Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rev. A, 2010-01-01 AUTORISASJONSKURS DVS90 Author: K. O. Malme AUTORISASJONSKURS FOR ALARMMONTERING DEFA DVS90 Velkommen til autorisasjonskurs for DEFA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rev. A, 2010-01-01 AUTORISASJONSKURS DVS90 Author: K. O. Malme AUTORISASJONSKURS FOR ALARMMONTERING DEFA DVS90 Velkommen til autorisasjonskurs for DEFA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rev. A, 2010-01-01 AUTORISASJONSKURS DVS90 Author: K. O. Malme AUTORISASJONSKURS FOR ALARMMONTERING DEFA DVS90 Velkommen til autorisasjonskurs for DEFA DVS 90. Dette kurset inneholder all informasjon som er nødvendig for å installere DEFAs DVS90 alarmsystem, og dermed også for å kunne svare på samtlige spørsmål i DEFAs autorisasjonstest. Autorisasjonstesten må besvares med tilfredsstillende resultat for at autorisasjonsbevis skal kunne utstedes. Diplom og autorisasjonsnummeret vil bli sendt deg når DEFA har mottatt din beståtte test. Du vil da være godkjent montør av alarmsystemet DVS 90. Du manøvrerer deg gjennom kurset ved hjelp av piltastene på tastaturet: Høyre piltast fører til neste side eller neste funksjon. Venstre piltast fører til forrige side eller forrige funksjon. HOVEDMENY AVSLUTT

2 Rev. A, 2010-01-01 AUTORISASJONSKURS DVS90 Author: K. O. Malme Hvorfor autoriserer DEFA sine montører? Poenget med kurset er å skolere montørene slik at de kjenner produktet, og hva som kreves ved montering. Produktet skal fungere som tenkt, ikke bare første dagen, men også i lang framtid. Ved å gjøre en god jobb ved installasjon, unngår vi: - Misfornøyde kunder. - Ekstra kostnader som påløper når bilen må tilbake til montør for utbedring av feil. - At produktet får et ufortjent dårlig rykte. LYKKE TIL MED KURSET ! ! FØRSTE SIDEHOVEDMENY AVSLUTT

3 Rev. A, 2010-01-01 AUTORISASJONSKURS DVS90 Author: K. O. Malme FØRSTE SIDE 20. Alarmdekaler.................................................. 21. Testprosedyre................................................ 22. Levering til kunde.......................................... 23. Autorisasjonstest – Nettbasert.................... 24. Avslutt............................................................. 1. Autorisasjonskurs – DEFA DVS90.......................... 2. Elektro........................................................................ - Lodding....................................................... - Releet........................................................... - Dioden.......................................................... - Multimeteret................................................ - Innganger og Utganger............................. - Signaler. Høyt/Lavt.................................... - Signaler. Analoge / Digitale...................... - CAN BUS...................................................... 3. Installasjonsforberedelser..................................... 4. DEFA Security – DVS90.......................................... 5. Komme i gang.......................................................... 6. Programmering – DEFA Express............................ 7. Monteringsanvisning - Bilspesifikke...................... 8. Lanseringsmeldinger.................................. 9. Hovedskjema................................................ 10. Sentralen....................................................... 11. Panserbryteren............................................. 12. Sirenen.......................................................... 13. Bevegelsessensoren................................... 14. Nivåsensoren............................................... 15. Vindusmodulen........................................... 16. Utganger....................................................... - Sentrallåsstyring............................. 17. DVS90 styrt av originale fjernkontroll....... 18. Bruksanvisning............................................ - Nøddeaktivering.............................. -Koding av fjernkontroller................. 19. Verkstedregisteret.............................................. Hovedmeny AVSLUTT

4 Rev. A, 2010-01-01 AUTORISASJONSKURS DVS90 Author: K. O. Malme Elektro - Lodding FØRSTE SIDEHOVEDMENY AVSLUTT Vi ser på hva som skal til for å få til et godt loddepunkt.

5 Rev. A, 2010-01-01 AUTORISASJONSKURS DVS90 Author: K. O. Malme Lodde seg inn på eksisterende ledning: 1. Ledningen fra alarmen avisoleres ca. 8 mm og eksisterende ledning ca. 6 mm. Bruk avisoleringstang. 2. Tvinn kobberkordellene til alarmens ledning rundt kobberkordellene på eksisterende ledning. 3. Legg ledningene parallelt inntil hverandre. 4. Lodd forbindelsen. Pass på at tinnet flyter godt utover og inn i forbindelsen. 5. Isoler loddeforbindelsen med tape, start med å vikle tapen fra den siden av loddepunktet hvor det er to ledninger. Dette fører til at det blir umulig å løsne tapen ved å dra de to kablene fra hverandre fra høyre side. 1. 2. 3. 4. 5. Elektro – Lodding FØRSTE SIDEHOVEDMENY AVSLUTT FØRSTE SIDE DETTE KAPITTEL

