Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy"— Utskrift av presentasjonen:

0 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy Velkomstslide, presentasjon til bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp Bygdøy. Det pedagogiske opplegget er velegnet til bruk i faget ”Utdanningsvalg”. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

1 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Film: MyWave - en Ocean Talent Camp-film Formål: Introduksjon til filmfremvisning 2. Læringsmål: Filmen vil gi en kontekst til hva Ocean Talent Camp-opplegget handler om Dette er en film som skal vekke interesse blant ungdommer til å utforske egne preferanser og talent. Filmen handler ikke om konkrete karriereveier, men er et bilde/ metafor på mulige valg og karriereveier, samtidig som bølgene også har en klar nærhet til tematikken - Ocean Industry 3. Innholdselementer utover slide: Film: ”My Wave” Spill av fra internett (Høyreklikk på ”Spill av”, velg ”Hyperkobling, deretter ”Åpne hyperkobling”). Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

2 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Fremdriftsplan, Ocean Talent Camp Bygdøy Formål: Modellen gi en oversikt over hvilke trinn det pedagogiske opplegget My Wave består av. Vi anbefaler at Trinn 1- ”Forberedelse i klasserommet”, deles i to. Det kan gjennomføres med en ukes mellomrom, slik at elevene får en lengre refleksjonsperiode i forhold til tema. 2. Læringsmål: Informasjon og oversikt Felles gjennomgang av fremdriftsplanen i klassen slik at alle får samme informasjon Hver enkelt elev får en forståelse hva de skal gjennom av aktiviteter under Ocean Talent Camp og hva de er forventet å bidra med Muligheter for spørsmål og avklaringer i plenum Lære om samfunn, arbeidsliv og eget talent. 4. Innholdselementer ut over slide: (Ingen) Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

3 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Forberedelser i klasserommet, del 1 1. Gjennom Ocean Talent Camp skal elevene lære om samfunnet vi lever i, potensielle arbeidsmuligheter og arbeidsplasser. De får også muligheten til å reflektere over egne talent gjennom en talent-test. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

4 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Fremdriftsplan, Ocean Talent Camp 2013 Gjennomgang av aktiviteter som skal gjennomføres under ”Forberedelser i klasserommet”. Dette skal gjennomgås, og nevnes for elevene: Få svar på hva Ocean Talent Camp er Introdusere talent-test, der elevene skal finne sitt talent Se film: Intro til havbaserte næringer Få svar på hva havbasert industri er Diskutere havbaserte næringer Her anbefaler vi å dele opp innholdet, slik at følgende gjennomgås om en uke eller som time 2 i en dobbelttime. I denne presentasjonen er denne delen kalt ”Forberedelser i klasserommet, del 2”, og inneholder: Repetisjon: Hva er havbasert industri? Se film: ”Norsk olje og gass - Vi bygger Norge fra bunnen” Se film: ”En maritim klynge” Se film: ”Om fiske som næring” Kort quiz Innføring i hva vi er gode på i ulike deler av landet, organisert etter regionale næringsklynger. 2. Læringsmål: Forståelse av hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hva den enkeltes bidrag er forventet å være Informasjon og oversikt Muligheter for spørsmål og avklaringer i plenum 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

5 Hva er Ocean Talent Camp?
En mulighet til å møte mennesker som jobber på og med havet. En mulighet til å møte bedrifter, organisasjoner og skoler knyttet til havbasert industri. Bli inspirert til å tenke over egne utdanningsvalg gjennom det pedagogiske opplegget ”My Wave”. Ocean Talent Camp = OTC 1. Formål: Introduksjon til Ocean Talent Camp Vise til de muligheter som hver enkelt får gjennom deltakelse på Ocean Talent Camp Beskrive formål med læringsopplegget for å skape riktige forventinger 2. Læringsmål: Formidle overordnet budskap/ formål med Ocean Talent camp: Havbasert næring er Norges største og trenger mange dyktige mennesker med ulik type kompetanse i fremtiden. Dette skal elevene lære mer om under OTC 2013 Styrke elevenes refleksjon rundt eget utdannings- og yrkesvalg, og hvorvidt havbasert industri kan være et aktuelt valg Vekke interesse for havbasert industri generelt 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

