Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fotball i Fossum IF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fotball i Fossum IF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fotball i Fossum IF

2 Fossum IF Et av Norges største idrettslag med over 2000 medlemmer
I tillegg har vi all-idrett opp til ca. 10 år, KlubbFiz som er et ungdomstilbud, Trim-gruppe og FIOL Fotballgruppa er den største enkeltidretten med over 500 medlemmer. Vi driver disse idrettene: Alpint Langrenn og skiskyting Hopp Orientering Friidrett Trim Fotball

3 Fossum IF Økonomi 1 heltidsansatt Totalt omsetning er ca 5 mill pr. år
Fotballgruppe alene har en omsetning på 1 mill pr. år Klubben har en sunn økonomi og er gjeldfri. 1 heltidsansatt Frøydis Stensrud (administrasjon) Alle andre ansatte er engasjert som trener på forskjellige nivåer. Foreldre-engasjement er er den drivende kraften i klubben.

4 Fotball i Fossum IF Fossum IF er en breddeklubb Vi har 3 grupper
Breddefotballen skal gi alle som ønsker det en mulighet til å spille fotball. Den skal og må derfor være inkluderende og gi tilbud til alle som ønsker det. Vi har 3 grupper Barnefotball opp til og med 12 år Ungdomsfotball fra 13 til 19 år Seniorfotball fra 20 år

5 Fossum fotball Totalt ca. 425 spillere, fordelt på ca. 40 lag som har deltatt i seriespill 2001. 1 Seniorlag med 25 spillere Ca. 175 spiller ungdomsfotball (13-19 år) 4 jentelag og 9 guttelag Ca. 225 spiller barnefotball ( opp til 12 år) 9 jentelag og 16 guttelag. I tillegg kommer de aller yngste som ikke spiller serie.

6 Organisering Fotballstyret Lag Lag

7 Fossum Fotball Meget desentralisert organisasjon.
Hovedarbeidet foregår rundt lagene. Fotballstyret har kun en koordinerende oppgave. Behovet for et koordinerende organ øker med spillernes alder. Det er viktig at hvert eneste alderstrinn på gutte og jentesiden er representert i styret.

8 Styrets hovedoppgaver
Målsetninger og langsiktig planarbeide Økonomi Koordinere gjennomføringen av noen felles arrangement Lagpåmelding Dommerrekruttering Fordeling av treningstider og baner Starte opp nye alderstrinn Trenerkoordinator og utvikling av trenere. Ressurs for støtteapparatet. Gir retningslinjer og utøve noe kvalitetssikring

9 Fotballstyret 2002

10 Økonomi Alle lag er selvfinansierende.
En del av treningsavgiften tilfaller felleskassa. Denne dekker en del fellesutgifter: Lønn til Frøydis og trenerkoordinator Vinterbaner Administrasjonskostnader, representasjon, bøter Dommerrekruttering Kostnader fellesarrangement Fotballgruppa har en sunn økonomi.

11 Hovedprinsipper Vi er en breddeklubb
Vi skal gi et kvalitetsmessig godt tilbud: I alle årsklasser Til gutter og jenter Uavhengig av talent Både til de som vil bruke mye tid på fotball og de som vil bruke mindre tid på fotball

12 Hva betyr ”bredde” ? Barn: Ingen topping, mye lek og moro.
Ungdom: Både til de som vil bruke mye tid på fotball og de som vil bruke mindre tid på fotball. For å kunne gi et attraktivt tilbud til ungdom trenger vi også et attraktivt A-lag

13 Barnefotball (opp tom 12 år)
3 hovedprinsipper Likhet Jevnbyrdighet Trivsel

14 Likhetsprinsippet Gjelder innad i ett lag
Konsekvensene av prinsippet vil være at det internt på laget blir viktig at alle får delta – med likt utgangspunkt. La alle spille like mye og la alle i tur få spille fra start. Dette for at alle barna skal få muligheten til å oppleve et fotballspill både gjennom trening og kamp. Topping av lag skal ikke forekomme i barnefotballen!

15 Jevnbyrdighetsprinsippet
Gjelder forholdet mellom lagene Bygger på filosofien om at en skal etterstrebe jevnbyrdighet både i trening og kamp, for på den måten å skape spenning, glede og engasjement.

16 Trivsel Trivselsformelen Trygghet Mestring
Trygghet + Mestring = Trivsel Trygghet Skape et miljø hvor den enkelte føler seg trygg i forhold til både de andre på laget og de voksne rundt laget. Det er lov å gjøre feil Mestring Lære basisferdigheter

17 Fossums mål for ungdomsfotball
Ungdomsfotball gjelder år. F.o.m 13 år spilles 11’er fotball. Mål: Gi et tilbud til alle i aldersgruppen som vil spille fotball. Med alle menes: De som vil satse mye på fotball og som ofte har potensialet til å bli gode fotballspillere. De som ikke prioritere fotball høyest men som ønsker å være med fordi det er moro.