6 Rev. A, 2010-01-01 AUTORISASJONSKURS DVS90 Author: K. O. Malme Lodde sammen to ledninger: 1. Ledningsendene avisoleres ca. 12 mm. Bruk av- Isoleringstang. 2. Tvinn sammen kobberkordellene og rett ut ledningene. 3. Lodd forbindelsen. Pass på at tinnet flyter godt utover og inn i koblingspunktet. 4. Isolér loddeforbindelsen med tape eller krympe- strømpe. Merk! Husk å gjøre loddingen på et sted hvor ledningene i ettertid ligger i ro. Gjøres loddingen på et sted hvor loddepunktet blir utsatt for bevegelse, som f.eks i overgangen chassis / dør på en bil, er det fare for at kabelen over tid vil knekke tett ved loddepunktet grunnet mekanisk påkjenning. 1. 2. 3. 4. Elektro – Lodding FØRSTE SIDEHOVEDMENY AVSLUTT FØRSTE SIDE DETTE KAPITTEL

7 Rev. A, 2010-01-01 AUTORISASJONSKURS DVS90 Author: K. O. Malme 1. Når man skal lodde opplever man til tider at tre hender hadde gjort jobben lettere. En hånd til loddebolten, en å holde kablene med og en tredje til å mate tinn med. Med Weller WTA 50 løser man det problemet. Med denne kan man holde ledningene og varme med samme hånden. Dermed er en hånd frigjort til tinnet. Pris ca. 3000 kroner. 2. Ønsker man et rimeligere alternativ finner man det i Weller LR 21 ESD. Men da mister man den ”tredje hånden”. Pris ca. 1000 kroner. Begge disse alternativene er avhengig av å kunne kobles til en loddestasjon. Weller WS-51 passer til formålet (3.). Pris ca. 2000 kroner. 4. Ønsker en ikke å investere i WTA 50 er nok Weller SPI – 41 det beste alternativet, spesielt med tanke på pris. Denne kan plugges rett i ”veggen”. Siden loddestasjonen blir overflødig her, slipper man med ca. 450 kroner for dette alternativet. Når det gjelder loddetinn egner 1,00 mm tykkelse seg godt til alarmmontering. 3. 1. 2. 4. Elektro – Lodding (Utstyr) FØRSTE SIDEHOVEDMENY AVSLUTT FØRSTE SIDE DETTE KAPITTEL

8 Rev. A, 2010-01-01 AUTORISASJONSKURS DVS90 Author: K. O. Malme Elektro – Lodding Gode loddinger er en forutsetning for en vellykket alarmmontering. Dårlige loddinger er ofte årsaken til at alarmen ikke fungerer som den skal. Slik sikrer du et godt loddepunkt: 1. Se til at loddebolten er ren for loddeslagg. Tørk av den varme spissen med en fuktig klut. 2. Etter at loddebolten er rengjort fortinnes begge sidene med litt tinn. 3. Hold loddebolten inntil loddepunktet og tilfør tinn i kontaktpunktet mellom loddebolten og ledningene slik at tinnet smelter og trekker inn i loddepunktet. 1. 2. 3. FØRSTE SIDEHOVEDMENY AVSLUTT FØRSTE SIDE DETTE KAPITTEL

9 Rev. A, 2010-01-01 AUTORISASJONSKURS DVS90 Author: K. O. Malme Bilde 1 viser et loddepunkt slik et loddepunkt skal se ut. Vi ser at kordellene (lederne) er godt synlig gjennom tinnet. Dette tyder på at tinnet har trukket godt inn. Bilde 2 viser et eksempel på kaldlodding, vi ser at lodde- tinnet ligger i en klump utenpå kordellene. Her er det ikke benyttet nok varme. Eventuelt har ikke loddebolten fått nok tid til å varme opp loddepunktet, noe som har resultert i at loddetinnet ikke har rukket å trekke inn i loddepunktet. Bilde 3 ikke benytt for kraftig loddebolt/varme, dette smelter isolasjonen nær loddepunktet. 1. 2. 3. Elektro – Lodding FØRSTE SIDEHOVEDMENY AVSLUTT FØRSTE SIDE DETTE KAPITTEL

10 Rev. A, 2010-01-01 AUTORISASJONSKURS DVS90 Author: K. O. Malme Elektro – reléet FØRSTE SIDEHOVEDMENY AVSLUTT Vi tar for oss reléet: Hvordan fungerer det? Hva kan det brukes til?

