgave.  Behovet for et koordinerende organ øker med spillernes alder.  Det er viktig at hvert eneste alderstrinn på gutte og jentesiden er representert i styret.

8 Styrets hovedoppgaver  Målsetninger og langsiktig planarbeide  Økonomi  Koordinere gjennomføringen av noen felles arrangement  Lagpåmelding  Dommerrekruttering  Fordeling av treningstider og baner  Starte opp nye alderstrinn  Trenerkoordinator og utvikling av trenere.  Ressurs for støtteapparatet.  Gir retningslinjer og utøve noe kvalitetssikring

9 Fotballstyret 2002

10 Økonomi  Alle lag er selvfinansierende.  En del av treningsavgiften tilfaller felleskassa. Denne dekker en del fellesutgifter:  Lønn til Frøydis og trenerkoordinator  Vinterbaner  Administrasjonskostnader, representasjon, bøter  Dommerrekruttering  Kostnader fellesarrangement  Fotballgruppa har en sunn økonomi.

11 Hovedprinsipper  Vi er en breddeklubb  Vi skal gi et kvalitetsmessig godt tilbud:  I alle årsklasser  Til gutter og jenter  Uavhengig av talent  Både til de som vil bruke mye tid på fotball og de som vil bruke mindre tid på fotball

12 Hva betyr ”bredde” ?  Barn: Ingen topping, mye lek og moro.  Ungdom: Både til de som vil bruke mye tid på fotball og de som vil bruke mindre tid på fotball.  For å kunne gi et attraktivt tilbud til ungdom trenger vi også et attraktivt A-lag

13 Barnefotball (opp tom 12 år)  3 hovedprinsipper  Likhet  Jevnbyrdighet  Trivsel

14 Likhetsprinsippet  Gjelder innad i ett lag  Konsekvensene av prinsippet vil være at det internt på laget blir viktig at alle får delta – med likt utgangspunkt. La alle spille like mye og la alle i tur få spille fra start. Dette for at alle barna skal få muligheten til å oppleve et fotballspill både gjennom trening og kamp.  Topping av lag skal ikke forekomme i barnefotballen!

15 Jevnbyrdighetsprinsippet  Gjelder forholdet mellom lagene  Bygger på filosofien om at en skal etterstrebe jevnbyrdighet både i trening og kamp, for på den måten å skape spenning, glede og engasjement.

16 Trivsel  Trivselsformelen  Trygghet + Mestring = Trivsel  Trygghet  Skape et miljø hvor den enkelte føler seg trygg i forhold til både de andre på laget og de voksne rundt laget.  Det er lov å gjøre feil  Mestring  Lære basisferdigheter

17 Fossums mål for ungdomsfotball  Ungdomsfotball gjelder 13-19 år. F.o.m 13 år spilles 11’er fotball.  Mål:  Gi et tilbud til alle i aldersgruppen som vil spille fotball.  Med alle menes:  De som vil satse mye på fotball og som ofte har potensialet til å bli gode fotballspillere.  De som ikke prioritere fotball høyest men som ønsker å være med fordi det er moro.

18 Utfordringene  Større forskjeller i spillergruppen  Ambisjoner  Tekniske ferdigheter  Taktiske ferdigheter Differensiert tilbud !  Foreldre-engasjement er minst like viktig for ungdomsfotball som i barnefotball

19 Hvorfor engasjerer vi oss ?  ”Vi ønsker å gi våre barn og ungdommer er godt fritidstilbud for dermed å bidra til at de holder seg borte fra gata”  Fotball er en populær aktivitet blant barn og ungdom  Fotball utvikler  Egen kropp  Personlige ferdigheter  Sosiale ferdigheter i samspill med andre

20 Foreldreengasjement  Alle lag er avhengig av at foreldre tar ansvar for driften av laget  ”Noen” må også engasjere seg ut over eget lag. (Fotballstyret, prosjekter)  Hvis mange bidrar litt får vi det til

21 Hva får du igjen ?  Gjør noe sammen med barna  Lærer andres barn å kjenne  Blir kjent med andre foreldre  Nyttig også i skolesammenheng  Det skapes et sosialt nettverk mellom barn og voksne

22 Organisering av lagene  Lagledelsen  Oppmann  Trener(e)  Støtteapparat  Spillerutvalg  Hvis mange bidrar med litt…..  Etabler en foreldregruppe

23 Lagledelsens arbeidsoppgaver  Planlegging og mål  Skaffe/ansette trener(e)  Tilrettelegging av sesongen  Gjennomføring av sesongen  Informasjon  Turer og turneringer  Økonomi  Administrasjon

24 Oktober/november  Administrative oppgaver  Evaluering av sesongen  Regnskapsavslutning  Mål  Budsjett neste sesong  Ny rekruttering til støtteapparatet

25 Trener  Fossum Fotball har ansatt en trenerkoordinator som er en ressursperson for trenerne på alle nivåer.  Robert Stensønes,  Tlf. 95871140,  E-post:rstensones@hotmail.com  Barnefotball  Foreldretrener  Ungdom  ”Ansatt” trener

26 Ansatt trener  Kontrakt  Styret har en mal  Viktig at noen i lagledelsen følger opp  Komme innom på treninger  Hvordan fungerer samspillet mellom trener og spillere ?  Hvordan fungerer samspillet mellom lagledelse og trener ?

