Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Oslo 23. juni 2014 Medlemsmøte NFKK Statssekretær Amund Drønen Ringdal

2 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Konkurransekraft for norske arbeidsplasser Næringspolitikk som virker Vekst- fremmende skattelettelser Utbedring og bygging av ny infrastruktur Mer kunnskap i skolen Satsing på næringsrettet FoU Styrke privat eierskap 13. oktober 20142Medlemsmøte NFKK

3 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Medlemsmøte NFKK13. oktober 20143

4 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format Forslag om økt MTB Mulighet for vekst med 5 % på hver eksisterende konsesjon Forutsetningen - strenge lusekrav Effekten - lusenivået på nasjonalt plan reduseres 13. oktober 2014Medlemsmøte NFKK4

5 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format Mer til kommunene Vederlag 1,5 millioner kroner 50 % til kommunene 10 mill. kr. i økte midler til tilsyn Høringsfrist var 1. oktober - gjennomgår nå uttalelsene før vi tar endelig stilling 13. oktober 2014Medlemsmøte NFKK5

6 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format Ny melding til Stortinget Mål: øke verdiskapingen ved å fremme en ny og forutsigbar politikk for kapasitetsvekst. Hvordan skal forutsigbarhet for næringen oppnås? Hvilke hensyn, utover miljø og om noen, skal ivaretas ved tildeling av ny kapasitet? 13. oktober 2014Medlemsmøte NFKK6

7 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format Melding til Stortinget forts. Etablering av bærekraftindikatorer pågår Indikatorsystemet kan legges til grunn som verktøy Bruk av handlingsregler for å styre en utvikling eller for å avbøte konsekvenser 13. oktober 2014Medlemsmøte NFKK7

8 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format Melding til Stortinget forts. Meldingen vil naturligvis også omhandle: – Fordeling mellom økt MTB og nye tillatelser – Vederlag ved tildeling – Drøfte landbaserte anlegg i et vekstperspektiv 13. oktober 2014Medlemsmøte NFKK8

9 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format Melding til Stortinget forts. Videre prosess: – Høring i løpet av høsten – Nytt høringsmøte i etterkant av høringsperioden – Vi tar sikte på å legge frem meldingen for Stortinget våren 2015 13. oktober 2014Medlemsmøte NFKK9

10 Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Tabell Tips farger: FKDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer 13. oktober 2014Medlemsmøte NFKK10 FORENKLE FORNYE FORBEDRE


Laste ned ppt "Nærings- og fiskeridepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google