Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial programvare = Sam-Arbeid + X

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial programvare = Sam-Arbeid + X"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial programvare = Sam-Arbeid + X
Kunnskapstinget, September 2011 Lene Pettersen (BI) og Marika Lüders (SINTEF)

2 Marika Lüders Asbjørn Følstad Jan Håvard Skjetne Lene Pettersen

3 Virksomheten ønsker med SOCIAL BUSINESS SOFTWARE (SBS) å utnytte ansattes kunnskaper og kompetanser gjennom å; build professional networks, develop competence by following others more skilled, finding out what others are doing and not reinventing the wheel, having things you’re working on easy to find and share, easily work with colleagues in other business units

4 Informantene (27)

5 Spørsmålene vi stiller
Kommunikasjons- og samhandlingsmønstre? Mer samhandling på tvers av enheter? Hva er den opplevde nytten/verdien av SBS/hvordan brukes verktøyet? Barrierer som hindrer bruk? Hva er suksesskriteriene for bruk?

6 Informantene (27) Alder: mellom 22 og 59 år 9 kvinner og 18 menn
24 scorer høyt på datakompetanse Ulike bruksmønstre for SBS-verktøyet (fra i praksis ikke-bruker til ivrige og fornøyde SBS-frelste).

7 Respondentene (236) Gjennomsnittalder: 37,8 år Median-alder: 38 år Kvinner: 21,1% Menn: 78,9% MERK: Kun 8,9% av respondentene er ikke-brukere av SBS-verktøyet.

8 Telefon og e-post er primære kommunikasjonskanaler
[My mobile phone is] pretty essential. (…) When I am on the move, it gives me s which is really useful. Because, as you gather, a lot of my work, is, if you like, driven by s, I need to stay in touch and know that I haven’t missed something important. (informant 50+) Foto: Vincent van der Pas (CC):

9

10 Ansatte bruker sine nærmeste offline kollegaer…
I go to people I know because I know who they are. Well, I imagine they can solve my problem, or we can have brainstorm to solve it all together. If I have a problem that I know other consultants can help me, but they are not in that project I can just ask them by mail or phone (Informant 30+) Foto: Alexey Teterin

11 …og andre nære relasjoner utenfor arbeidsplassen
Jeg har oppsøkt folk som jeg har jobbet med tidligere som jeg kjenner, som jobber helt andre steder nå, for å løse arbeidsoppgaver i jobben min” (Informant 50+) Foto: Alexey Teterin

12 Ansatte bruker ofte sine personlige online nettverk i sitt arbeid
“I use facebook all the time. I have kept contact with some of my old colleagues in my old company. And also people I have known from school who work with the same as me. So yes, I use these contacts a lot when I work“ Foto Arrow | Dreamstime.com

13 Lite samhandling på tvers av land og enheter
Netdraw illustrasjon i Ucinet av samhandlingstendenser i virksomheten/casen av Lene Pettersen

14

15 ULIK BRUK AV VERKTØYET ENVEIS TOVEIS Dumper dokumenter
Arbeidsverktøy og støtte (prosjektrom) Leser i en viss grad nyheter og blogg innlegg, gjerne fra ledelsen Finner og spør etter informasjon til eget arbeid Tidsbelastning Holder seg oppdatert gjennom faggrupper Passiv bruker Aktiv bruker 80 20 (power law)

16 Viktigste grunner til å bruke SBS
Finne informasjon om virksomheten (74,3%) Finne kolleager (58,9%) Få arbeidsrelevant kunnskap/tips (47,5) Som et samarbeidsverktøy (40,1%) Følge kollegaer med lignende oppgaver (40,1%) Dvs. nytten er i stor grad knyttet til å tilegne seg informasjon (og det er helt ok).

17 Barrierer som hindrer bruk
Funn fra intervjuer Kundesensitivt Strukturløst Tidkrevende Språkversjoner Ikke nok feedback på bidrag Brukeropplevelse Ikke integrert med systemer Bruker primært kundens systemer Synlighet på arbeidsplassen Funn fra survey Information overload (26,7%) Deler allerede innhold gjennom andre kanaler (33,9%) Har ikke tid (23,7%) Ønske om å samarbeide med kunder gjennom SBS (25,8%) Ønske om mer feedback på egne bidrag (24,6%)

18 Kontekst

19 Mange ansatte bruker helst ikke ’Like’
”I never ‘Like’ anything. Because I do not think that is good. You get a blurred picture of the SBS usage. Those who are active will be visible to all of us. There more you ‘Like’, the more visible you’ll get. So there will be a distinction between active people and not so active people. And when the management demand us to use it, only the active users that leaves visible prints of their interactions will be noticed by the management (Informant +30) Illustrasjon: Maigi | Dreamstime.com

20 Men faglig oppdatering gir ikke bonus…
Ansatte bruker sosiale medier til å holde seg kontinuerlig oppdatert innenfor sine fag. Store deler av fritiden går til å holde seg oppdatert. Og folk jobber til alle døgnets tider. Men faglig oppdatering gir ikke bonus… Vi har klare insentiver til å fakturere mest mulig. Hvis jeg oppnår mine mål får jeg en fin bonus. Tid som ikke er fakturerbar [som f.eks faglig oppdatering] betyr mindre bonus. Faglig utvikling gir ikke bonus, så det er mindre insentiv til oppdatering, for det lønner seg ikke. Det er viktig for meg å oppdatere meg, men det er en høyere prioritert å maksimere min bonus. (informant 50+).

21 It takes time to bring awareness and to make sure that people includes SBS into their work flows. You cannot force people, you have to use that kind of tools. We, our generation, is more like… We’ve grown up with I5, and then myspace, and then facebook, so we’re used to finding easy ways to share things. The elderly are on facebook, but they really don’t use facebook in the same way as we do (yngre ansatt) Foto: Pawel Loj (CC):

22 Foto: Dom Dada (CC): http://www.flickr.com/photos/ogil/274628990/
Surveyresultatene viser ingen sammenheng mellom alder og tilfredshet med SBS. Surveyresultatene viser ingen sammenheng mellom kjønn og tilfredshet med SBS.

23 Høyere SBS-tilfredshet
Glad i å dele kunnskap? Høyere SBS-tilfredshet (I like to be kept fully informed of what my coworkers know) (I regularly inform my coworkers of what I am working on) (I consider it important that my colleagues know what I am working on)

24 ? Men blir flere gladere i å dele kunnskap med SBS? Innføring av SBS
Kultur for samarbeid Eksisterende kultur for samarbeid Bruksmønstre og tilfredshet med SBS Våre surveydata tyder på dette.

25 Samhandlingsverktøy 1980 1990 2000 2010 2020 Groupware
Knowledge management Intranett 1.0 Enterprise 2.0 Collaborative networks BAKTEPPE: Kunnskap er en størrelse, en vare, som kan trekkes ut

26 X = Organisasjon, organisering, strategi, kontekst, åpenbar nytte/verdi, ulike behov, grenseløs samarbeidskultur, tid, endre arbeidsvaner, tillit, personvern, brukervennlighet, oppfølging, kurs, integrasjon mot relevante systemer, 3.0, anerkjennelse LENE og MARIKA

27 Takk for oss. Marika. Lüders@sintef. no @Marika75 Lene. pettersen@bi
Takk


Laste ned ppt "Sosial programvare = Sam-Arbeid + X"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google