27 Trenerrollen  Faglig ansvarlig.  Lagledelsen setter mål, treneren er ansvarlig for fotballfaglig gjennomføring.  Gjennomføring av treningene  Kampledelse og laguttak  Spillerene skal forholde seg til en person når vi spiller kamper  ”Lag uttak”  Alle skal spille, deltagelse på treninger, ferdigheter

28 Grove planer for neste sesong  Antall lag og eventuell divisjonsplassering  Vintertrening/ Oppstartstidspunkt for sesongen.  Tilgjengelige baner for vintertrening  Behov for inneballer og vinterballer  Sesongen starter ca. 1/5  Innendørsturneringer  Større turer må komme på dagsorden  Dugnader

29 Tidsfrister på høsten  Budsjett neste sesong  Vintertrening  Gymsaler  Grusbane  Kunstgress  Lagpåmelding 1/12  Antall lag og eventuell divisjon  Støtteapparat  Navnelister  Påmelding til større utenlandsturer

30 Januar  Oppdatering av lisensregisteret  Gjelder fra 13 år og eldre  Gjøres på Internett på www.fotball.nowww.fotball.no  Viktig for at spilleren skal være forsikret også på vintertrening.  Du trenger  Navn  Adresse  Fødselsdato  Se egen veiledning.

31 Januar/Februar  Utstyr og draktbehov  En drakt pr. spiller  Gjerne lokal sponsor men denne må godkjennes av styret  Spillerene holder normalt strømper og shorts selv.  Bruk Fossum’s overtrekk  Baller  Vester  Kjegler  Medisinskrin

32 Rutiner for bestilling av utstyr  Egne retningslinjer er utarbeidet av forballstyret. Se under Fotballstyret på www.fossumif.no (fotball) www.fossumif.no

33 Mars/April  Forberedelse til sesongstart  Kampoppsettet legges ut på Internett i slutten av mars.  Se www.fossumif.no (fotball)www.fossumif.no  Lag egen terminliste for sesongen  Fast oppmøtested ved bortekamper, for eksempel Eiksmarka bibliotek.  Lag kjørelister til bortekamper  Treninger  Når kampdager er fastsatt, kan treningstider for sesongen legges opp  Behov meldes styret.

34 Treningsbaner  7’er  Grusbanene ved Eiksmarka skole og Briskehaugen barnehage  Øvre delen av Eiksmarkafeltet fra ca. 15/5  Barketomta fram til ca. 1/5  11’er  Grusbanen på Fossum fram til ca. 1/5  Nedre del av Eiksmarkafeltet fra ca 15/5

35 Regler/Prosedyrer  Det gjelder en del regler prosedyrer som det er viktig å være klar over.  Brudd på reglene kan medføre bøter og tapte poeng.  For mer utførlig informasjon se:  Lagleders ABC som utdeles til hvert lag sammen med spilleplanen ca. 20. April  Informasjonen finnes også på Internett. Se fotballsgruppas side med ”Nyttig informasjon”  Ta også kontakt med noe i styret dersom du er i tvil

36 De viktigst reglene  Flytting av kamper  Overganger fra annen klubb  Bruk av spillere fra andre Fossum lag  Gule/røde kort

37 Vi spiller kamp  Banen  Dommere  Drakter (vester)  Spillere  Spillerens utstyr  Rapportering av resultater

38 Bruk av andre lags spillere  Egne retningslinjer er utarbeidet av forballstyret. Se under Fotballstyret på www.fossumif.no (fotball) www.fossumif.no

39 Gule og røde kort  Benyttes fra 13/14 år.  Bare gule kort uten annen konsekvens en at spilleren må forlate banen. Ny spiller kan settes inn. Ingen karantene.  Fra og med 15 år  Fult regelverk med gule og røde kort.  Karantene ved rødt kort og for mange gule.  Laget må holde regnskap.

40 Forsikringer og skader  Se informasjon på www.fotball.no hvor du også kan hente skademeldingskjemaet. Se også informasjon under Fotballstyret på www.fossumif.no (fotball)www.fotball.no www.fossumif.no


Laste ned ppt "Fotball i Fossum IF. Fossum IF  Vi driver disse idrettene:  Alpint  Langrenn og skiskyting  Hopp  Orientering  Friidrett  Trim  Fotball  I tillegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google