Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bokmål mal: Startside – sett inn eget bilde Kommunal- og moderniseringsdepartementet Strategi for bruk av skytjenester Christine Hafskjold OSDF 20. juni.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bokmål mal: Startside – sett inn eget bilde Kommunal- og moderniseringsdepartementet Strategi for bruk av skytjenester Christine Hafskjold OSDF 20. juni."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bokmål mal: Startside – sett inn eget bilde Kommunal- og moderniseringsdepartementet Strategi for bruk av skytjenester Christine Hafskjold OSDF 20. juni 2016

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst.

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Digital agenda: ”…ønsker å legge til rette for sikker og forutsigbar bruk av slike tjenester innenfor rammene av det norske regelverket.”

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Mål – åpne mulighetsrommet slik at skytjenester blir et alternativ Mer kostnadseffektiv IKT –Både offentlig og privat sektor Fokus på kjernevirksomhet Økt profesjonalisering og bedre sikkerhet Lavere terskel for innovasjon og nyetablering Redusert energibruk

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Juridisk gjennomgang Det ble avdekket relativt få hindringer for bruk av skytjenester i regelverket Tre typer informasjon stilles det spesielle krav til behandlingen av: –finans (bokføring – krav om lagring i Norden) –arkiv ("skal ikkje førast ut or landet") –personopplysninger (EØS/Safe harbour) Ulik praksis for tilsyn

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Dette har hendt: juli 201420162015 Juridisk arbeidsgruppe Referansegruppe – oppstart strategi Oppdrag - Nexia Tilleggsoppdrag Digitaliseringsrundskrivet Ved utarbeidelsen av strategi for bruk av skytjenester vurderes behovet og mulighetene for en offentlig kontrollert skytjeneste.

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Digitaliseringsrundskrivet for 2016: Virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer eksisterende fagsystemer eller digitale tjenester, eller endrer eller fornyer avtaler knyttet til drift, skal vurdere skytjenester på linje med andre løsninger. Når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen, bør en velge slike tjenester.

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Lysne-utvalget: Vurderinger og tiltak Regjeringens arbeid med regelverket… er viktig for å ta i bruk ny teknologi på en forsvarlig og trygg måte. Tre kategorier regjeringen må ta stilling til: 1.Informasjon som kun bør lagres i Norge 2.Informasjon som kan lagres i utlandet, men hentes hjem ved særlig behov og på bestemte vilkår 3.Informasjon som kan lagres i utlandet uten vilkår Utvalget støtter behovet for harmonisering av tilsynspraksis og en felles utredning på tvers av sektorene Utvalget mener man bør se nærmere på hvordan man kan bruke tredjepartsrevisjoner

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Forslag til tiltak Prinsipp i digitaliseringsrundskrivet: –Statlige virksomheter skal vurdere skytjenester på linje med andre løsninger Fjerne juridiske hindringer –Revisjon av arkivforskriften, herunder vurdering av krav som må oppfylles for å kunne tillate lagring av arkiv i utlandet –Vurdere utvidelse av hvor man kan lagre bokføringsdata –Harmonisering av tilsynspraksis –Delta i arbeid i EU Etablere veiledningsressurser –Vurdere markedsplass for skytjenester –Legge til rette for bedre utnyttelse av eksisterende ressurser

10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal: Tekst med liggende bilde Veien videre Utvikling av veiledningsmateriell (Difi/KMD) Utrede behov og muligheter for en markedsplass for skytjenester

11 Norsk mal: Sluttside Alternativ 1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bildekrediteringer: Lysbilde 1: Jan Hausken, KMD/Plan Lysbilde 2: Faksimiler fra digi.no Lysbilde 10: Håvard Fandrem, Flickr. Brukt i hht. CC BY 2.0

12 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. ”Brukerne” ønsker seg klare svar! Hvilke løsninger/typer løsninger/leverandører kan man bruke, og hvilke kan man ikke bruke? Prekvalifisering av løsninger – gjerne koblet til bransje/type virksomhet Hvordan passer sky inn i det offentliges måte å gjøre anskaffelser på? Godkjent databehandleravtale Standardavtaler/sjekklister Veileder til risikoanalyse/forenklet risikoanalyse Gode eksempelprosjekter – ”best practice” Standard kontraktsvilkår, SLA-er

13 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Vedlegg 1: Ekstern referansegruppe - Martha Eike, Datatilsynet - Lillian Røstad/Caroline Ringstad Schultz, Difi - Torgeir Waterhouse, IKT-Norge - Hans Christian Ellefsen, Regnskap Norge - Anne-Mette Dørum, KS (med Eva Jarbekk og Arve Føyen) - Per Olav Stenseth, Skatteetaten - Kjell Erik Hofland/Håkon Røstad, NAV - Vidar Eltoft, Helsedirektoratet - Lars Inge Oftedal, USIT, Universitetet i Oslo - Tor Gaarder/Hilde Langaker, Riksarkivet

14 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Vedlegg 2: Styringsgruppe -Kulturdepartementet -Kunnskapsdepartementet -Nærings- og fiskeridepartementet -Finansdepartementet -Justisdepartementet -Forsvarsdepartementet -Statsministerens kontor -Kommunal- og moderniseringsdepartementet


Laste ned ppt "Bokmål mal: Startside – sett inn eget bilde Kommunal- og moderniseringsdepartementet Strategi for bruk av skytjenester Christine Hafskjold OSDF 20. juni."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google