Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELESNING 4: Platon II: Praktisk Filosofi Narve Strand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELESNING 4: Platon II: Praktisk Filosofi Narve Strand."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELESNING 4: Platon II: Praktisk Filosofi Narve Strand

2 Oppsummering Aten, Sofistene, Sokrates: Sofistene: Antroposentriske vending Sokrates: Søken etter vitenskapelig grunnlag dygd:

3 Grunnproblem: Den Sokratiske Metode gir oss ikke positiv viten

4 Platon Arvtager både Sofistene og Sokrates Hvordan skape godt liv og samfunn ikke bare basert fornuft og dygd, men der de er styrende? Hans bidrag: Idélæra

5 Menneskesyn Mennesket = Kropp + Sjel Dualisme Sjelen det egentlige mennesket

6 Sjelen = ulegemlig og udødelig. (1) Tre deler (2) Pre-existens. Viten (3) Gjenerindring (4) Dygd: Fornuft i høysetet; en sjelstilstand!

7 Hulelignelsen

8 Idealstaten (”Staten”) (1) Dygd ↔ effektiv, spesialisering, innsikt (2) Rettferdighet = dygd (3) Rettferdig stat → effektivt styre, arbeidsdeling, ekspertvelde

9 Kunstens Rolle Sofistene rett: UTDANNING avgjørende Men: Politisk talekunst er ikke nødvendig. Faktisk: All kunst og poesi som ikke bidrar til en moralsk og rasjonell samfunnsorden skal vekk!

10 UTDANNINGENS TRE TRINN: 1. Alle barn fra 10 – 20 år utdannelse, religion, musikk, gymnastikk. 2. Utsiling ved 20. års alderen. Studerer særlig matematikk til 30 års alderen. 3. Utsiling ved 30 års alderen. De beste studerer filosofi i fem år. (styrer staten fra rundt 50 års alderen.)

11 1. utsiling blir arbeidere, bønder og kjøpmenn (produsenter). 2. utsiling blir administratorer og krigere 3. utsiling blir styrerne (filosofene).

12 Rettferdighet Sjel/Samfunn Klasse Sjelsdel Dygd Ledere Fornuft Visdom Forsvarere Vilje Mot Produsenter Begjær Måtehold Samspill alle 3 = Rettferdighet!

13 PRO/CON: Klassesamfunn Ekspertvelde Opphevelse familie og privat eiendomsrett Totalitært styre? Feminist?

14 “Lovene” (senere verk) Privat eiendomsrett og familie tillatt Forsamlinger og ting for undersåtterne Lover, men herskerne fungerer som “lovvoktere” (nomophylakes) Fornuftens/dygdens selvtilstrekkelighet opprettholdt

15 Spørsmål Er fornuften/dygden selvtilstrekkelig? Er de nok for å skape et samfunn i alles interesse? Er det verdt prisen?


Laste ned ppt "FORELESNING 4: Platon II: Praktisk Filosofi Narve Strand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google