Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status 3+2 prosess farmasi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status 3+2 prosess farmasi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status 3+2 prosess farmasi
NFE HS Thrina Loenechen Stortingsmelding nr. 47 (2008-9) Rett behandling - på rett sted- til rett tid peker på behov for større samhandling innen helsevesenet nye studieprogrammer i farmasi bør derfor legge til rette for møtepunkter mellom farmasistudenter og studenter i andre helsefag Stortingsmelding 13 (2012) Utdanning for velferd- Samspill i praksis endringer innen helse og velferd krever at utdanninger innen disse fagområdene må tilpasse seg nye behov. farmasiutdanningen i Norge skal innføre 3+2 modell Bachelorgraden (3år) skal gi kvalifikasjon som reseptar-, mastergraden som provisorfarmasøyt Bachelorgraden skal kvalifisere for opptak til masterprogrammet (2 år). (5-årig masterprog ut)

2 Farmasiutdanning i Norge fra 1932 - dd
UiO, 5-yrs integr master HiOA, reseptar «bachelor» UiT, 5-yrs integr master HINT, 3-yrs bachelor UiB, 5-yrs integr master NTNU, 2-yrs master 2000 2012 1932 1960 1994 2001 2003 2014 Opprettelsen av farmasiutdanningen ved UiO kom som en reaksjon etter følgende hendelser 1924 – UiOs første professor i farmasøytisk kjemi 1930 – UiOs første professorer i farmasi og farmakognosi HiOA, 3-yrs bachelor UiT, 3-yrs bachelor + 2-yrs master

3 Bolognaprosessen* Mål Innføre et sammenlignbart gradssystem med to nivåer (Bachelor og Master), bla for å Øke studentmobilitet Kvalitetssikring Undervisning Institusjonssamarbeid *Farmasi, odontologi, medisin har til nå hatt dispensasjon

4 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) for høyere utdanning
Beskriver læringsutbyttet for kandidater med fullført kvalifikasjon på aktuelt nivå i Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse

5 Politiske føringer Lov om apotek (Apotekloven) 2000 Helsepersonell loven 2000 Legemiddelmelding(er) Bologna prosessen (Farmasi, odontologi, medisin har til nå hatt dispensasjon) Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) for høyere utdanning, 2009 Stortingsmelding nr. 47 (2008-9) Rett behandling - på rett sted- til rett tid peker på behov for større samhandling innen helsevesenet nye studieprogrammer i farmasi bør derfor legge til rette for møtepunkter mellom farmasistudenter og studenter i andre helsefag Stortingsmelding 13 (2012) Utdanning for velferd- Samspill i praksis endringer innen helse og velferd krever at utdanninger innen disse fagområdene må tilpasse seg nye behov. «farmasiutdanningen i Norge skal innføre 3+2 modell « Bachelorgraden (3år) skal gi kvalifikasjon som reseptar-, mastergraden som provisorfarmasøyt Bachelorgraden skal kvalifisere for opptak til masterprogrammet (2 år). (5-årig masterprog ut) Mål Innføre et sammenlignbart gradssystem med to nivåer (Bachelor og Master), bla for å Øke studentmobilitet Kvalitetssikring Undervisning Institusjonssamarbeid *Farmasi, odontologi, medisin har til nå hatt dispensasjon

6 Mandat fra institusjonene til profesjonsrådet - aug 2012
Forslag læringsutbyttebeskrivelser bachelor, master Forslag nasjonale opptakskrav, til bachelor, master Samarbeide med UHR opp mot KD ang finansieringskategorien for bacheloremner Skal tas hensyn til Bachelor – kvalifisere for reseptar farmasøyt Bachelor – kvalifisere for opptak til masterprogram i farmasi Mastergrad - kvalifisere til autorisasjon som provisorfarmasøyt Bachelor + master- oppfylle EU-direktivet for farmasiutdanning Mastergrad – kvalifisere til opptak PhD prog Mastergrad – grunnlag som kan kvalifisere for godkjenning som farmasifaglig ansvarlig (FFA) og qualified person (QP) Aug Lærestedene mandat til nasj prof råd for farmasiutdanning å foreslå nødvendige endringer for å imøtekomme politiske føringer. Alt ble utformet i tråd med krav til kvalifikasjonsrammeverket Presisjoner ved AG: Grunnmodell er: bachelorgrad-lavere + mastergrad-høyere grad Dr grad høyeste nivå Utvikling av dr gradsstudier og spesialist utdanning ikke i AG s mandat Hele studieløpet skal fylle EU-direktivet 2005/36/EF om godkj av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell (revideres) AG foreslår læringsutbytter på programnivå