11 Rev. A, 2010-01-01 AUTORISASJONSKURS DVS90 Author: K. O. Malme Elektro – reléet Et relé kan sammenlignes med en bryter, som f.eks AV/PÅ- knappen på ei lampe. Forskjellen er at releet er elektrisk styrt, mens bryteren på lampa fysisk må trykkes på. Reléet betjenes ved hjelp av pinne 85 og pinne 86. Når 12V (12V rele) legges over spolen (dvs. jord på 85 og 12V på 86 eller motsatt) trekkes bryteren i releet ned og kobler pinne 30 til pinne 87. Her er 12V koblet til pinne 86, og reléet blir styrt med en mekanisk bryter som kobler jord til og fra pinne 85. 12V er koblet til pinne 30, som er den ene siden av bryteren og lampa til pinne 87 som er andre siden av bryteren. Bryteren trykkes inn -> 12V over reléspolen -> reléet kobler pinne 30 til pinne 87 -> lampa lyser. Bruk høyre piltast for å legge bryteren til jord, slik at reléet kobler pinne 30 til 87. (Venstre piltast for å vippe bryteren bort fra jord igjen). Vi ser at dette er et 87A relé, 12Volt / 40 Ampere. Dvs.. at releet opereres med 12V (reléet trekker til når det er en forskjell på 12V mellom pinne 85 og 86. 40A betyr at reléet tåler at det flyter en strøm på 40A fra pinne 30 til pinne 87 (og fra 30 til 87A). Med en 40A sikring vil det aldri gå mer en 40A gjennom reléet. RELÉ 87A - 12V / 40A 30 86 85 87 87A MEKANISK BRYTER 40 A FØRSTE SIDEHOVEDMENY AVSLUTT FØRSTE SIDE DETTE KAPITTEL

12 Rev. A, 2010-01-01 AUTORISASJONSKURS DVS90 Author: K. O. Malme Elektro – reléet, eksempel på bruk. Figur A): Noen biler er utstyrt med en bryter tilgjengelig fra førerplass som kan åpne bagasjelokket på bilen. Fører trykker på bryteren, motoren går rundt, bagasje- lokket spretter opp. Trykk høyre piltast for å trykke ned knappen. Venstre piltast etterfulgt av høyre piltast for å se funksjonen igjen. 5 A 10 A TRYKKBRYTER BAGASJELOKK ÅPNER (MOTOR) 5 A 10 A TRYKKBRYTER ELEKTRISK STYREENHET MED FJERNKONTROLL 2 A 1 A BAGASJELOKK ÅPNER (MOTOR) Ser bra ut, virker. Nå ønsker vi å fjernstyre denne funksjonen, så vi tar en tur til Clas Olsson og kjøper en elektrisk styringssystem med fjernkontroll. Vi kobler styreenheten til bagasjeromsåpneren i bilen som vist i figur B). Prøv systemet med piltastene! Vi ser at utgangen legger 12V på venstre side av motoren på samme måte som bryteren i figur A) gjorde. Men motoren går ikke rundt, hvorfor ikke? Fjernkontroll Figur A) Figur B) Vi ser at enheten ”bare” kan levere 1 Ampere, mens motoren må ha 5 Ampere for å fungere! Dette blir som å spenne en hund til en hundeslede, som er så tung, at det må fem hunder til for å dra den. Hva gjør vi da? Vi trenger 4 Ampere til. Reléet hjelper oss her: FØRSTE SIDEHOVEDMENY AVSLUTT FØRSTE SIDE DETTE KAPITTEL

13 Rev. A, 2010-01-01 AUTORISASJONSKURS DVS90 Author: K. O. Malme Figur B) er den samme som Figur B) på foregående side. Vi har bare fjernet driftsspenningen til styreenheten for at tegningen ikke skal se så rotete ut. I figur C) har vi koblet opp et 12Volt 87 relé som tåler 40 Amp, det skulle holde, vi trenger bare 5A. Nå ser vi at den ene amperen fra enheten brukes til å trekke til reléspolen (Spolen trenger kun 0.070A). Så lenge strømforsyningen inn på pinne 30 kan levere 5A, vil dette fungere, her er den koblet til en 10Amp kurs. Merk! Vi ”dytter” ikke 10Amp ut til motoren, det er motoren som ”trekker til seg” det den trenger, det går derfor 5 A gjennom reléet når motoren går. Test funksjonen med piltastene. 30 86 85 87 5 A 10 A TRYKKBRYTER ELEKTRISK STYREENHET MED FJERNKONTROLL 1 A BAGASJELOKK ÅPNER (MOTOR) 5 A 10 A TRYKKBRYTER 12V / 40 A BAGASJELOKK ÅPNER (MOTOR) ELEKTRISK STYREENHET MED FJERNKONTROLL Figur C) Figur B) Da snurret motoren! Merk! Det er ikke mulig å styre funksjoner som bagasje- romsåpner, vinduer og soltak med DVS90. Elektro – reléet, eksempel på bruk. FØRSTE SIDEHOVEDMENY AVSLUTT FØRSTE SIDE DETTE KAPITTEL 1 A


Laste ned ppt "Rev. A, 2010-01-01 AUTORISASJONSKURS DVS90 Author: K. O. Malme AUTORISASJONSKURS FOR ALARMMONTERING DEFA DVS90 Velkommen til autorisasjonskurs for DEFA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google