6 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Finn ditt talent Dette er en leken og uformell test som bidrar til å gi elevene en pekepinn på hva de er gode på. Du finner talent-testen her: Her er 5 ulike ”Ocean talents”: Formål: Introduksjon av talent-test Testen er en liten indikator på den enkeltes styrker og gir tilbakemelding på hva slags type talent hver enkelt elev har Testen er ikke vitenskapelig, men gir elevene en mulighet til å reflektere over hva slags type jobber som kan passe Elevene kan gjøre testen i grupper på 3, der de får se hverandres resultat og kommentere på det ”svaret” som testen gir 2. Læringsmål: Refleksjon rundt egne egenskaper og hva som er den enkeltes talent Lærer kan spørre om de kjenner seg igjen i det svaret de fikk 3. Innholdselementer utover slide: Talent-test Denne er tilgjengelig her: Kjenner du deg igjen i noen av disse? Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

7 Film: Intro til havbaserte næringer - Chris Masters
Formål: Introduksjon til filmfremvisning 2. Læringsmål: Filmen er et friskt pust, lettbeint, fengende og identitetsskapende for ungdommer på jakt etter fremtidens karrieremuligheter. Den sunnmørske rapperen Chris Masters står bak låta. 3. Innholdselementer utover slide: Film: ” Intro til havbaserte næringer – Chris Masters” Spill av fra internett (Høyreklikk på ”Spill av”, velg ”Hyperkobling, deretter ”Åpne hyperkobling”). Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

8 Hva er havbasert industri? (1)
Formål: Introduksjon til tema: havbasert industri, et tema som elevene skal bli bedre kjent med 2. Læringsmål: Læring om havbasert industri, som er delt inn i 3 hovedkategorier: 1. Offshore Energy: Olje, gass og fornybar energi til sjøs 2. Shipping: Frakt av varer og råvarer på havet, avanserte maritime operasjoner, samt utvikling og produksjon av skip, skipsutstyr og tjenester knyttet til dette 3. Seafood: Fiske og oppdrett. Produksjon av fisk, oppdrett eller fangst. Bærekraftig utnyttelse av ressursene Maritim kompetanse finnes i overlappende næringer Viktig med en forståelse av næringenes viktighet i norsk og internasjonal sammenheng. De tre sektorene av havbasert industri står for ca. 70% av norsk eksport Alle næringene har tilhørende servicenæringer som bidrar inn mot verdiskapingen i havbasert industri. Eksempel på dette er: Utstyr, finansiering, jus, produksjon av båter, produksjonsutstyr til olje og gass, utdanning etc. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

9 Hva er havbasert industri? (2)
Noen stikkord om næringene: Offshore energi: Energi som kan eksporteres og selges Inntekter til folketrygdfondet som sikrer velferd Opparbeidet ekspertise på olje og gass som kan brukes verden over Verdensklasse på, rigger, subsea, flytende produksjonsskip En stor industri som rekker ut over selve bransjen. Leverandører, utdannelse, forsikring, finansiering, etc. Bidrar til velferden i landet Skipsfart og maritim industri: Best på megling, gode på finne riktig skip til riktig last Store redere som utvikler nye skip og driver verdenshandelen: ca. 6% av all last i verden går på norske skip Topp i verden på på klassifisering og sikkerhet 90% av verdenshandelen går på havet Den norske offshoreflåten er verdens nest største og mest moderne Rederiene deltar i alle faser av petroleumsaktiviteten; fra de første seismiske undersøkelser til produksjon og nedstengning av avsluttede felt Rederiene er sterkt knyttet til små lokalsamfunn langs kysten og er viktige både for sysselsetting og verdiskaping i distriktene Sjømat: Norge er store på oppdrett Sikrer Norge en god matproduksjon Tilfører og skaper gode arbeidsplasser Fører til at vi er i verdenstoppen på biomarin teknologi 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

10 Oppgave: Diskusjon om havbaserte næringer
Kjenner du til noen yrker innenfor de havbaserte næringene? Hvilken jobb ville du hatt innenfor de havbaserte næringene? På hvilken måte er de havbaserte næringene viktige for Norge? Formål: Introduksjon til oppgave med diskusjon rundt det elevene har lært gjennom tidligere læring og oppgaver Lærere stiller spørsmålene til klassen og hjelper elevene til å resonnere seg frem til svar 2. Læringsmål: Repetere, forsterke og forlenge læring om havbaserte næringer gjennom diskusjoner Skape refleksjon rundt betydningen av dette i norsk sammenheng og for fremtiden 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

