Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av IKT i ulike beslutningsprosesser og arbeidsoppgaver i offentlig sektor (I) - Spesielt om elektronisk saksbehandling Disposisjon til Dag Wiese.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av IKT i ulike beslutningsprosesser og arbeidsoppgaver i offentlig sektor (I) - Spesielt om elektronisk saksbehandling Disposisjon til Dag Wiese."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Bruk av IKT i ulike beslutningsprosesser og arbeidsoppgaver i offentlig sektor (I) - Spesielt om elektronisk saksbehandling Disposisjon til Dag Wiese Schartums forelesning den 20. oktober 2003

3 Resultatet av enkeltsaksbehandling er ofte et enkeltvedtak Vedtak: –en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter). (forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a) Enkeltvedtak : –et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. (forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b) Jf andre enkeltavgjørelser. Jf forskrifter. (forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c)

4 Regelstyring og rettsanvendelse Enkeltsaksbehandling styres i stor grad av lover og forskrifter. Eksistensen av lover mv er en (av flere) viktige rettssikkerhetsgarantier fordi lover binder myndighets- utøvelsen, jf f.eks. legalitets- og likebehandlingsprinsippet. Saksbehandlere og/eller datamaskinsystemer anvender lovbestemmelsene og andre rettskilder på enkeltsaker (“rettsanvendelse”). Rettsanvendelsen styres av rettskildelæren. Ut i fra en samlet vurdering av relevante rettskilder, blir det utledet et fortolkningsresultat (rettsregel) som anvendes på faktum i den enkelte sak.

5 Oversikt over en typisk saksbehandlingsrutine Initiering/ varsling Utredning/ Info-innhenting Samlet behand- ling av saken Enkeltvedtak i saken Utsendelse/ Iverksetting Rettsanvendelse Forvaltningslov, aktuell særlov (folketrygdlov, utledningslov mv), arkivlov, offentlighetslov mv Journalføring, arkivering, regnskapsføring, statistikk Ikke sjelden automatisert Ofte automatisert Alle faser av saksbehandlingen kan understøttes av datamaskinsystemer


Laste ned ppt "Bruk av IKT i ulike beslutningsprosesser og arbeidsoppgaver i offentlig sektor (I) - Spesielt om elektronisk saksbehandling Disposisjon til Dag Wiese."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google