Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anette Cicilie Rundgren Musikkterapistudent Oslo Universitetssykehus (OUS), Ullevål Oslo, 11.05.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anette Cicilie Rundgren Musikkterapistudent Oslo Universitetssykehus (OUS), Ullevål Oslo, 11.05.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anette Cicilie Rundgren Musikkterapistudent Oslo Universitetssykehus (OUS), Ullevål Oslo, 11.05.12

2

3 Hva er musikkterapi?  Musikk kan skape nye muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk  Musikk som virkemidel til å uttrykke seg  Fokus på ressurser og kreativitet  Skape musikalske moter og danne et fellesskap  ”Musikkterapi er bruk av musikk til å gi mennesker nye handlemuligheter”(Ruud,1990)  Fokus på det salutogenetiske perspektiv (fremme helse) og ikke det patogenetiske (fokus på sykdom)

4 Mor til et prematurt barn:  ” I begynnelsen føler man at det er en ting, den bare ligger der liksom, også får vi lov til å ta den ut og leke med den innimellom” (praksislogg 24.10.11)

5 Hvorfor musikkterapi? Musikkterapi kan være med på å:  bygge opp og styrke relasjonen mellom omsorgsgiver og det premature barnet  gi trygghet, gjenkjennelse og kjærlighet, dette skaper positive endringer i samspillet  gi redusert puls- og respirasjon og samt øke SaO 2  skape en god og trygg atmosfære  gi en raskere vektoppgang som igjen resulterer i tidligere hjemreise

6

7

8

9

10

11

12

13 Internasjonal litteratur  Butt og Kiselevsky (2000) Hælstikk Spedbarn over 31 uker: musikken hadde en effekt ved at hjertefrekvens, adferdtilstand og ansiktsuttrykk for smerte kom raskere tilbake til den opprinnelige verdien sammenlignet med kontrollgruppen.  Caine (1991) Stressadferd Kortere opphold på intensiven: (p<.05) Sykehusopphold: (p<.05) Reduksjon i stressatferd: (p<.005)  Cassidy (2009) Hodeomkrets og fysiologiske responser Ingen signifikant endring i hodeomkrets Nedgang i hjertefrekvens (p=.002)  Standley og Moore (1995) Eksponering av mors stemme, SaO 2 En signifikant effekt på (p<.05)

14  Gresbakken, Siv Merete Kvalbein (2011): Musikkterapeutisk arbeid på intensivavdelingen fornyfødte. Musikkterapi nr. 1.  Houghton, Elin Grastveit (2008): Ingen er for liten. Masteroppgave. Grieg akademiet, Bergen  Oveland, Solveig (1998): Meningsfulle øyeblikk i musikkterapi. Hovedfagsoppgave, UiO.  Ruud, Even (1990): Musikk som kommunikasjon og samhandling. Oslo: Solum Forlag.  Tråsdahl, Ole Bjarne (2011): Effekt av musikk og musikkterapi med barn på sykehus. Norges musikkhøgskole, Oslo  Rye, Henning (1993): Tidlig hjelp til bedre samspill. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo


Laste ned ppt "Anette Cicilie Rundgren Musikkterapistudent Oslo Universitetssykehus (OUS), Ullevål Oslo, 11.05.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google