Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 1 – Hva er samfunnsøkonomi?. I kapittel 1 skal du blant annet lære: Hva samfunnsøkonomi er Om forskjellen mellom mikroøkonomi og makroøkonomi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 1 – Hva er samfunnsøkonomi?. I kapittel 1 skal du blant annet lære: Hva samfunnsøkonomi er Om forskjellen mellom mikroøkonomi og makroøkonomi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 1 – Hva er samfunnsøkonomi?

2 I kapittel 1 skal du blant annet lære: Hva samfunnsøkonomi er Om forskjellen mellom mikroøkonomi og makroøkonomi Hvorfor det er viktig å kunne noe om samfunnsøkonomi Hvorfor økonomer kan være uenige

3 Marked og økonomi (1) I faget samfunnsøkonomi studerer vi hvordan økonomien fungerer, både på det individuelle plan, og for økonomien som helhet. Økonomien består av en rekke ulike markeder, som for eksempel markedet for biler eller markedet for boliger. Det er ingen som bestemmer over disse markedene, de styrer i stor grad seg selv, selv om de også påvirkes av resten av økonomien.

4 Marked og økonomi (2) Mikro og Makro – lite og stort I mikroøkonomien ser vi på de beslutningene som enkeltindivider og bedrifter tar, og hvordan disse beslutningene påvirker økonomien: Eksempler: hva skal du bruke pengene dine på? Kjøper du mer eller mindre poteter når disse går ned i pris? Hvilken pris skal Platekompaniet sette på CDene de selger?

5 Marked og økonomi (3) I makroøkonomien ser vi på de forholdene som gjelder for hele økonomien. Eksempler: arbeidsledighet, økonomisk vekst, inflasjon, rente og valuta. Hva disse begrepene betyr kommer vi tilbake til utover i boka.

6 Samfunnsøkonomi som fag (1) Aktører (som du og meg) gjør vanligvis beslutninger vi har fordeler av. De fordeler du har ved å velge et alternativ kalles et insentiv. Eksempel: Ditt insentiv ved å gjøre lekser i samfunnsøkonomi er blant annet å få god karakter og tilegne deg nyttig kunnskap.

7 Samfunnsøkonomi som fag (2) Samfunnsøkonomi blir av og til definert som ”læren om hvordan samfunnet skal forvalte knappe ressurser”. Ressursene er –Naturen (olje, mineraler, areal til tomter o.l.) –Realkapital (maskiner, fabrikker, bygninger, pc-programmer o.l) –Arbeidskraft En ressurs er knapp dersom det ikke er nok av den til alle de formål der en kunne trenge den.

8 Hvorfor er faget samfunnsøkonomi viktig? Formål med faget er blant annet å: Kunne beskrive hva som skjer i samfunnet Kunne forstå hva som skjer i samfunnet Finne ut om vi bør påvirke hva som skjer Kunne gjette hva som vil skje i økonomien i fremtiden

9 Samfunnsøkonomiske teorier For å forstå hvordan økonomien fungerer lager økonomene teorier. En teori er gjerne en forenklet beskrivelse av virkeligheten. Eksempel: En enkel teori om etterspørsel sier at når prisen på en vare går ned, kjøper vi mer av denne varen. Selv om dette stemmer i mange tilfeller, finnes det også situasjoner hvor teorien ikke passer. Dette behøver ikke bety at teorien er feil, men at den er ufullstendig.

10 Når økonomer er uenige Uenighet blant økonomer kan skyldes –Uenighet om hva virkningene i økonomien er, eller –Uenighet om hvordan en vurderer virkningene Eksempel: Økonomer er enige om at høyere bensinavgift vil føre til at folk vil kjøre mindre bil. Men det vil være uenighet om hvor stor virkningen er, dvs. hvor mye bilkjøringen vil bli redusert. Det vil også være uenighet om bilavgiften bør heves. Noen vil mene at avgiften bør økes fordi bilkjøring belaster miljøet, mens andre vil mene at avgiften allerede er høy nok.


Laste ned ppt "Kapittel 1 – Hva er samfunnsøkonomi?. I kapittel 1 skal du blant annet lære: Hva samfunnsøkonomi er Om forskjellen mellom mikroøkonomi og makroøkonomi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google