18 Utfordringene Større forskjeller i spillergruppen
Ambisjoner Tekniske ferdigheter Taktiske ferdigheter Differensiert tilbud ! Foreldre-engasjement er minst like viktig for ungdomsfotball som i barnefotball

19 Hvorfor engasjerer vi oss ?
”Vi ønsker å gi våre barn og ungdommer er godt fritidstilbud for dermed å bidra til at de holder seg borte fra gata” Fotball er en populær aktivitet blant barn og ungdom Fotball utvikler Egen kropp Personlige ferdigheter Sosiale ferdigheter i samspill med andre

20 Foreldreengasjement Alle lag er avhengig av at foreldre tar ansvar for driften av laget ”Noen” må også engasjere seg ut over eget lag. (Fotballstyret, prosjekter) Hvis mange bidrar litt får vi det til

21 Hva får du igjen ? Gjør noe sammen med barna
Lærer andres barn å kjenne Blir kjent med andre foreldre Nyttig også i skolesammenheng Det skapes et sosialt nettverk mellom barn og voksne

22 Organisering av lagene
Lagledelsen Oppmann Trener(e) Støtteapparat Spillerutvalg Hvis mange bidrar med litt….. Etabler en foreldregruppe

23 Lagledelsens arbeidsoppgaver
Planlegging og mål Skaffe/ansette trener(e) Tilrettelegging av sesongen Gjennomføring av sesongen Informasjon Turer og turneringer Økonomi Administrasjon

24 Oktober/november Administrative oppgaver Evaluering av sesongen
Regnskapsavslutning Mål Budsjett neste sesong Ny rekruttering til støtteapparatet

25 Trener Fossum Fotball har ansatt en trenerkoordinator som er en ressursperson for trenerne på alle nivåer. Robert Stensønes, Tlf , Barnefotball Foreldretrener Ungdom ”Ansatt” trener

26 Ansatt trener Kontrakt Viktig at noen i lagledelsen følger opp
Styret har en mal Viktig at noen i lagledelsen følger opp Komme innom på treninger Hvordan fungerer samspillet mellom trener og spillere ? Hvordan fungerer samspillet mellom lagledelse og trener ?

27 Trenerrollen Faglig ansvarlig. Kampledelse og laguttak
Lagledelsen setter mål, treneren er ansvarlig for fotballfaglig gjennomføring. Gjennomføring av treningene Kampledelse og laguttak Spillerene skal forholde seg til en person når vi spiller kamper ”Lag uttak” Alle skal spille, deltagelse på treninger, ferdigheter

28 Grove planer for neste sesong
Antall lag og eventuell divisjonsplassering Vintertrening/ Oppstartstidspunkt for sesongen. Tilgjengelige baner for vintertrening Behov for inneballer og vinterballer Sesongen starter ca. 1/5 Innendørsturneringer Større turer må komme på dagsorden Dugnader

29 Tidsfrister på høsten Budsjett neste sesong Vintertrening
Gymsaler Grusbane Kunstgress Lagpåmelding 1/12 Antall lag og eventuell divisjon Støtteapparat Navnelister Påmelding til større utenlandsturer

30 Januar Oppdatering av lisensregisteret Gjelder fra 13 år og eldre
Gjøres på Internett på Viktig for at spilleren skal være forsikret også på vintertrening. Du trenger Navn Adresse Fødselsdato Se egen veiledning.

31 Januar/Februar Utstyr og draktbehov En drakt pr. spiller Baller Vester
Gjerne lokal sponsor men denne må godkjennes av styret Spillerene holder normalt strømper og shorts selv. Bruk Fossum’s overtrekk Baller Vester Kjegler Medisinskrin

32 Rutiner for bestilling av utstyr
Egne retningslinjer er utarbeidet av forballstyret. Se under Fotballstyret på (fotball)

33 Mars/April Forberedelse til sesongstart
Kampoppsettet legges ut på Internett i slutten av mars. Se (fotball) Lag egen terminliste for sesongen Fast oppmøtested ved bortekamper, for eksempel Eiksmarka bibliotek. Lag kjørelister til bortekamper Treninger Når kampdager er fastsatt, kan treningstider for sesongen legges opp Behov meldes styret.

34 Treningsbaner 7’er Grusbanene ved Eiksmarka skole og Briskehaugen barnehage Øvre delen av Eiksmarkafeltet fra ca. 15/5 Barketomta fram til ca. 1/5 11’er Grusbanen på Fossum fram til ca. 1/5 Nedre del av Eiksmarkafeltet fra ca 15/5

35 Regler/Prosedyrer Det gjelder en del regler prosedyrer som det er viktig å være klar over. Brudd på reglene kan medføre bøter og tapte poeng. For mer utførlig informasjon se: Lagleders ABC som utdeles til hvert lag sammen med spilleplanen ca. 20. April Informasjonen finnes også på Internett. Se fotballsgruppas side med ”Nyttig informasjon” Ta også kontakt med noe i styret dersom du er i tvil

36 De viktigst reglene Flytting av kamper Overganger fra annen klubb
Bruk av spillere fra andre Fossum lag Gule/røde kort

37 Vi spiller kamp Banen Dommere Drakter (vester) Spillere
Spillerens utstyr Rapportering av resultater

38 Bruk av andre lags spillere
Egne retningslinjer er utarbeidet av forballstyret. Se under Fotballstyret på (fotball)

39 Gule og røde kort Benyttes fra 13/14 år. Fra og med 15 år
Bare gule kort uten annen konsekvens en at spilleren må forlate banen. Ny spiller kan settes inn. Ingen karantene. Fra og med 15 år Fult regelverk med gule og røde kort. Karantene ved rødt kort og for mange gule. Laget må holde regnskap.

40 Forsikringer og skader
Se informasjon på hvor du også kan hente skademeldingskjemaet. Se også informasjon under Fotballstyret på (fotball)


Laste ned ppt "Fotball i Fossum IF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google