Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TARIFFPENSJON Den tariffestede pensjonsordningen for medlemmer av Norges Fiskarlag Gjensidige Pensjon og Sparing v/ Helge Johs. Byrkjeland 6. juni 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TARIFFPENSJON Den tariffestede pensjonsordningen for medlemmer av Norges Fiskarlag Gjensidige Pensjon og Sparing v/ Helge Johs. Byrkjeland 6. juni 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 TARIFFPENSJON Den tariffestede pensjonsordningen for medlemmer av Norges Fiskarlag Gjensidige Pensjon og Sparing v/ Helge Johs. Byrkjeland 6. juni 2008

2 Juni 2008Norges Fiskarlag - Den tariffestede pensjonsordningen2 Norges Fiskarlag - den tariffestede pensjonsordningen Etter avtale mellom Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag settes 3 % av fiskernes lottinntekt av til alders- pensjon. Ordningen gjelder fra 1. januar 2008. Hva vil en fisker/lottaker ha på sin pensjonskonto når han fyller 67 år? Beregningene nedenfor er basert på en lottinntekt for 2008 på kr 400 000. Det årlige innskuddet videre blir kr 12 000 (2008-kroner). Forutsetningene for beregningene står omtalt på lysark 5.

3 Juni 2008Norges Fiskarlag - Den tariffestede pensjonsordningen3 Den tariffestede pensjonsordningen - hva står på pensjonskonto ved 67 år? (Basert på årlig lott på kr 400 000) 27 år37 år47 år57 år ”Trygg”1 125 043675 149363 645147 961 ”Balansert”1 503 096824 576409 183154 877 ”Offensiv”2 034 2361 014 604461 849162 194 Tallene er neddiskontert til dagens kroneverdi (2008)

4 Juni 2008Norges Fiskarlag - Den tariffestede pensjonsordningen4 Den tariffestede pensjonsordningen - forutsetninger Nettoavkastning* (* Avkastning etter administrasjons- og forvaltningskostnader) Forutsetninger: -Lønnsutvikling2,50 % -G-utvikling2,50 % -Inflasjon2,50 % -Diskonteringsfaktor2,50 % -Risikofri rente5,50 % -Administrasjons- kostnader0,75% ”Trygg””Balansert””Offensiv” 6,34 %7,66 %8,97 % Forvaltningsprofiler: -Aktiv Trygg7,09 % -Aktiv Balansert8,41 % -Aktiv Offensiv9,72 %

5 Juni 2008Norges Fiskarlag - Den tariffestede pensjonsordningen5 Den tariffestede pensjonsordningen - skattefradrag Fisker/lottaker kan kjøpe pensjon for selvstendig næringsdrivende (PSN) og få fradrag for alle kostnader i brutto næringsinntekt (Fradrag i brutto næringsinntekt innebærer også reduksjon i grunnlaget for toppskatt og trygdeavgift). Enhver utbetaling av pensjon fra ordningen vil være skattepliktig som personinntekt, - det vil si at den inngår i grunnlaget for beregning av trygdeavgift (lav sats) og eventuell toppskatt. Før oppnådd pensjonsalder påløper det ingen skatteplikt på innbetalte pensjonsmidler, hverken inntekt og formue. Den næringsdrivende kan avsette inntil 4 % av beregnet personinntekt mellom 1G og 12 G (1G = kr 70 256 pr. 1.5.2008). Maksimalt årlig beløp (2008) er kr 30 913.

6 Juni 2008Norges Fiskarlag - Den tariffestede pensjonsordningen6 ”Ukjent statlig pensjonsgave” (aftenposten.no) Ukjent statlig pensjonsgave Staten betaler opp mot halvparten av pensjonssparingen til tannleger og andre selvstendig næringsdrivende fra og med i år. Få vet om den nye loven. Kjenner ikke fordelene En selvstendig næringsdrivende med god inntekt kan tjene over 15 000 kroner i året på å spare til egen pensjon. Årsaken er at du kan utgiftsføre kostnadene du har med egen innskuddspensjon. Sparer du maksimalbeløpet på 29 397 kroner, gir staten deg et skattefradrag på 51,2 prosent. Det betyr at myndighetene dekker halve regningen for pensjonssparingen. (Aftenposten, 13. desember 2006) Lenke: http://forbruker.no/pengenedine/article1568231.ecehttp://forbruker.no/pengenedine/article1568231.ece

7 Juni 2008Norges Fiskarlag - Den tariffestede pensjonsordningen7 Kapitalen går til arvinger I tradisjonell pensjonsordninger går innbetalt/ gjenværende kapital til forsikringsfellesskapet ved dødsfall. I motsetning til tradisjonell pensjon går den oppsparte kapitalen ved dødsfall til arvinger ved Pensjon for selvstendig næringsdrivende (PSN). I følge lovverket skal utbetaling av den oppsparte kapitalen ved dødsfall gå i følgende rekkefølge: 1. Barn 2. Ektefelle / reg. partner / samboer 3. Dødsboet

8 Juni 2008Norges Fiskarlag - Den tariffestede pensjonsordningen8 Spare- og forsikringsbevis

9 Juni 2008Norges Fiskarlag - Den tariffestede pensjonsordningen9 Fordeler med PSN i Gjensidige 1. Enkel og lettfattelig administrasjonsløsning 2. Attraktive og gode fondsløsninger 3. Gjensidige er totalleverandør av pensjon, sparing, bank og forsikring 4. ”Din side” på www.gjensidige.nowww.gjensidige.no


Laste ned ppt "TARIFFPENSJON Den tariffestede pensjonsordningen for medlemmer av Norges Fiskarlag Gjensidige Pensjon og Sparing v/ Helge Johs. Byrkjeland 6. juni 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google