Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AHo, 150306, side 1 FORNY Ein integrert del av satsing på entreprenørskap og innovasjon ved HiA Innlegg på FORNY FORUM Grimstad 27. April 2006 Alf Holmelid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AHo, 150306, side 1 FORNY Ein integrert del av satsing på entreprenørskap og innovasjon ved HiA Innlegg på FORNY FORUM Grimstad 27. April 2006 Alf Holmelid."— Utskrift av presentasjonen:

1 AHo, 150306, side 1 FORNY Ein integrert del av satsing på entreprenørskap og innovasjon ved HiA Innlegg på FORNY FORUM Grimstad 27. April 2006 Alf Holmelid Høgskolen i Agder

2 AHo, 150306, side 2 Agder Kristiansand Grimstad Arendal : Fakultet for økonomi og samfunnsfag Fakultet for helse- og idrettsfag Fakultet for pedagogikk Fakultet for teknologi Fakultet for realfag Fakultet for humanistiske fag Fakultet for kunstfag Lærerutdanningsleiinga STUDENTAR Kristiansand 6200 Grimstad 1600 Arendal 600 8500 STAB (årsverk) Faglige tilsette 475 Andre tilsette 305 780

3 AHo, 150306, side 3 Fakultet FORNY i relasjon til andre satsingar ved HiA HiA Fakultet Stab og fellestenester Agder- forsking STS Samarbeidspartnarar næringsliv (som er sterkt differensiert) kultur offentleg sektor Kristiansand kunnskapspark Teknologiparken i Grimstad Utviklingsaktørar Fakultet - - - Nettverk IKT-senter FORNY Senter for entreprenørskap nHS Avtaler

4 AHo, 150306, side 4 FORNY - organisering Prosjektansvarleg (forskingsdirektør) Nettverk på andre fakultet SSHF STS Dialogforum Prorektor Prosjektsamarbeid Prosjektleiar (knytt til entreprenørskapssenteret) Prosjektmedarbeidar (knytt til Fakultet for teknologi)

5 AHo, 150306, side 5

6 AHo, 150306, side 6 Sentrale element i årets FORNY-prosjekt Vidareutvikle førstelinjetenesta Knyte fleire ved HiA fast til prosjektet (gjennomført) Delta på fakultetsmøte og liknande Rekruttere til idestimuleringseminar, arrangere IPR-seminar m.m. Vidareutvikle nettsidene til støtte for kommersialisering Styrke den oppsøkjande tenesta Drive meir speidarverksemd ute i fagmiljøa –Følgje med i FoU-aktiviteten og ta aktivt kontakt med prosjekt og fagmiljø som kan vere aktuelle Nå nye grupper gjennom samarbeid med entreprenørskapssenteret Studentar Vurdere støtte til oppfølging av master-, ph.d.- avhandlingar Vurdere støtte til vidareføring av gode studentbedrifter Profilering Vere synleg på Forskingsdagane og i andre aktuelle samanhengar Kontakt med nettverk, bl.a. nettverka i nHS Supplere retningslinene med ein policy for kommersialisering Insentiv

7 AHo, 150306, side 7 Støtte til kommersialisering på Intranett

8 AHo, 150306, side 8

9 AHo, 150306, side 9

10 AHo, 150306, side 10


Laste ned ppt "AHo, 150306, side 1 FORNY Ein integrert del av satsing på entreprenørskap og innovasjon ved HiA Innlegg på FORNY FORUM Grimstad 27. April 2006 Alf Holmelid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google