Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ETABLERING AV 4 NYE REGIONALE/DISTRIKTSRETTEDE SÅKORNFOND 1.Nord-Norge 2.Midt-Norge 3.Sør og Vestlandet 4.Indre Østlandet Vinneren innenfor hver region.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ETABLERING AV 4 NYE REGIONALE/DISTRIKTSRETTEDE SÅKORNFOND 1.Nord-Norge 2.Midt-Norge 3.Sør og Vestlandet 4.Indre Østlandet Vinneren innenfor hver region."— Utskrift av presentasjonen:

1 ETABLERING AV 4 NYE REGIONALE/DISTRIKTSRETTEDE SÅKORNFOND 1.Nord-Norge 2.Midt-Norge 3.Sør og Vestlandet 4.Indre Østlandet Vinneren innenfor hver region er den som kan vise til det beste forvaltningsmiljøet.

2 Hva er Såkornfasen? FoU Erfaring Ressurser Kommer- sialisering VekstEtablert Overlevelse Såkornfasen Fokus for Såkorn Nord AS SINAS Nordnorsk Vekst Marin Vekst Rana Invest Viking Venture Få investeringer av SINAS i Nordland og innvesteringene er i stor grad rettet mot bedrifter i senere fase enn såkorn.

3 Såkorn Nord AS Hvordan kan Såkorn Nord hjelpe bedriftene? FoU Erfaring Ressurser Kommer- sialisering VekstEtablert Overlevelse (1) Egeninnsats (2) Eierkapital (3) Offentlig støtte

4 Kapitalstruktur i Såkornfond? Max eierandel er 25%. Staten avskriver 50% av lånet ved tapsprosjekter. Max avskrivning er på 25% av lån. 0,8 mill i forvaltningstilskudd per år. Egenkapital MNOK 75 5-10 kommersielle investorer Styre bestående av investorer som beslutter innvesteringene Såkorn Nord AS Innbetaling over 3 år Ansvarlig lån 175 MNOK Statens Såkorn ordning: Innovasjon Norge Trekkes på etter behov

5 Hvorfor etablere Såkorn Nord? Det mangler denne typen kapital i markedet i dag Staten tar 35% av tapene per investering Lønnsomt for investorene – vi kan bygge fremtidige ”næringsfond” Dette vil bli en ordning på siden av eksisterende virkemiddelapparat ”Profesjonalisering” av bedrifter gjennom styrer, nettverk

6 Innovasjons- program Salten ”Nordland Invest AS” Såkornfond Innovasjonsprogram Salten må skape en kommersiell aktør Banker? Institusjonell kapital? 1: Samlet eller hver for seg ? - Husk begrensning på 25% eierandel i Såkorn. - Større makt, eller innflytelse ved å være adskilt. 2: Såkorn eller mer generelt ? - Fordelaktig med en struktur som jobber med eierkapital. - Samlende forvaltningsmiljø

7 Husk at Nordland Invest blir en av flere investorer? Såkornfond ”Nordland Invest” Viktig å ha innflytelse på kapitalforvaltningen

8 KONKLUSJON Innovasjonsprogram Salten ”Nordland Invest AS” 20 mill 100 mill 20052020


Laste ned ppt "ETABLERING AV 4 NYE REGIONALE/DISTRIKTSRETTEDE SÅKORNFOND 1.Nord-Norge 2.Midt-Norge 3.Sør og Vestlandet 4.Indre Østlandet Vinneren innenfor hver region."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google