Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjennetegn på situasjoner som egner seg til etisk refleksjon:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjennetegn på situasjoner som egner seg til etisk refleksjon:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjennetegn på situasjoner som egner seg til etisk refleksjon:
De tar mer energi enn de gir Du blir gående å tenke på sitasjonen lenger enn vanlig Du gruer deg for lignende situasjoner Din egen forventning til mestring reduseres …men det som i utgangspunktet var negativt kan snus til noe positivt

2 Etisk dilemma En valgsituasjon hvor vi - uansett hva vi velger – krenker verdier vi er forpliktet av (verdikonflikt) En valgsituasjon hvor vi opplever at det blir moralsk galt uansett hva vi gjør En situasjon hvor det finnes gode moralske innvendinger mot ethvert handlingsalternativ

3 Når har vi en etisk utfordring?
Når vi ikke vet hva som er riktig å gjøre Når ingen løsninger er riktige men man må foreta et valg Når det er uenighet om hva som er faglig riktig Når pasient / pårørende klager på behandling Når vi vet hva som er riktig, men ytre omstendigheter hindrer oss i å handle slik Når ulike hensyn står i konflikt med hverandre Når magefølelsen sier at noe er galt, men vi vet ikke riktig hva Når vi ikke vet hva lovgivningen sier Når kompetanse mangler

4 Sjekkliste for etisk refleksjon
Hva er situasjonen / problemet? (inkludert faglig aspekt) informasjon fra Haugesund kommune 4 4

5 Utforskningsfasen 1. Hvem er de berørte parter?

6 Etisk utforskning 2. Hva sier verdier og prinsipper jeg/vi er forpliktet av? - kommunens og tjenestens verdier, etiske retningslinjer, serviceerklæringer, profesjonsetiske retingslinjer - relevante lover, forskrifter - almennetikken, rettferdighet, ikke-skade- prinsippet, den gyldne regel

7 Personlig utforskning
3. Hva består det etiske dilemmaet / problemet i ? (verdikonflikten)

8 Verdiutforskning 4. Hva veier mest? Hvem sine verdier skal veie tyngst?

9 Utforskning av handlingsalternativer
5. Hvilke handlingsalternativer kan tenkes 6. Hvilke konsekvenser kan forventes (dersom det blir en rutine)

10 7. Hva er mine primære plikter, overfor hva og hvem? (evt. ny runde pkt. 3)
8. Hva slags organisasjon blir vi, og hva slags person blir jeg dersom vi velger dette (egenskaper og verdier)?

11 9. Alt tatt i betraktning; Hva bør gjøres, og hvorfor?
10. Hvordan bør saken gjennomføres og følges opp (inkludert reduksjon av evt. skadevirkninger) ?

12 Ulike metoder 1.Gruppesamtale 2.Veilederstyrt samtale
3.Reflekterende team

13 Avslutningsfasen Oppsummering

14 Refleksjonskort Danner grunnlag for refleksjon
- Utgangspunkt for å finne liknende situasjoner i praksis

15 Tips om gode nettsider i etikkarbeidet
https://www.sykepleierforbundet.no/portal/page/portal/NSF/OmNSF/Etikk?p_dimension_id=17102&p_menu_id=17098

16 Eksempler… Pasient på sykehjemmet som ikke vil ta til seg mat. Sier hun er lei av livet. Eldre dame med fysisk funksjonsnedsettelse, men ikke demens. Får hjelp av hjemmetjenesten. Hun nekter personalet å hjelpe seg med personlig hygiene. Hun begynner å se ustelt ut, og lukter stramt. Pårørende er opprørt. Hva gjør du?


Laste ned ppt "Kjennetegn på situasjoner som egner seg til etisk refleksjon:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google