11 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Forberedelser i klasserommet, del 2 Formål: Gi forståelse av aktiviteter som skal gjennomføres under trinnet ”Forberedelser i klasserommet, del 2”. 2. Læringsmål: Forståelse av hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hva den enkeltes bidrag er forventet å være Informasjon og oversikt Muligheter for spørsmål og avklaringer i plenum 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

12 Repetisjon: Hva er havbasert industri?
1. Offshore Energy: Olje, gass og fornybar energi til sjøs 2. Shipping: Frakt av varer og råvarer på havet 3. Seafood: Tradisjonell fiske og oppdrett. Produksjon av fisk, oppdrett eller fangst. Formål: Repetisjon av tidligere introdusert læring om Havbasert industri. Repetisjon av ”Forberedelser i klasserommet, del 1” 2. Læringsmål: Læring om havbasert industri, som er delt inn i 3 hovedkategorier: 1. Offshore Energy: Olje, gass og fornybar energi til sjøs 2. Shipping: Frakt av varer og råvarer på havet 3. Seafood: Tradisjonell fiske og oppdrett. Produksjon av fisk, oppdrett eller fangst Viktig med en forståelse av næringenes viktighet i norsk og internasjonal sammenheng. De tre sektorene av havbasert industri står for ca. 70% av norsk eksport 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

13 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Film: ”Norsk olje og gass - Vi bygger Norge fra bunnen” Formål: Introduksjon til filmfremvisning 2. Læringsmål: En kort film som viser en imponerende sammenligning mellom kjente byggverk på jorden og installasjoner som ligger på havdypet. Dette er en av de største ingeniør bragdene i menneskets historie  Filmen vil gi innsikt i noen aktiviteter innenfor norsk olje og gass-sektor (offshore) 3. Innholdselementer utover slide: Film: ” Norsk olje og gass - Vi bygger Norge fra bunnen” For avspilling: Høyreklik på ”Spill av”, og åpne hyperkobling. Spill av fra internett (Høyreklikk på ”Spill av”, velg ”Hyperkobling”, deretter ”Åpne hyperkobling”). Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

14 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Film: En maritim klynge Formål: Introduksjon til filmfremvisning 2. Læringsmål: Gi elevene nærmere kjennskap til en av Norges maritime klynger, med eksempel fra Møre Gi en forståelse av hva en maritim klynge er og hvor mange ulike typer selskap en klynge kan bestå av Filmen viser hvordan maritim/ havbasert industri i Norge er organisert i regioner som fungerer som næringsklynger. En næringsklynge er et geografisk område der mange bedrifter konkurrerer og samarbeider om å levere varer og tjenester innenfor et konkret næringsområde. Et godt eksempel er den maritime klyngen på Møre som er verdensledende på leveranser av offshore shipping båter, utstyr, læringssimulatorer etc.  3. Innholdselementer utover slide: Film: ”Maritim klynge” Spill av fra internett (Høyreklikk på ”Spill av”, velg ”Hyperkobling”, deretter ”Åpne hyperkobling”). Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

15 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Film: ”Om fiske som næring” Formål: Introduksjon til filmfremvisning 2. Læringsmål: Film fra Norwegian Seafood Denne korte filmen gir et bilde av noen av de daglige aktiviteter knyttet til seafood-næringen, eller fiskerinæringen som den heter på norsk 3. Innholdselementer utover slide: Film: ” Om fiske som næring” Spill av fra internett (Høyreklikk på ”Spill av”, velg ”Hyperkobling”, deretter ”Åpne hyperkobling”). Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