7 Profesjonsrådet oppnevnte
Styringsgruppe Leder Ledere ved farmasiutdanningene for farmasiutdanningene + student Sekretær fra UiT Referansegruppe (Praksisfeltet) Arbeidsgruppe - Leder Representanter fra alle farmasiutdanningene + to studenter Sekretær (UHR, HiOA) Ekspertgruppe (personlig oppnevnt) Styringsgruppe Lars Småbrekke, UiT, leder Vigdis Aas, HiOA, nestleder Lone Holst, UiB, Elisabeth Moen Rørvik, HiNT Sverre Arne Sande, UiO Janne Kutchera Sund, NTNU - Irene Gjertsen, HiNT, bachelor student - Merete Kveli, Moen, UiT, master student Trine Grønn, UHR, sekretær til feb 2012 Anne Beate Moe Øvereng, HiNT, sekretær fra mars 2012 Ekspertgruppe (personlig oppnevning) tilknyttet arbeidsgr Arbeidsgruppe:

8 Forutsetning for å kunne legge om til en nasjonal modell
Finansieringskategori B for farmasiutdanningene, bachelor og master Basis Resultatbasert Diverse skriftlige og muntlige henvendelser til KD angående saken i perioden vår 2012-høst 2014 foregikk altså parallelt med å arbeidet mot en modell

9 Forslag, 3+2 modell i Norge behandlet i profesjonsrådet sept 2013 og feb 2014
Enstemmig vedtatt forslag: 3+2 modell Læringsutbytte (LUBer) for bachelor i farmasi master i farmasi Opptakskrav Masterprogram- min gj.sn C fra bachelorprogrammet Bachelorprogrammet (se neste slide) ECTs i de forskjellige farmasifaglige områdene Bachelor Master ikke utarbeidet 6 mnd i apotek i hht EU direktiv 4 mnd i bachelorprog 2 mnd i masterprog Master forskningsprosjekt minimum 40 studiepoeng

10 Opptakskrav, bachelorprogrammet i farmasi
Spesielle opptakskrav til bachelorprogrammet i farmasi anbefales satt til (i tillegg til generell studiekompetanse): Matematikk (R1 eller S1 +S2) pluss KJE1 og enten fysikk eller biologi på andreklassenivå fra videregående eller KJE2 (FYS1 eller BIO1 eller KJE2)” Dissens fra UiO: “De spesielle opptakskrav til bachelorprogrammet i farmasi fastholdes på dagens nivå. I tillegg til generell studiekompetanse kreves Matematikk (R1 eller S1 +S2), KJE (1+2), samt fysikk (FYS1) fra videregående skole”

11 Finansiering av det nasjonale arbeidet med 3+2 modellen?
Kr , - fra KD, anvendt til: Sekretærarbeid (UHR, HiOA) Studietur til universitetet i Helsingfors Møter i arbeidsgruppe Ekstraordinært profesjonsrådmøte 2014

12 Henvendelse til institusjonene, reforankring av 3 + 2prosjektet
Svar Ubetinget positive forutsatt økonomisk tilskudd (ønske om svar på henvendelsene til KD): UiT (3+2) NTNU (2-årig master) HiOA (3-årig bachelor) HiNT (3-årig bachelor) UiB (vanskelig pga manglende basisfinansiering) UiO ?

13 Blindern, 19. mai 2014 P R E S S E M E L D I N G
Vil beholde 5-årig masterutdanning i farmasi «Etter en totalvurdering har vi bestemt oss for å avslutte arbeidet med å innføre 3+2-modellen innen farmasiutdanningen. Vi opprettholder vårt 5-årige masterløp, sier instituttleder Henrik Schultz ved Farmasøytisk institutt ved UiO. «

14 Status mars 2015 Planlagt ekstraordinært møte for å avslutte arbeidet så langt Hvem er med? UiT har 3+2 modell Tar nå bachelorkandidater fra HiOA, HiNT og egne fra UiT til 2-årig masterprogram, forutsatt gj.sn min C

15 ????????????????????? Signaler i Stortingsmelding
Profesjonsråd arbeider konsensusbasert Forankrer arbeidet ved egne institusjoner Styringssignaler Institusjonenens autonomi


Laste ned ppt "Status 3+2 prosess farmasi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google