Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

6. Juni 1944 Vi skal fortelle om: •Opptakten og dagene før.. •Propagandaen før invasjonen •Hvordan gikk invasjonen..? •Våpen/utstyr brukt under invasjonen..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "6. Juni 1944 Vi skal fortelle om: •Opptakten og dagene før.. •Propagandaen før invasjonen •Hvordan gikk invasjonen..? •Våpen/utstyr brukt under invasjonen.."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 6. Juni 1944

3 Vi skal fortelle om: •Opptakten og dagene før.. •Propagandaen før invasjonen •Hvordan gikk invasjonen..? •Våpen/utstyr brukt under invasjonen..

4 •Tidlig i krigen forstod Churchill, Storbritanias Statsminister, at Aksemaktene kunne slås ved å gå inn på det Europeiske fastlandet. •Hitler forstod i 1941 at en innvasjon fra de Allierte, ved den franske kysten ville komme, lenge før operasjonen var påtenkt fra de alliertes side. •Hitler begynte allerede da byggingen av ”Atlanter-veggen”. •Det var sperringer langs hele den Franske kysten som skulle hindre de allierte i å komme inn i Frankrike.”Veggen” var ekstra forsterket ved Calais der kanalen er på sitt smaleste. Her fryktet Hitler invasjon

5 Planleggingen begynner •Tyskland hadde vært overlegne i alle slag, og var på sitt største i 1942. De allierte hadde knapt nok vunnet et slag. •Først i slutten av 1943, begynte forandringen for britene. Sovjet ga beskjed om at de ønsket en vestlig invasjon i det vestlige Frankrike. •Det var da forberedelsene til D-dagen, eller operasjon Overlord begynte. •Til tross for at planene om invasjonen ble holdt musestille forstod Hitler at en invasjon ville komme fra de allierte.

6 •Da forberedelsene kom i gang ble det fort uenighet mellom USA og Storbritannia om hvem som skulle lede invasjonen. •Det ble til slutt bestemt at den amerikanske generalen Dwight Eisenhover skulle lede invasjonen. •Så begynte planleggingen av invasjonen for alvor…

7 Operation P ipe L ine U nder T he O cean •Operation Pipe Line Under The Ocean, eller PLUTO som den kalles, var en slags del operasjon til selve Operasjon Overlord. •Ruller med bensin ledningene ble tauet av slepebåter. Hver rull var 27 meter lang og 15 meter i diameter.

8 •De allierte trengte også havner for å lykkes med invasjonen. To store flytende havner ble laget og gjort klar til å bli slepet over kanalen dersom de allierte lyktes i å ta strendene i Normandie. •Havnene fikk navnet ”The Mulberrys”, og hver havn dekket fire kvadratkilometer og hadde seks kilometer med landingsbrygger, og ti kilometer med flytebrygger for lossing av utstyr og mat.

9 Planleggingen går mot slutten… •Etter nesten to år med intensiv planlegging av operasjonen, følte General Eisenhower det var på tide å begynne på finpussingen. •De allierte startet bombingen av den franske kysten, samt alle de viktige ferdselsveiene og jernbanenettet. For hver bombe de slapp på invasjonsstedet, slapp de 2 andre plasser. •De britiske flyene bombet om natten, de amerikanske bombet om dagen. •En måte å villede tyskerne på var å slippe metall-biter fra fly over Frankrike. Dette fanget tyske radaroperatører opp, og trodde store flystyrker var på vei over landet. •Men de allierte klarte likevel ikke å lure vekk tyskerne…

10

11 Operasjon Fortitude •Denne operasjon som også er en ”del”-operasjon til selve Operasjon Overlord, gikk ut på å gi falsk informasjon om hvor de britiske styrkene befant seg. Hitler trodde invasjonen kom til å finne sted i Pas-de-Calais, som var korteste vei over kanalen.