16 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Oppgave: Kort quiz 1. Hvor stor er den norske skipsflåten i verdenssammenheng? 3. størst 5. størst 10. størst 2. Hvor mange kilo kaffe kommer til Oslo via sjøveien hver dag? kilo kilo kilo 3. Hvor stor andel av verdens offshore skipsflåte er norsk? 9% 15% 18% 4. Hvor mange er ansatt i havbasert industri (shipping, offshore og seafood)? Ca Ca Ca Formål: Informasjon om oppgaveløsing i klassen Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper Lærer stiller spørsmålene og elevene gis noe tid til å resonnerer før de svarer Svar bør avgis skriftlig Riktige svar kan gjennomgås etter hvert spørsmål eller etter at alle spørsmål har blitt stilt Quiz-spørsmålene kan skrives ut og deles ut i klassen eller fremvises på prosjektør under quiz (eventuelt begge deler) 2. Læringsmål: Gjennomføring av quiz for å repetere, forsterke og forlenge læring fra OTC-forløpet Gi elevene en forståelse av at denne industrien er viktig for Norge og at Norge er en sentral aktør på dette området internasjonalt Elevene skal ikke nødvendigvis huske riktige svar. De bør imidlertid få et inntrykk av, og kunne reflektere over, viktigheten av havbasert industri for Norge Riktige svar på spørsmål: 1. 5. størst kilo 3. 15 % Forsøk å sette svarene i forhold til lokale, kjente størrelse. Spørsmål nummer fire som eksempel: ”Hvor mange er det plass til på Ullevaal stadion? mennesker mennesker jobber i de havbaserte næringene i Norge. Tenk om vi hadde prøvd å få plass til alle disse på stadion!” 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

17 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Oppgave: Kort quiz 5. Hvor dypt under havbunnen har man boret etter olje? 500 meter 2000 meter 10000 meter 6. Hvor mange måltider med fisk produserer den norske seafood-næringen hver dag? 12 millioner 24 millioner 38 millioner 7. Hvor mange tonn laks produserer vi per nordmann i året? 50 kilo 70 kilo 200 kilo 8. Hvor lenge kan en subsea installasjon stå på bunnen av havet? Opp til 15 år Opp til 30 år Opp til 50 år Formål: Informasjon om oppgaveløsing i klassen Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper Lærer stiller spørsmålene og elevene gis noe tid til å resonnerer før de svarer Svar bør avgis skriftlig Riktige svar kan gjennomgås etter hvert spørsmål eller etter at alle spørsmål har blitt stilt Quiz-spørsmålene kan skrives ut og deles ut i klassen eller fremvises på prosjektør under quiz (eventuelt begge deler) 2. Læringsmål: Gjennomføring av quiz for å repetere, forsterke og forlenge læring fra OTC-forløpet Gi elevene en forståelse av at denne industrien er viktig for Norge og at Norge er en sentral aktør på dette området internasjonalt Elevene skal ikke nødvendigvis huske riktige svar. De bør imidlertid få et inntrykk av, og kunne reflektere over, viktigheten av havbasert industri for Norge Riktige svar på spørsmål: 5. Ca meter under havbunnen 6. 38 millioner måltider kilo 8. Opp til 30 år 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

18 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Oppgave: Kort quiz 9. Når ble det første oljefunnet gjort i Norge 1969 1962 1974 10. Hva er kiloprisen på Gonade (innholdet i kråkeboller) 300 kr 500 kr 5000 kr Formål: Informasjon om oppgaveløsing i klassen Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper Lærer stiller spørsmål i klassen og elevene gis noe tid til å resonnerer før de svarer Svar bør avgis skriftlig Riktige svar kan gjennomgås etter hvert spørsmål eller etter at alle spørsmål har blitt stilt 2. Læringsmål: Gjennomføring av quiz for å repetere, forsterke og forlenge læring fra OTC-forløpet Gi elevene en forståelse av at denne næringen er viktig for Norge og at Norge er en sentral aktør på dette området internasjonalt Elevene skal ikke nødvendigvis huske riktig svar, men reflektere over viktigheten av havbasert industri for Norge Riktige svar på spørsmål: , lille julaften 10. Mellom kr. De store markedene er Frankrike og Japan 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

