Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 1 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling Gjennomføring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 1 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling Gjennomføring."— Utskrift av presentasjonen:

1 - en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 1 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling Gjennomføring av bedriftsbesøk med analyse av behov / dokumentasjon Plass for fellestekst på foredraget (Fjernes om ikke i bruk)

2 - en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 2 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling Hva har vi sjekket før vi kommer til bedriften?  Telefon med dgl. leder, noen opplysninger om bedriften og evt. prosjekt. Avtalt møte på 2-3 timer.  Market Select eller lignende, opplysninger knyttet til Brønnøysundregisteret.  Instituttets egen kundedatabase, tidligere oppdrag.

3 - en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 3 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling Ved ankomst til bedrift.  Gjennomgang av bedriften. Alle liker å vise frem egen bedrift.  Møte med daglig leder, evt flere.  Forklar hvorfor du er kommet, om programmet og hva som er din oppgave. At Forskningsrådet og Fylkeskommunene og IN står bak programmet. Hensikten er bedre å utnytte den kompetanse som finnes på instituttsektoren og som ellers ikke kommer norsk næringsliv til gode. Edel hensikt.  Gjør det klart at bedriftens behov er i sentrum. At deres behov bestemmer hvilket fagmiljø som kobles inn.  Forklar at programmet er ubyråkratisk, bedriften slipper å søke. At et prosjekt kan besluttes over bordet. Megler tar seg av det formelle, kobler inn rette fagfolk.

4 - en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 4 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling  Forklar at KM-prosjektet er lite, men svært gunstig. Egner seg ofte som forprosjekt for et større prosjekt.  Resultatene fra prosjektet er bedriftens eiendom.  Fra første stund: Vurder motivasjon, betalingsvilje, ikke selg for hardt!

5 - en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 5 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling Skaff deg et totalinntrykk av bedriften  Generell beskrivelse av bedrift, litt historie  Hovedvirksomhetsområder  Størrelse (SME-grenser, < 250 ansatte)  Omsetning (SME-grenser, < 40 mill E)  Stiftelsesår  Eierforhold (SME-grenser)  Organisasjon, ledelse  Nace-kode  Har bedriften deltatt i andre program tidligere, FRAM, TEFT, og lignende.  Er bedriften motivert og utviklingsorientert?

6 - en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 6 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling Forretningsidé og strategi  Har bedriften skriftlige mål og målsettinger?  Hva er bedriftens forretningsidé?  Har bedriften en klart formulert hovedstrategi og hva er i tilfelle denne?  Er strategien uttrykt skriftlig? Hensikten er å få et inntrykk av om bedriften har klare oppfatninger om hva de vil fremstå som, hvor de skal og hvordan de skal komme dit. For små bedrifter med enkle kommunikasjonsforhold trenger ikke disse tingene være skriftlig uttrykt.

7 - en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 7 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling Produkter, produksjon og teknologi  Produkter  Bedriftens viktigste produkter  Bransjeteknologi / egenutviklet teknologi  Beskrivelse/listing av bedriftens viktigste produksjonsprosesser  Kvalitetssystem?  Vurdering av teknologinivå  Spesielle problemer /utfordringer vedrørende produkter som peker mot et KM- prosjekt Man vurderer hvilken problemstilling som anbefales som prosjekt. Spesielle problemer /utfordringer vedrørende produkter som peker mot et prosjekt.

8 - en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 8 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling Marked, markedsføring, salg, transport  Bedriftens markeder og markedsandel. Lokalt, nasjonalt, globalt  Sårbarhet, har man flere ben å stå på?  Utvikling av markedet, hva forventes i tiden fremover.  Bedriftens markedsarbeid, tilstrekkelig?  Viktigste konkurrenter  Konsept og unikhet, hvorfor skal kundene velge akkurat deres produkt?  Salgskanaler, kjeder  Transport, egen eller innleid.

9 - en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 9 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling Kompetanse og FoU-aktivitet  Bedriftens erfaring i utviklingsarbeid. Driver den kontinuerlig utviklingsarbeid? Forstår bedriften nødvendigheten av å drive utviklingsarbeid?  Forstår bedriften verdien av å trekke inn ekstern kompetanse? Har bedriften tidligere samarbeidet med FoU-institutter? Kan den likevel få et KM-prosjekt?  Hvilken formalkompetanse har bedriften, antall siv.ing, siv.øk. (Obs! dette er et følsomt område!) Men dette sier noe om bedriften…. ...har tilstrekkelig kompetanse til å ta imot og nyttiggjøre seg et slikt prosjekt (”mottakskompetanse”).  Tror man at bedriften ønske om å videreføre samarbeidet med eksterne kompetanse-miljøer? Gjenkjøpsmuligheter?  NB! Tenk videreføring fra første stund! KM-prosjektet er en gylden anledning som må utnyttes for alt det er verdt!

10 - en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 10 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling Økonomi  Økonomi / økonomisk utvikling de siste 2-3 år. Hvis dårlig økonomi, hvorfor?  Forventet økonomisk utvikling framover  Har bedriften økonomi til å følge opp den utvikling som prosjektet legger opp til?  Regnskapsanalyse, risikoanalyse.

11 - en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 11 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling Anbefaling  I hvilken grad oppfyller bedriften kravene til en TEFT-bedrift? (For eksempel riktig størrelse, ikke FoU-erfaring, klar strategi, motivert ledelse, sunn økonomi, mottakskompetanse, utviklingspotensiale).  Hva sier magefølelsen?  Hvis den anbefales som KM-bedrift uten tilfredsstille alle krav, skal dette kommenteres og begrunnes.  Det konkluderes med hvilket prosjekt som anbefales gjennomført.

12 - en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 12 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling Beskrivelse av KM-prosjekt  Tittel på KM-prosjekt  Mål  Leveranser (rapport, program, tegninger, fysisk prototype med mer)  Varighet  Aktiviteter (liste over hovedaktivitetene i prosjektet med ansvarlig FoU-institutt)  Beskrivelse av hva prosjektet går ut på og hvordan det skal gjennomføres enten: 1. Henvisning til instituttets tilbud eller: 2. Prosjektbeskrivelse her

13 - en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 13 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling KM-prosjekt og bedriftens utviklingsstrategi  Begrunnelse for valgt KM-prosjekt, tilførsel av bedriftsny kompetanse, nye nyttige kontakter i FoU-miljø, FoU-innhold.  Er prosjektet ledd i bedriftens utviklingsstrategi?  Inngår KM-prosjektet som element i en større satsing. Hva er potensialet, totale rammer, nødvendig kompetanse, finansieringsmuligheter?  Markedsmessige muligheter, inntektsmuligheter for bedriften, eksportmuligheter etc.

14 - en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 14 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling Valg av FoU-miljø  Drøfting og reell vurdering av aktuelle FoU-miljø  Begrunnelse for valg av det aktuelle miljø


Laste ned ppt "- en del av Mat alliansen : NLH - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 1 | fredag, 12. desember 2014 | Forfatter:.... | Arkivert: I:\felles\_Utveksling Gjennomføring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google