Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling for systemansvarlige for OTTO 5. november 2014 Irene Hilleren, Udir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling for systemansvarlige for OTTO 5. november 2014 Irene Hilleren, Udir."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling for systemansvarlige for OTTO 5. november 2014 Irene Hilleren, Udir

2 Program for dagen 09.00 - 11.00:Nytt og nyttig om kodeverket v/Irene Hilleren, Udir 11.00 – 11.30: Pause med kaffe. Utsjekk fra hotellet 1130 – 12.15:Ny statistikkportal i Udir, v/Trine Normann, Udir 12.15 – 13.00:Hva sier tallene oss? v/Irene Hilleren, Udir 13.00 - 14.00:Lunsj og vel hjem Spørsmål, gjerne!

3 Nytt og nyttig om kodeverket Endringer i kodeverket fra og med november innsamlingen. Bakgrunnen er delvis innspill fra dere og delvis nye utfordringer som oppstår som resultat av Udir nye statistikkportal Små celler krever prikking/skjerming av data «Lange navn» gir uryddige tabeller som blir vanskeligere å lese. Via OT er vanskelig… Målgruppebegrepet

4 Nye navn på hovedgruppene Nye navn på hovedgruppene: 1.Ukjent aktivitet 2.Under oppfølging og veiledning 3.I aktivitet 4.Avklart 5.Tilmeldt, men ikke i målgruppen

5 Noen koder slås sammen pga prikking Elevkodene (OTVE, OTVA, OTVU og OTVF) slås sammen til Elev i statistikken. Dere rapporterer som før på de gamle kodene. Læreplass og planlagt grunnkompetanse slås sammen til Lærling/lærekandidat/praksisbrevkandidat i statistikken. Dere rapporter som før.

6 OTIL – Ungdom har ikke lyktes med å finne tilbud til ungdommen Koden hadde et uheldig navn, som måtte endres. Etter samtaler med KD ble vi enige om at OTIL fjernes fra kodeverket. Bakgrunnen er at alle ungdommer har rett på hjelp og skal ha et tilbud om aktivitet. OT skal jobbe med alle ungdommer, også de som er vanskelige eller tilsynelatende umulig å gi et tilbud. Ungdommene skal ha OTOV til de eventuelt får et tilbud. Det er varierende bruk av koden blant fylkene. I november innsamlingen overfører vi (Udirs databehandler WIS) ungdommene som står på OTIL til OTOV. I neste OTTO-versjon forsvinner koden.

7 En sammenheng mellom høy andel under oppfølging og veiledning og lav andel som OT har avklart/ikke jobber med

8 Alle ungdom over 21 år fjernes Det er fremdeles en del ungdommer over 21 år som blir med i statistikken. Udirs databehandler, WIS, har gitt disse ungdommene koden FEIL hvis ikke fylkene selv alt har gjort det. Det varierer mellom 1 til 140 ungdommer per fylke som er for gamle. Disse ungdommene, totalt 626 (1/3 har fylkene selv satt på FEIL 2/3 har WIS satt på FEIL) kommer nå ikke med i overføringen til Udir. Fra veilederen:

9 Justering av teksten til statuskodene a. I ordinært arbeid = I arbeid b. Ungdoms har takket nei til oppfølging =Takket nei til oppfølging c. Ungdom er i militæret = Er i militæret d. Ungdom har barn = Har omsorg for barn e. Er syk og/eller får oppfølging i institusjon = Er syk/i institusjon f. Ikke formell opplæring = Ikke-formell opplæring g. Elev/lærling/lærekandidat, OT jobber forebyggende = Elev/lærling, OT jobber forebyggende h. Ungdom har flyttet til et annet fylke = Flyttet til et annet fylke i. Ungdom har flyttet til, eller oppholder seg i utlandet = Flyttet til/oppholder seg i utlandet j. Ungdom er registrert i OT ved en feil = Registrert i OT ved en feil k. Ungdom var i ordinært arbeid = Er i arbeid

10 Dubletter Dublett er en person som er registrert to ganger i samme innsamling, men i forskjellig fylke. Dubletter internt i fylker finnes ikke lenger. Har ikke fjernet dubletter til nå, men det vil vi gjøre i statistikkportalen, foreløpig ikke i Excel-filene i Innsamlingsportalen. En ungdom som er registrert i flere fylker på samme innsamlingsdato er ikke nødvendigvis feil. Men når vi snakker om antall personer i OT blir det galt. Dubletter skaper også problemer når vi skal se på gjengangere, lage indikatorer osv. Det blir et mange til mange forhold. I juni fila er det omkring 80 dubletter, de fleste fylkene har +/- 4 dubletter som fjernes. Fylket med flest har 10-12.