19 Dette er vi god på i Norge
8. Nord-Norge Arktisk maritim klynge under utvikling med fokus på oppdrett, fiske, olje og gass 5.Bergensregionen Senter for industrishipping, rederier og shipping oppdrett, fiske, olje og gass 6. Maritimt Møre Design, bygging og operasjon av offshorefartøy Oppdrett/ fiske 7. Trøndelag Nasjonalt teknologisk kunnskapssenter – NTNU/ Marintek Olje og gass Dette er vi god på i Norge 4. Haugaland/ Sunnhordaland Offshore-rettet maritim klynge 1. Oslofjordregionen Oslo: Rederihovedkontorer og spesialiserte maritime tjenester med skipsmegling og forsikring Formål: Kartet viser hvor i Norge de havbaserte næringsklyngene ligger, med beskrivelse av hovedaktivitet i klyngene 2. Læringsmål: Kunnskap om hvor næringsklynger innen havbasert industri finnes Gi elevene forståelse av hvor stor geografisk spredning det er i næringsklynger knyttet til havbasert industri. Disse finnes langs hele kysten vår, og havbasert industri er fordelt utover hele Norge Osloregionen er godt representert innenfor næringsklyngene, men andre store og viktige klynger ligger også andre steder i Norge 3. Innholdselementer utover slide: Rapport (sammendrag av rapport) Artikkel Torger Reve: ”Et kunnskapsbasert Norge”(Professor Torger Reve, 2012): Rapporten gir et overblikk over næringene og kommende utfordringer relatert til havbasert industri Mer informasjon om maritime næringsklynger i Norge finnes her: 3.Stavangerregionen Boring og produksjonstjenester 2. Sørlandet Boreutstyr, oljeplattformer og utstyr

20 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Forberedelser til besøk på Ocean Talent Camp Formål: Gi forståelse av aktiviteter som skal gjennomføres under Trinn 2- ”Besøk på Ocean Talent Camp 2. Læringsmål: Forståelse av hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hva den enkeltes bidrag er forventet å være Informasjon og oversikt Muligheter for spørsmål og avklaringer i plenum Vi skal gå gjennom forberedelsene 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

21 Forberedelser og besøk (1)
1. Før besøket: Du får utdelt navnelapp, oppgavekort, og huskeliste/timetabell 2. Under besøket: Velg deg tre jobbkort. 2. Etter besøket: Presentere valgte jobbkort, diskutere i klassen, reflektere over besøket. Formål: Praktisk informasjon til forberedelse for selve besøket under Ocean Talent Camp Utdeling av tilsendt Ocean Talent Camp-pakke og beskrive formål med dette Informasjon om jobbkort som må tas med fra besøket, herunder beskrive formål med jobbkortene 2. Læringsmål: OTC-pakken inneholder følgende: 1. Navnelapper 2. Oppgavekort: 3. Huskeliste/timetabell Navnelapp, oppgavekort og huskeliste/timetabell får elevene utdelt i klasserommet på slutten av trinn 2, som dere nå går gjennom. 3. Innholdselementer utover slide: OTC-pakke. Denne er tilsendt Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

22 Navnelapp og oppgavekort
Navnelappen forteller deg hvilken bedrift du er ansatt i under Ocean Talent Camp. Under Ocean Talent Camp skal du starte besøket ditt hos denne bedriften. Oppgavekortet inneholder presentasjon av bedriften du har fått utdelt. På baksiden av kortet finner du spørsmål og aktiviteter, både fra din bedrift og andre utstillere. Svar på spørsmålene og vær med på aktivitetene. Ta med deg ferdig utfylt oppgavekort tilbake til skolen, og gå gjennom svarene sammen med klassen din. 2. Læringsmål (forts.): 1. Navnelapper Navnelappene deles ut før avreise og skal benyttes under besøket Hver enkelt elev må skrive på sitt eget navn på utdelt navnelapp Navnelappen fungerer som billett og det er derfor svært viktig at denne tas med. Den viser også hvilken bedrift den enkelte skal starte hos under besøket (Her eksemplifisert med VARD) Alle i samme gruppe må ha korresponderende oppgavekort og bedriftsnavn på navnelapper 2. Oppgavekort: Oppgavekortene deles ut før avreise og skal benyttes under besøket på OTC Oppgavekortene inneholder navn på ulike bedrifter. Elevene skal starte hos sin tildelte bedrift (Her eksemplifisert med Norges Rederiforbund) Ved hjelp av oppgavekortene skal elevene bli nærmere kjent med aktører i bransjen, hva de arbeider med, hvordan det er å arbeide hos de og hvilke jobber de tilbyr Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

23 Huskeliste/timetabell
Dette er et hefte som inneholder viktig praktisk informasjon, som: Huskeliste til besøket. Timetabell med oversikt over aktiviteter, foredrag og lignende. Kart over området. 2. Læringsmål (forts.): Huskeliste/timetaball Oppgavekorte Huskeliste/timetabell gir nyttig informasjon lærere/rådgivere og elever trenger før avreise og under besøket Inneholder timetabell med oversikt over aktiviteter, foredrag og lignende Inneholder kart over området Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

