Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunn og produksjon Det er to generelle trekk som preger utviklingen av de ulike samfunnsformene: Samfunnene har blitt stadig mer spesialisert. Både.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunn og produksjon Det er to generelle trekk som preger utviklingen av de ulike samfunnsformene: Samfunnene har blitt stadig mer spesialisert. Både."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunn og produksjon Det er to generelle trekk som preger utviklingen av de ulike samfunnsformene: Samfunnene har blitt stadig mer spesialisert. Både organiseringen av samfunnet og produksjonen preges av dette, og mer spesialisering stiller også krav til at samfunnet må organiseres. I den stadig økende spesialiseringen ligger det også en kime til større ulikhet.

2 Jeger- og samlersamfunn For 10 000 år siden levde alle i jeger- og samlersamfunn I dette samfunnet var slektskap den viktigste sosiale institusjonen Disse samfunnene var egalitære Familiene hadde likevel en viss spesialisering, for eksempel mellom typiske kvinnes- og mannsoppgaver

3 Utvikling av nye samfunn Hortikulturelle samfunn: Samfunnstype med en viss grad av permanent bosetting, menneskene brukte hakke og dyrket planter Jordbrukssamfunn: permanent bosetting, en mer effektiv utnyttelse av jorda og mer spesialisering og handel og bruk av metaller Industrisamfunn: masseproduksjon av varer, få sysselsatte i primæræringene, kjernefamilien som dominerende familiestruktur

4 Kapitalismens utvikling Kapitalisme er et samfunnssystem som bygger på eiendomsretten og et marked basert helt på frikonkurranseprinsippet – dvs. selgere og kjøpere i et fritt marked Den industrielle kapitalismen vokste frem på grunn av en voksende verdenshandel. Utviklingen begynte på 1600- tallet med etablering av produksjon i stor målestokk. Dette førte til at selvstendige håndverkere ble forvandlet til lønnsarbeidere. Under den industrielle revolusjonen ble det fart i denne utviklingen og det vokste frem en klasse av fattige lønnsarbeidere som solgte egen arbeidskraft.

5 Marx’ historiesyn Arbeidet er det som skaper menneskets bevissthet Eiendomsretten er grunnlaget for klassesamfunnet Kapitalistene utnytter arbeiderne ved at de tar merverdien av arbeidet Forholdet mellom eiere og ikke-eiere av produksjonsmidlene i industrisamfunnet er det fenomenet som forklarer samfunnet best Teknologiske endringer skaper nye former for samfunn Det kommunistiske, klasseløse samfunnet er historiens endelige mål

6 Webers historiesyn ”Den kapitalistiske ånd” har et religiøst grunnlag Protestantisk puritanisme er en forutsetning for framveksten av kapitalismen i Europa Moderne industrialisering vil automatisk skape en ”byråkratisering” av de fleste livsområder Denne ”byråkratiseringen” skaper upersonlige og effektive avgjørelser

7 Kunnskaps- og infosamfunnet Den tredje store endringen etter jordbruks- og industrisamfunnet er kunnskaps- og informasjonssamfunnet Tjenesteyting er dominerende næringsvei i det nye samfunnet Den tradisjonelle arbeiderklassen forsvinner nesten helt Tradisjonelle former for organisering av arbeidet blir avløst av løsere og flatere strukturer

8 Internasjonal handel 1 Arbeidsdeling, spesialisering og stordrift er grunnlaget for den internasjonale handelen Arbeidsdelingen gjør produksjonen større enn den ellers ville vært, dette tjener både eksportører og importører Tungindustrien i verden er overtatt av den tredje verden I dag utgjør verdenshandelen over 40 % av hele verdens kombinerte produksjon av varer og tjenester

9 Internasjonal handel 2 Den klassiske internasjonale arbeidsdelingen sikret kolonimaktene billige råvarer og et større marked I løpet av de siste 50 år er det bare noen få av de opprinnelige u-landene som har klart å heve befolkningen opp fra fattigdom Det meste av Afrika har fortsatt å være fattig og tilbakestående De såkalte BRIC-landene kan bli verdens nye økonomiske sentrum.

10 Ti konsekvenser av globalisering 1.En stadig større global arbeidsdeling 2.Et økende globalt handelsnettverk 3.Produksjon: ”The Sweatshops of the World” 4.Fattige menneskers arbeidsmigrasjon 5.Millioner ut av fattigdom 6.Manglende kontroll av nasjonal økonomi 7.Transnasjonale selskapers kontroll av verdensøkonomien 8.Dramatisk nedgang i sysselsatte i landbruket 9.Verden urbaniseres 10.Masseforbrukssamfunn og avfallsproblemer


Laste ned ppt "Samfunn og produksjon Det er to generelle trekk som preger utviklingen av de ulike samfunnsformene: Samfunnene har blitt stadig mer spesialisert. Både."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google