Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nærmere om prosess og vurderingskriterier. De følgende sidene beskriver helt stikkordsmessig hvilke forhold som blir vurdert og vektlagt. I tillegg til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nærmere om prosess og vurderingskriterier. De følgende sidene beskriver helt stikkordsmessig hvilke forhold som blir vurdert og vektlagt. I tillegg til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nærmere om prosess og vurderingskriterier

2 De følgende sidene beskriver helt stikkordsmessig hvilke forhold som blir vurdert og vektlagt. I tillegg til å vurdere søkermiljøets kvalitet, vil SIVA foreta en totalvurdering som innbefatter eventuelle føringer fra bevilgende myndigheter, eksisterende regionale innovasjonsnettverk, regionale utviklingsplaner, strategiske muligheter, og lignende.

3 Kriterier: Eierskap Offentlig eierandel < 50 % Relevante eiere (FoU-/kompetanse- miljøer, industrielle aktører m.v.) Aktive og kommiterte eiere

4 Kriterier: Medfinansiering Relevante aktører og deres motivasjon Størrelse og totalitet Andelen privat kapital Ved industriretta inkubasjon er det en forutsetning med deltakelse fra relevante industriaktører

5 Kriterier: Strategiske samarbeidspartnere Nettverk av FoU-/kompetanse-miljøer, industrielle aktører, innovasjons aktører, kapitalkilder/investorer m.v. Graden av formalisering av samarbeid med relevante aktører Samarbeidets konkrete innhold Miksen av regionale og nasjonale miljøer

6 Kriterier: Styre/styringsgruppe Relevant kompetanse i styret Kompetanse-miks Styrets motivasjon, bidrag og engasjement

7 Kriterier: Ledelse, bemanning og kompetanse Lederens kompetanse og engasjement Relevant kompetanse i forhold til inkubatorens mål og planer Definert kjernekompetanse Tilgang til ekstern kompetanse Adekvat bemanning i forhold til muligheter og økonomisk fundament

8 Kriterier: Regionalt idèfangstnettverk Hvem samarbeider om idéfangst? Er samarbeidet formalisert? Fungerer samarbeidet godt i praksis? Hvor mange idéer forventes fra hver kilde? Regional helhet og samarbeid blir vektlagt

9 Kriterier: Fysisk infrastruktur Samlokalisering og fasiliteter Hvis ikke samlokalisering, hva tilbys i stedet, og hvorfor

10 Kriterier: Inkubasjonsprosessen Kvaliteten på blant annet: – Idéfangst – Kvalitetssikring av idéer – Verktøy og prosesser – Oppfølging og rådgivning – Nettverk av kompetanseaktører – Inntaks- og exitprosesser

11 Kriterier: Internasjonalisering Støttetjenester for internasjonalisering Internasjonalt nettverk

12 Kriterier: Andre forhold Ambisjonsnivå og tidligere resultater Økonomisk fundament over tid Mangfold, kvinneandel Effektiv organisering Regional og nasjonal posisjon og ambisjon Forretningsplan og strategiske valg Inkubatorens fokus og eventuell spissing Investeringsmuligheter/tidligfase kapital


Laste ned ppt "Nærmere om prosess og vurderingskriterier. De følgende sidene beskriver helt stikkordsmessig hvilke forhold som blir vurdert og vektlagt. I tillegg til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google