24 Forberedelser og besøk (2)
1. Før besøket: Du får utdelt navnelapp, oppgavekort, og huskeliste/timetabell 2. Under besøket: Velg deg tre jobbkort. 2. Etter besøket: Presentere valgte jobbkort, diskutere i klassen, reflektere over besøket. 2. Læringsmål: (forts.) Under besøket må elevene ta med seg tre jobbkort, som deles ut på utstillernes stander. 3. Innholdselementer utover slide: OTC-pakke. Denne er tilsendt Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

25 Jobbkort Rollemodellene fra de ulike bedriftene har jobbkort, som forteller om arbeidsplassen og yrket deres, samt veien fra skole til jobb. Ta med deg tre jobbkort du synes er interessante. Jobbkortene skal presenteres for klassen din etter Ocean Talent Camp. 2. Læringsmål (forts.): Jobbkort: De ulike utstillerne har jobbkort med informasjon om ulike ansatte, deres arbeidsplass, samt yrkes- og utdanningsvei Elevene skal sitte igjen med de tre jobbkortene de synes er mest interessante Etter besøket er hensikten at elevene skal presentere jobbkortene for klassen, og si noe om hvorfor de valgte nettopp disse. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

26 Forberedelse, besøk og oppsummering (1)
1. Før besøket: Du får utdelt navnelapp, oppgavekort, og huskeliste/timetabell 2. Under besøket: Velg deg tre jobbkort. 2. Etter besøket: Presentere valgte jobbkort, diskutere i klassen, reflektere over besøket. 2. Læringsmål (forts.): Vi oppfordrer dere til å legge av tid i etterkant av besøket til å presentere jobbkortene, samt gå gjennom erfaringene fra besøket. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

27 Dette må du huske til Ocean Talent Camp
Før avreise: Få med informasjon om avreise fra lærer Alle gruppene skal ha med sine utdelte oppgavekort Alle elever skal ha med seg navnelapp Under besøket: Ved ankomst samles alle i konferanseteltet Under besøket skal alle grupper løse sine oppgaver: Gruppene skal starte besøket hos sin tildelte bedrift Gruppene skal ha med utfylte oppgavekort tilbake Alle elever skal ta med seg tilbake tre jobbkort som matcher egne interesser og talent! Løs oppgaver, lær masse og ha det gøy! Formål: Praktisk informasjon om selve besøket under OTC 2. Læringsmål: Til informasjon og motivasjon 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

28 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Fremdriftsplan, Trinn 3 Formål: Gi forståelse av aktiviteter som skal gjennomføres under Trinn 3 – ”Oppsummering i klasserommet”, når dere er kommet tilbake etter besøket. 2. Læringsmål: Forståelse av hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hva den enkeltes bidrag er forventet å være Informasjon og oversikt Muligheter for spørsmål og avklaringer i plenum 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

29 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Hva opplevde dere? Hvilke bedrifter møtte dere? Hvilke jobber fant dere? Har dere funnet en bedrift eller et yrke som dere kunne tenkt dere å jobbe med i fremtiden? Snakket dere med noen som hadde samme talent som dere? Formål: Oppsummering av OTC 2. Læringsmål: Skape refleksjon og diskusjon 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

30 Presentasjon av dine tre jobbkort
Hvilke jobber valgte du? Hva gjør man i denne jobben, hvilke arbeidsoppgaver lærte du om? Hvorfor synes du denne jobben var spennende? Hvilken utdanning må man ha for å få denne jobben? Hvor mye tjener man i denne jobben? Hva skal til for at du velger en slik jobb? Formål: Presentasjon av hver enkelt elev sitt jobbkort Oppfordre alle elevene til å reflektere over og svare på spørsmålene Spørsmålene er laget for å koble sammen forberedelser, OTC og etterarbeidet i en helhet 2. Læringsmål: Diskusjon og refleksjon rundt hva de har blitt inspirert av i forhold til bedrifter og oppgaver 3. Innholdselementer utover slide: Jobbkort som elevene selv skal ha med seg tilbake fra besøket Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

31 Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy
Tusen takk for besøket! Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy


Laste ned ppt "Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google