Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livssyn og religion Skilnad Kvifor RLE?. Gudar Ånder Krefter Ikkje- menneskelege personar Makter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livssyn og religion Skilnad Kvifor RLE?. Gudar Ånder Krefter Ikkje- menneskelege personar Makter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livssyn og religion Skilnad Kvifor RLE?

2 Gudar Ånder Krefter Ikkje- menneskelege personar Makter

3 Kva er mest sentralt? Tru Bøn, meditasjon, resitering Magi Ritual Myter Kultur

4 Religion (den vestlege forståinga) Bibelen Tru (den kristne lære) – Jesus og treeiningslæra – Trusbekjenning – Moral – Myter – Prest som formidlar – Frelsa

5 Ein kan forstå religion ut frå forskjellige perspektiv Funksjon i menneskets liv Estetikk Globalisering Kjønn Kropp Lokalitet Som trøyst Som styrke

6 Makt Musikk Politisk Rituelt Økonomisk Sosialt Psykologisk Noko som skil oss mellom dei

7 Religionsdefinisjon Finnast ikkje èin universell definisjon som beskriv kva religion er Definisjonar brukast for å avgrense området ein snakkar om Dei har altså ein praktisk funksjon når ein skal forklare eit fenomen

8 Religion er…. …det som gir livet meining. – Er då fotball religion? – Kva med foreldra dine? …er det som relaterer til gudar eller maktar og det som gir livet meining – Er trua på spøkjelser/gjenferd religion? – Er buddhismen ein religion?

9 Påstand: Det finnast like mange religionar som det finnast menneske!

10 Kven bestemmer? Religion blir ofte framstilt frå eitt perspektiv Dei fleste religionar har nokon som reknast som religiøse autoritetar Desse religiøse autoritetane er ofte men og religiøst utdanna

11 Kva er livssyn? Livssyn handlar om filosofi anvendt på livet sjølv (I gamle Athen - hjelpe medmenneske) Filosofane undra seg over grunnleggjande spørsmål i livet Nær beslekta med livssynsbegreipet er både religion, filosofi, ideologi og livstolking.

12 Kjernespørsmålet i livssyn handlar om livets meining – Kva er vi eigentleg her for? – Kva er hovudføremålet med livet? – Er verda eit resultat av eit spel mellom naturkrefter, eller finnast det ein Gud som står bak? – Finnast det eit liv etter døden? – Har vi fri vilje?

13 Dei svar vi gir på livsspørsmåla, utgjer til saman det vi kallar eit livssyn. 3 grupper: – Verkelegheitsoppfatning – Menneskesyn (sjel, idealistisk, materialistisk) – Verdisyn Verkelegheitsoppfatning: i den idealistiske gruppa – tenkjer seg at røynda rommar både ei dennesidig (stoff) og ei hinsidig (åndeleg) og ikkje-sansbar dimensjon (Platon).

14 Religion og livssyn I likskap med livssyna vil religionane også gje svar på livsspørsmåla Kristendom har også eit kristent menneskesyn og kristne verdiar Det som gjer ein religion til noko meir enn eit livssyn, er elementet av gudsdyrking (kultus) Livssyn kan og vere basert på anten ein religiøs eller på ein ikkje-religiøs røyndoppfatning (ritual – røykjelse,dans m.m.)


Laste ned ppt "Livssyn og religion Skilnad Kvifor RLE?. Gudar Ånder Krefter Ikkje- menneskelege personar Makter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google