Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2. SEPTEMBER 2008 MAL FOR SYRETEST ØYSTEIN WIDDING 1 NTNUs Entreprenørskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2. SEPTEMBER 2008 MAL FOR SYRETEST ØYSTEIN WIDDING 1 NTNUs Entreprenørskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 2. SEPTEMBER 2008 MAL FOR SYRETEST ØYSTEIN WIDDING 1 NTNUs Entreprenørskole

2 Produktog tjenestekonsept 2 Beskrivelse av produkt- og tjenestekonseptet  Status – hva har man i dag. Planlagt utv. løp? Ressurser (økonomiske og andre?) Hvordan vurderes innovasjonshøyden? Er ideen beskyttet/beskyttbar eller i slik prosess? Skalerbar teknologi? Alternative anvendelsesområder?

3 Marked/bransje 3 Marked/bransjebeskrivelse  Hvordan kan markedet overordnet segmenteres?  Hvordan ser næringskjeden ut?  Inngangsbarrierer  Konkurrenter Hvem og hvor er kunden(e)?  Hvordan kan kundenytten vurderes? Vet man noe om denne i dag?  Hva er kjøpskriteriene?

4 Organisering 4 Fagmiljø/idéhavere  Hvem har formelle rettigheter til ideen – hvilke/hvor?  Komittment og ambisjoner  Er idéhaver(ne) inneforstått med studentenes reelle involvering (ikke bare en ”studentoppgave”)  Hvilke ressurser vil idéhaver(ne) sette av de neste to årene for å utvikle konseptet SAMMEN med Entreprenørskolens studenter?  Kjenner ES, eller andre i vårt nettverk til idéhaver(ne)? Hvilket rykte og track record har de evt?

5 Organisering forts… 5  Hvilke avklaringer må gjøres mellom idéhaver(e), team og eventuelt 3.part(er) (kommersielle rettigheter og videreutvikling, opsjoner og eierandeler, prosjektansvar og eventuelle daglig ledelse/styresammensetting)? Beskrive aktuelle forretningsmodeller Er idéhaver(ne) villige til å skrive en intensjonsavtale som forplikter begge parter?  Intensjonsavtale/utvidet taushetserklæring på plass? (ja/nei. Dersom ”nei” – beskriv prosess for å få dette på plass)

6 Økonomi 6 Overordnet økonomisk potensiale Hvor stort antar man at kapitalbehovet ift.:  Produktutviklingfase  Kommersialiseringsfase Hvordan skal/kan ideen finansieres? (FoU, annen offentlig, egeninnsats, ekstern egenkapital)  Er ideen i meget tidlig fase – aktuell startfinansiering?

7 Format og slikt 7  Format - maks 8 sider tekst inkl. ½ side sammendrag (evt. vedlegg kommer i tillegg)  Sendes på mail til Roger, Øystein og studasser  Husk logg  Les syretester fra tidligere kull!  Presentasjon: 10 min + 10 min Q&A

8 Mal for initiell idévurdering (dvs.før evt. syretest ) 8 Konseptbeskrivelse bestående av (1 side): Beskrivelse av produkt/tjeneste Hvilket marked Kundenytte Status for evt. IPR Idehaver/fagmiljø


Laste ned ppt "2. SEPTEMBER 2008 MAL FOR SYRETEST ØYSTEIN WIDDING 1 NTNUs Entreprenørskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google