Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Startpakke for etisk refleksjon. Hva er etikk? Etikk handler om hvilke verdier og holdninger jeg har, og ikke minst; hvordan disse verdiene omsettes i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Startpakke for etisk refleksjon. Hva er etikk? Etikk handler om hvilke verdier og holdninger jeg har, og ikke minst; hvordan disse verdiene omsettes i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Startpakke for etisk refleksjon

2 Hva er etikk? Etikk handler om hvilke verdier og holdninger jeg har, og ikke minst; hvordan disse verdiene omsettes i praksis. I helse og sosialtjenesten møter du ofte mennesker i en sårbar situasjon. Hvilke holdninger og verdier bør ligge til grunn i din yrkesutøvelse?

3 Hippokrates Hippokrates, født 460 år før Kr., gresk lege, legekunstens far: ”Først av alt: gjør ikke skade! ”

4 Suksess i etikkarbeid Når ledelsen brenner for etikk og tilrettelegger for systematisk etisk refleksjon Når alle ønsker å bidra; forankring på alle nivåer Når etikkarbeid knyttes opp til faglige utfordringer i hverdagen Når ressurspersonene/ildsjelene får faglig påfyll og opplæring i metoder og verktøy for etisk refleksjon Kilde: Fra evalueringen av prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving, NORUT.

5 Utfordringer i etikkarbeid Har vi tid nok? Er vi motiverte nok? Er alle med på notene? (Forankring)

6 Grunnleggende yrkesetiske verdier: Respekt for den enkelte pasientens verdighet Toleranse og aksept Etikk; kan det noen ganger også handle om å bryte regler og vaner av typen: slik gjør vi det hos oss? For eksempel: Har vi regler som kan krasje mot medmenneskelighet og omsorg?

7 Hippokrates: ”Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade.”

8 Brukermedvirkning og yrkesetikk går hånd i hånd Ser jeg den andre? Har jeg fordommer overfor den andre? (F.eks: Overser jeg somatiske sykdomstegn hos pasienter med psykiatriske diagnoser, eller langt framskreden demenssykdom?) Hva ønsker pasienten? Hva skjer, hvis pasienten eller brukeren blir ”overkjørt” i helse- og sosialtjenesten?

9 Brukermedvirkning og yrkesetikk går hånd i hånd Tør vi ta med pasient/bruker pårørende i den etiske refleksjonsgruppa? Brukermedvirkning” eller ”brukerstyring”; diskuter!

10 Eksempler på etisk refleksjon i gruppe – temaer til diskusjon  ”Dette kaller jeg respekt”  ”Her snakker vi til hverandre, og ikke om hverandre”  ”Den situasjonen glemmer jeg aldri; fortell”

11 Spilleregler for etisk refleksjon i gruppe Lytt til hverandre Sørg for at alle kommer til orde Vær åpne Respekter hverandres synspunkter

12 Utfordringer som kan oppstå Hvor mye skal jeg informere pårørende om, når jeg vet at forholdet dem imellom ikke har vært det beste? Hvor mye bør pasienten og pårørende involveres i beslutninger om helsehjelp? Hva er god og omsorgsfull helsehjelp?

13 Hvordan fordele knappe ressurser? (F.eks: Hvem skal vi prioritere når et begrenset rehabiliteringstilbud skal fordeles?) Hva skal vi gjøre når det oppstår faglig uenighet? (F.eks: Er helsehjelpen som den alvorlig syke pasienten mottar forsvarlig eller ikke?) Utfordringer som kan oppstå

14 Hva bør gjøres hvis det er dårlig samarbeid, og dette fører til mangelfullt tjenestetilbud? Hva gjør vi når brukernes ønsker og ansattes faglige vurderinger ikke samsvarer?

15 Utfordringer som kan oppstå Har vi andre eksempler fra vår egen hverdag? Diskutér

16 Etisk dilemma Et etisk dilemma er en valgsituasjon hvor en kan oppleve at det blir galt uansett hva en velger å gjøre. Etisk refleksjon kan være til stor hjelp i slike situasjoner. ?

17 Refleksjon med kortstokk Trekk et kort er en enkel metode for etisk refleksjon. Fagforbundet har utviklet egne kortstokker som kan bestilles gratis.bestilles gratis

18 Kollega på mobil Din kollega Tone prater ofte i mobil når hun er på jobb - også når hun er sammen med brukerne. Du vet at Tone er i en vanskelig livssituasjon, og at samtalene ofte er med venninner som gir henne støtte og hjelp. Hva gjør du som er Tones kollega? Hva gjør du hvis du er Tones leder? Eksempler fra kortstokkene

19 Realitetsorientering En kollega er svært opptatt av å realitetsorientere en pasient som han mener mangler sykdomsinnsikt. Du tenker annerledes, og mener han gjør seg skyldig i å ta håpet fra pasienten, og kanskje svekke pasientens mulighet til bedring og vekst. Hva gjør du? Eksempler fra kortstokkene

20 Brukermedvirkning? Du jobber i en bolig med utviklingshemmede beboere. Kari har Downs syndrom. Hun mener at hun selv bør få velge hvem av personalet som skal være med henne. Hva mener du? Eksempler fra kortstokken

21 Rett til å spise det en vil Du kommer inn i hjemmet til Christine - en eldre, velstående kvinne, som også er av den sparsommelige typen. Kjøleskapet er tomt. Det er ditt ansvar å handle for henne. Hun vil ikke gi deg penger til de nødvendige innkjøp av mat, bare nok til et grovbrød og et blomkålhode en gang i uken. Christine er betydelig underernært. Hva gjør du - og hvorfor? Eksempler fra kortstokkene

22 Rett til å gå ut når en har lyst Asbjørn er 83-år gammel mann som lider av demens. Etter at kona døde, har han bodd på sykehjem. Asbjørn er meget urolig, han går hele tiden. Det virker som han leter etter noe som han ikke kan forklare. Han er til tider angstpreget. Du kan se at det er en stor porsjon kaos og forvirring i Asbjørns dagligliv. Du er bekymret for hva som kan skje på hans tallrike utflukter. Hva gjør du - og hvorfor? Eksempler fra kortstokken

23 «Fishbowl»-metoden Dette er en variant av refleksjon i gruppe. Den aktive refleksjonsgruppen består av 3-6 personer. Diskusjonen følges av et større antall (max 50) tilskuere som observerer hvordan refleksjonen forløper. Metoden kan brukes når spesielt vanskelige temaer diskuteres. Noen ganger er diskusjonen begrenset til den lille gruppen, men ofte er det en ledig plass som kan besøkes av en tilskuer.

24 Rollespill Bruk av rollespill er en annen metode for etisk refleksjon. ”Ta regien på refleksjonen” er et rollespill utviklet av KS Flere metoder og verktøy finner du på KS sin etikkside.KS sin etikkside

25 Vern for eldre Prosjektet "Vern for eldre" har utarbeidet et opplæringsprogram. Her presenteres to historier, med dilemmaer til gruppediskusjon. Se filmene

26 KS sin etikkside

27 Hippokrates ”Jeg vil noen ganger helbrede, ofte lindre, men alltid trøste.”

28


Laste ned ppt "Startpakke for etisk refleksjon. Hva er etikk? Etikk handler om hvilke verdier og holdninger jeg har, og ikke minst; hvordan disse verdiene omsettes i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google