12

13 •Operasjonen, som i ettertid er ansett som den beste avledningsmanøveren noensinne, gikk ut på å lure tyskerne til å tro at invasjonen skulle skje i Pas-de-Calais. •Det var Oberst John Henry Bevan som la fram ideen. Det meste gikk ut på å sette ut falske oppblåsbare tanks i Dover som lå rett over Pas-de- Calais. I tillegg kom det oppblåsbare våpen, soldater og treningsleire. Dette lokket tyskerne lengre nordover enn invasjonen skulle finne sted. •Denne tanksen er laget av finèr

14

15 •Invasjonen ble iverksatt tidlig på morgenen den 6. Juni 1944. •Den hadde da allerede blitt utsatt to gange p.g.a dårlig vær. •Eisenhover tok egentlig en stor sjanse da han satte i gang invasjonen.* •Men operasjonen var nødt til å gjennomføres denne dagen, ellers måtte de allierte vente en hel måned p.g.a tidevannet.. •Angrepet begynte allerede klokken 00:00 den 6. Juni. Det tok hele 24 timer før de allierte hadde skaffet seg fotfeste i Normandie. •Området de da hadde tatt var under 1/3 av det de hadde planlagt å ta.

16

17 •Under invasjonen ble det til sammen sluppet 1700 tonn med bomber! •I løpet av den første dagen ble 150.000 mann landsatt på fem forskjellige strender. •Allerede ved midnatt hadde de allierte mistet 14.000 mann •Mange av fallskjermjegerne druknet p.g.a tåke og dårlig sikt, og havnet dermed i sjøen.. •Av de 12.809 amerikanske soldater som ble satt i land i Normandie, var ca 7.500 av dem drept. •Denne dagen var gjennombruddet på Europeisk jord. Tyskland gikk mot tap i krigen

18 Noen grunner til at invasjonen ble vellykket for de allierte: •Erwin Rommel, tyskernes militære leder for strendene i Normandie, var i fødselsdag hos sin kone i Berlin. Da han hørte om invasjonen i Normandie fortsatte han fordi han trodde dette bare var en avledningsmanøver for en senere invasjon.

19 •De alliertes bombinger i Frankrike avledet tyskerne. •Deler av minefeltene som var lagt under vann sprengte seg selv (Atlanter-veggen) * •Britisk etterretning hadde detaljerte kart over Normandie, hvor invasjonen skulle finne sted. •Hitlers etterretning var overbevist over at invasjonen i Normandie bare var en avledningsmanøver for en større invasjon lenger nord. •Propagandaen gjorde tyskerne forvirret •”Mulberry-havnene” gjorde at Britene og amerikanerne hadde havner, der de kunne få tilgang på materielt utstyr. •Den tyske 17. Armé fikk aldri beskjed om invasjonen.

20

21 Tyskernes våpen: •Kniv/Spade •Luger, pistol •Mauser kar98k,MP40 eller MP43

22 Britenes våpen •Pistol, ofte Webley MK •Sten Gun,Lee-Enfieldeller en Springfield 03 •MK1 Frag Granater •Kniv

23 Amerikanernes våpen •M1 Garandeller en ”Thompson submachingun” •Colt 1911 – 11,5mm •M2 Frag Granater

24 Landgangsfartøy De alliertes landingsfartøy var D.U.K.W; •Kunne brukes som båt og som kjøretøy. •Luke foran – gjorde at soldatene kom seg fortere ut, og fikk gjemt seg. •Kunne ta 25 personer og utstyr.

25 Fly Supermarine Spitfire; •Mest kjente flyet under 2. Verdenskrig. •Motor med opp til 1175 hestekrefter gjorde den mye raskere enn de gamle Hurricane-flyene. •Kunne også gå opp og ned mye lettere. •Utstyrt med to 303 maskinskyts i skroget og en ved hvert av hjulene. •20000 produserte Spitfire og Seafire fly under krigen. Seafire var sjøversonen av Spitfire.

26 Douglas c-47 skytrain •9348 eksemplarer produsert mot slutten av krigen. •Fraktet personell og slapp fallskjermsoldater. Consolidated B-24 Liberator •Amerikansk fly. •Brukt til observasjon og bombing. •Hadde hele 4 stjernemotorer på 1200 hk hver. •Kunne ta opp til ni mann.

27 De Havilland Mosquito •Britisk fly. •Nattjeger, jagerbomber og observasjonsfly. •Plass til to mann. Republic P-47 Thunderbolt •Amerikansk fly. •Jager og Jagerbomber. •Plass til èn person

28 I alt sendte de allierte styrkene: •2000 Bombefly •5400 Jagerfly •2300 Transportfly •100 Minesveipere •7 Slagskip •105 Destroyere •3500 Andre fartøyer

29


Laste ned ppt "6. Juni 1944 Vi skal fortelle om: •Opptakten og dagene før.. •Propagandaen før invasjonen •Hvordan gikk invasjonen..? •Våpen/utstyr brukt under invasjonen.."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google