Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 4. forelesning Ecodesign-manual: hvordan bruke denne? Strategier for optimering av avhending.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 4. forelesning Ecodesign-manual: hvordan bruke denne? Strategier for optimering av avhending."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 4. forelesning Ecodesign-manual: hvordan bruke denne? Strategier for optimering av avhending av produkter (end of life) Eksempler og diskusjon av disse

2 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Hva er økodesign? Økodesign omfatter en systematisk utvikling av produkter og tekniske systemer, der miljøhensyn sees i sammenheng med produktets økonomiske, funksjonelle og estetiske kvaliteter. Sigurd Støren, NTNU Ecodesign, the integration of environmental aspects into the familiar product development process Ecodesign manual fra UNEP

3 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Eco-design som ”vinn-vinn” strategi? Redusert materialforbruk og energiforbruk= mindre kostnader Innovativ produktdesign = høyere inntekter (?) Ecodesign manual fra UNEP

4 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Hvordan bruke Eco-design manualen? Påstand: Manualen gir lite svar på ”hvorfor” øko-design. Manualen gir liten forståelse for problemstillinger knyttet til beslutnings-prosesser i organisasjoner. Vil egentlig noen virksomheter gjennomføre et ”økodesign-prosjekt”??? Men: Manualen gir oversikt over en del metoder og strategier - kan brukes som oppslagsbok i designprosessen.

5 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ ”End-of-life” strategier Hva er viktigste drivkrefter for å endre produktenes sluttbehandling? Noen mulige svar: –dagens lover og forskrifter –morgendagens lover og forskrifter –økende kostnader for avhending av usortert avfall –profilering / børsverdi –”kundepleie”

6 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Eco-design-manual modul B: optimisation of end of life strategies 1.Forbygg avhending! 2.Gjenbruk av produktet 3.Gjenbruk deler eller komponenter 4.Gjenvinning av materialene 1.Primær gjenvinning (samme kvalitet) 2.Sekundær gjenvinning (lavere kvaliteter) 3.Feedstock gjenvinning (elementære materialer) 5.Forbrenning 1.Med energigjenvinning og rensing 2.Med rensing 3.Deponering av forbrenningsrestene

7 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Utvikling av strategi for sluttdisponering Punkt 1 Produktets profil idag Hvem eier produktet? Hva er prisen? Hvor stort er produktet og hvor mye veier det? Hva er levetiden? Hvorfor Avhendings-strategi må tilpasses eierform av produktet Hvordan vil produktet bli ivaretatt vil bestemme vedlikeholdssystem Høy pris kan gi høy gjenvinningsverdi Volumet kan bety mye for hvordan produktet kan samles inn

8 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Strategiutvikling: Punkt 2 Årsak: hvorfor produktet avhendes Tekniske årsaker? Motemessige årsaker? Andre produkter som er bedre? Hvorfor Ulik strategi for forbedring for ulike typer produkter

9 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Strategiutvikling: Punkt 3 Lovgivning og reguleringer I hvilke land /markeder gjelder produsenters produktansvar Hvilke typer ordninger finnes for gjenvinning/ innsamling Priser/kostnader Hvorfor I ulike markeder gjelder ulike regler

10 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Strategiutvikling: Punkt 4 Bruk kunnskap hos underleverandører Hvordan få bedre produktløsninger fra underleverandører Eliminer skadelige stoffer som vanskeliggjør avhending Hvordan kan produktet samles inn? Innleveres til en innsamlingsstasjon Hentes hos bruker Innsamlingssystem hos forhandler Strategiutvikling: Punkt 5

11 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Strategiutvikling: Punkt 6 Hvem kan gjenvinne produktet? I egen virksomhet? I annen virksomhet? (trenger noen komponentene eller råvaren?) Selges til ”profesjonelle” avfallsforhandlere Utarbeid ulike ”scenario” basert på kunnskapen som er innhentet for å gjøre valg av løsning Strategiutvikling: Punkt 7

12 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Detaljert planlegging på produktnivå I håndboken vises ulike modeller og verktøy for dette, bl.a flytskjema for løsninger for del- elementer i et produkt Kostadsoverslag for ulike løsninger og forutsetning for å få dette lønnsomt Begrepet Life Cycle Cost (Livsløpskostnader) blir introdusert. Betyr at også kostnadene skal sees i et livsløpsperspektiv. (Kommer tilbake til dette)

13 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Eksempel på strategier (”Ja det nytter”) Drivhuseffekt (målt i CO2-ekvivalenter) av behandlings- alternativer for kartong-emballasje ( pizza-eske)

14 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Hvor kommer miljøbelastningene ved ulike sluttbehandlinger av kartongemballasje?

15 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet er argument mot å bruke gjenvinning som strategi Krever at vi investerer i nye systemer for avfallsbehandling. Kan pengene brukes til mer samfunnsnyttige investeringer, spør økonomene Krever at vi bruker arbeidskraft på gjenvinning (både hjemme og i arbeidslivet). Kunne denne arbeidskraften brukes mer fornuftig, spør økonomene. Dårlig arbeidsmiljø ved håndtering av avfall., dvs for små investeringer i bransjen. Vi betaler ikke for miljøødeleggelse ved råvareutvinning i utviklingsland, dvs at vi ikke har riktige priser for råvarer og energi (Noen økonomer sier dette)

16 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Økologi


Laste ned ppt "Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 4. forelesning Ecodesign-manual: hvordan bruke denne? Strategier for optimering av avhending."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google