11 Oppsummert Kodeverket justeres fra og med i dag! Delvis på grunn av tilbakemeldinger fra dere og delvis som en tilpasning til Statistikkportalen. De fleste endringene i kodeverket påvirker primært statistikken og hvordan statistikken ser ut. Det som får betydning for saksbehandlere i OT, er at koden OTIL fjernes fra desember. Dvs at den ikke kan benyttes og ikke finnes i kodeverket i OTTO. Fjerning av dubletter og ungdom over 21 år vil redusere målgruppa til OT med ca. 800 ungdommer totalt. Nytt oppdatert kodeverk kommer!

12 OTs målgruppe?

13 Hvem er i målgruppa? Mange ungdommer overføres fra Vigo til OTTO uten at de skulle vært i OT. Dette gjelder særlig ungdom i arbeid og elever. Før ungdommene kontaktes og kartlegges av OT, har de et potensial for å komme i målgruppa. Alle ungdommer er i målgruppen før de blir avklart

14 Antall ungdommer tilmeldt OT, som likevel ikke var i OTs målgruppe (Tilmeldt, men ikke i målgruppen)

15 Hvem er i målgruppa? Hvem som er i OTs målgruppe defineres i lov og forskrift. Selv om en ungdom overføres til OTTO, er ikke det avgjørende/definerende for hvorvidt ungdommen faktisk er i OTs målgruppe. Det er mange, mer enn halvparten av alle som overføres til OTTO, som det viser seg at ikke er i målgruppen til OT, jf, Opplæringsloven § 13-2.Målgruppe. Det er arbeidskrevende og vanskelig å forklare omverden!

16 Kan vi løse utfordringen? Alle fylkene har en reaktivt høy andel ungdommer som tilmeldes, men som ikke er i målgruppen. Men det er forskjeller mellom fylkene. Kanskje er det noe å lære av de ulike fylkenes rutiner og/eller samarbeid mellom OT, NAV, inntak eller privatskoler? Er det noe som kan gjøres på systemnivå og som vi bør tenke på nå som det jobbes med et «nytt OTTO»?

17 Via OT

18 Via OT – vanskelig … Avgjørende for om saksbehandler klikker Ja eller Nei på spørsmålet om tiltaket ble formidlet via OT er ungdommens status på kontakttidspunktet. Eksempel: OT tar i oktober kontakt med en ukjent ungdom og får beskjed om at vedkommende ikke fikk skoleplass i august, men han fikk ordnet seg en plass i september. Saksbehandler klikke da Nei på Via OT. Koden til ungdommen blir OTVE_FEIL. Ungdommen er ikke i OTs målgruppe fordi ungdommen var elev da OT kontaktet ungdommen. Fra veilederen:

19 Via OT – vanskelig … Ungdom som vi klikker «Nei» på, havner i hovedgruppen: Tilmeldt, men ikke i målgruppen. Dette er ungdom som er tilmeldt OT men som det viser seg, når OT tar kontakt likevel ikke er i målgruppen, fordi de er i skole/lære eller i arbeid jf. § 13-2.Målgruppe, i forskrift til opplæringsloven. Saksbehandler kan lage rapporter på ungdommer som både har Ja og Nei på via OT.

20 Via OT – vanskelig … Ungdom som var i aktivitet da OT tok kontakt, er ikke i OTs målgruppe om havner i hovedgruppe Tilmeldt, men ikke i målgruppen. Ungdom som ikke var i arbeid eller skole/lære da OT tok kontakt, og som OT har hjulpet i aktivitet havner i hovedgruppe «I aktivitet»


Laste ned ppt "Samling for systemansvarlige for OTTO 5. november 2014 Irene Hilleren, Udir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google