Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Enten du tror du klarer det eller ikke, så har du rett!» Henry Ford 1863-1947.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Enten du tror du klarer det eller ikke, så har du rett!» Henry Ford 1863-1947."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Enten du tror du klarer det eller ikke, så har du rett!» Henry Ford 1863-1947

2 Celler og arv Kap. 1

3 Læringsmål  Kunne fortelje kva som kjenneteiknar levande organismar, og beskrive plante- og dyreceller

4 Kva er liv?

5 Cella-livets byggjestein Kjenneteikn ved levande organismar:  Dei kan skaffe seg energi frå omgivnadene, vekse og få avkom  Dei kan regulere det indre miljøet i organismen, og dei kan reagere på ytre påverknader  Dei inneheld arvestoff som blir overført til avkommet i neste generasjon

6 Celler Utan cellekjerne Bakteriar:  Minste og enklaste livsform  Første levande organismar på jorda (3-4 milliardar år sidan)  I alle miljø Med cellekjerne Planteceller og dyreceller:  Er større enn bakteriar  Ei celle = eincella organismar (td. tøffeldyr)  Fleire celler= fleircella organismar (td.menneske)

7 Planteceller

8 Dyreceller

9 Stamceller  Produserer nye celler i kroppen  Uspesialiserte celler  Kan dele seg uendelig mange gongar- udødelige.  Forskning

10 Virus  Ikkje levande organisme  DNA-tråd med en proteinkappe rundt  Svært små  Virus angriper ei celle på ein av to måtar  Influensa, rabies, ebola, polio, meslinger, fugleinfluensa, spanskesyken og AIDS(HIV-virus)

11 Læringsmål  Kunne forklare korleis fotosyntese og celledeling går føre seg

12 Viktig for liv på jorda Fotosyntese  Plantene utnytta energien i sollyset- eiga næring  Planter er nærings- grunnlagget for alle dyr Celleanding  Både planter og dyr gjer om energi i næring til energi for livsfunksjonane sine

13 Fotosyntesen

14 Glukose  Byggjestoff og brennstoff i kjemiske prosessar i planta  Overskott-lagra som stivelse i cella eller frakta til andre delar av planta

15 Celleanding - frigjer energi

16 Celleanding


Laste ned ppt "«Enten du tror du klarer det eller ikke, så har du rett!» Henry Ford 1863-1947."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google