Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status 3+2 prosess farmasi NFE HS 23.03.2015 Thrina Loenechen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status 3+2 prosess farmasi NFE HS 23.03.2015 Thrina Loenechen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status 3+2 prosess farmasi NFE HS 23.03.2015 Thrina Loenechen

2 Farmasiutdanning i Norge fra 1932 - dd UiB, 5-yrs integr master NTNU, 2-yrs master UiO, 5-yrs integr master HiOA, reseptar «bachelor» UiT, 5-yrs integr master HINT, 3-yrs bachelor HiOA, 3-yrs bachelor 1932 19941960 2003 2014 2001 2000 2012 UiT, 3-yrs bachelor + 2-yrs master

3 Bolognaprosessen* Mål Innføre et sammenlignbart gradssystem med to nivåer (Bachelor og Master), bla for å –Øke studentmobilitet –Kvalitetssikring Undervisning Institusjonssamarbeid * Farmasi, odontologi, medisin har til nå hatt dispensasjon

4 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) for høyere utdanning Beskriver læringsutbyttet for kandidater med fullført kvalifikasjon på aktuelt nivå i –Kunnskaper –Ferdigheter –Generell kompetanse

5 Politiske føringer Lov om apotek (Apotekloven) 2000 Helsepersonell loven 2000 Legemiddelmelding(er) Bologna prosessen ( Farmasi, odontologi, medisin har til nå hatt dispensasjon) Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) for høyere utdanning, 2009 Stortingsmelding nr. 47 (2008-9) Rett behandling - på rett sted- til rett tid –peker på behov for større samhandling innen helsevesenet –nye studieprogrammer i farmasi bør derfor legge til rette for møtepunkter mellom farmasistudenter og studenter i andre helsefag Stortingsmelding 13 (2012) Utdanning for velferd- Samspill i praksis endringer innen helse og velferd krever at utdanninger innen disse fagområdene må tilpasse seg nye behov. «farmasiutdanningen i Norge skal innføre 3+2 modell « –Bachelorgraden (3år) skal gi kvalifikasjon som reseptar-, mastergraden som provisorfarmasøyt –Bachelorgraden skal kvalifisere for opptak til masterprogrammet (2 år). (5-årig masterprog ut)

6 Mandat fra institusjonene til profesjonsrådet - aug 2012 Forslag læringsutbyttebeskrivelser bachelor, master Forslag nasjonale opptakskrav, til bachelor, master Samarbeide med UHR opp mot KD ang finansieringskategorien for bacheloremner Skal tas hensyn til –Bachelor – kvalifisere for reseptar farmasøyt –Bachelor – kvalifisere for opptak til masterprogram i farmasi –Mastergrad - kvalifisere til autorisasjon som provisorfarmasøyt –Bachelor + master- oppfylle EU-direktivet for farmasiutdanning –Mastergrad – kvalifisere til opptak PhD prog –Mastergrad – grunnlag som kan kvalifisere for godkjenning som farmasifaglig ansvarlig (FFA) og qualified person (QP)

7 Profesjonsrådet oppnevnte Styringsgruppe –Leder –Ledere ved farmasiutdanningene for farmasiutdanningene + student –Sekretær fra UiT –Referansegruppe (Praksisfeltet) Arbeidsgruppe - Leder -Representanter fra alle farmasiutdanningene + to studenter -Sekretær (UHR, HiOA) -Ekspertgruppe (personlig oppnevnt)

8 Forutsetning for å kunne legge om til en nasjonal modell Finansieringskategori B for farmasiutdanningene, bachelor og master –Basis –Resultatbasert Diverse skriftlige og muntlige henvendelser til KD angående saken i perioden vår 2012-høst 2014 –foregikk altså parallelt med å arbeidet mot en 3 + 2 modell

9 Forslag, 3+2 modell i Norge behandlet i profesjonsrådet sept 2013 og feb 2014 Enstemmig vedtatt forslag: 3+2 modell Læringsutbytte (LUBer) for –bachelor i farmasi –master i farmasi Opptakskrav –Masterprogram- min gj.sn C fra bachelorprogrammet –Bachelorprogrammet (se neste slide) ECTs i de forskjellige farmasifaglige områdene –Bachelor –Master ikke utarbeidet 6 mnd i apotek i hht EU direktiv –4 mnd i bachelorprog –2 mnd i masterprog Master forskningsprosjekt – minimum 40 studiepoeng

10 Opptakskrav, bachelorprogrammet i farmasi Spesielle opptakskrav til bachelorprogrammet i farmasi anbefales satt til (i tillegg til generell studiekompetanse): Matematikk (R1 eller S1 +S2) pluss KJE1 og enten fysikk eller biologi på andreklassenivå fra videregående eller KJE2 (FYS1 eller BIO1 eller KJE2)” –Dissens fra UiO: “De spesielle opptakskrav til bachelorprogrammet i farmasi fastholdes på dagens nivå. I tillegg til generell studiekompetanse kreves Matematikk (R1 eller S1 +S2), KJE (1+2), samt fysikk (FYS1) fra videregående skole”

11 Finansiering av det nasjonale arbeidet med 3+2 modellen? Kr 300 000, - fra KD, anvendt til: –Sekretærarbeid (UHR, HiOA) –Studietur til universitetet i Helsingfors –Møter i arbeidsgruppe –Ekstraordinært profesjonsrådmøte 2014

12 Henvendelse til institusjonene, reforankring av 3 + 2prosjektet Svar Ubetinget positive forutsatt økonomisk tilskudd (ønske om svar på henvendelsene til KD): –UiT (3+2) –NTNU (2-årig master) –HiOA (3-årig bachelor) –HiNT (3-årig bachelor) –UiB (vanskelig pga manglende basisfinansiering) –UiO ?

13 Blindern, 19. mai 2014 P R E S S E M E L D I N G Vil beholde 5-årig masterutdanning i farmasi «Etter en totalvurdering har vi bestemt oss for å avslutte arbeidet med å innføre 3+2-modellen innen farmasiutdanningen. Vi opprettholder vårt 5-årige masterløp, sier instituttleder Henrik Schultz ved Farmasøytisk institutt ved UiO. «

14 Status mars 2015 Planlagt ekstraordinært møte for å avslutte arbeidet så langt Hvem er med? UiT har 3+2 modell Tar nå bachelorkandidater fra HiOA, HiNT og egne fra UiT til 2-årig masterprogram, forutsatt gj.sn min C

15 ????????????????????? Signaler i Stortingsmelding Profesjonsråd arbeider konsensusbasert Forankrer arbeidet ved egne institusjoner Styringssignaler Institusjonenens autonomi


Laste ned ppt "Status 3+2 prosess farmasi NFE HS 23.03.2015 Thrina Loenechen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google