Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedpunkter høringsuttalelsene kvalifikasjonsrammeverk v/ seniorrådgiver Tone Flood Strøm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedpunkter høringsuttalelsene kvalifikasjonsrammeverk v/ seniorrådgiver Tone Flood Strøm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedpunkter høringsuttalelsene kvalifikasjonsrammeverk v/ seniorrådgiver Tone Flood Strøm

2 2 Kunnskapsdepartementet Rapporten Kommet inn 62 høringsuttalelser Universiteter og høyskoler, organisasjoner, andre berørte parter. Kommet inn overordnede kommentarer vedrørende rammeverk, rammeverkstankegang, fordeler og ulemper, samt en rekke forslag til konkrete endringer i læringsutbyttebeskrivelsene.

3 3 Kunnskapsdepartementet Hovedpunkter og -inntrykk Høringsinstansene i all hovedsak positive til innføringen av et kvalifikasjonsrammeverk. Ser nytten av og fordelen med det. Stor pedagogisk endring ved institusjonene, dette må det gis tid til.Merarbeid ved institusjonene. Viktig å skynde seg langsomt. Fokus på at innføringen i all hovedsak må tas samtidig med institusjonens syklus for revidering av studieplaner og programbeskrivelser

4 4 Kunnskapsdepartementet Hovedpunkter og -inntrykk Deskriptorene er for detaljerte. Viktig å finne balansegangen mellom for generelt og for detaljert – usikre på om denne er funnet. Ikke godt nok klargjort om læringsutbyttebeskrivelsene skal være terskel- eller gjennomsnittsverdier. Forholdet mellom rammeplan og rammeverk må avklares. Hva har ”forrang” ved konflikt?

5 5 Kunnskapsdepartementet Hovedpunkter og -inntrykk Skal omfatte svært ulike fagområder. Læringsutbyttebeskrivelsene passer dårlig for de utøvende kunst- og musikkutdanningene Kritiske til at ”holdninger” er tatt ut. Savner en deskriptor som sier noe om holdninger knyttet til yrkesutøvelse. Spesielt viktig for profesjonsutdanningene. Bør kunne stilles høyere krav til en kandidat med bachelorgrad. Flere av beskrivelsene i læringsutbyttebeskrivelsene finnes allerede i Kunnskapsløftet.

6 6 Kunnskapsdepartementet Hovedpunkter og -inntrykk Hvordan kan det prøves at det totale læringsutbytte er oppnådd? Forslaget bør gjennomgås nøye med henblikk på hva som kan testes ved vurderingsordninger ved institusjonene Vanskelig å umiddelbart gjenkjenne progresjon i begrepene ”kjenne til” – ”ha kunnskap om” – ”ha innsikt i”. Ikke innlysende at noe nødvendigvis er på et høyere nivå enn noe annet.

7 7 Kunnskapsdepartementet Hovedpunkter og -inntrykk Det anbefales at terminologi og begrepsbruk gjennomgås så den blir entydig. Tvil om plassering av konkrete deskriptorer og grenseoppgangen mellom for eksempel ”kunnskaper” og ”ferdigheter”. Uheldig at termen ”kompetanse” brukes på ulike nivåer i rammeverket. ”Kompetanse” defineres som kunnskaper, ferdigheter og holdninger i terminologilisten, mens termen ”generell kompetanse” er én av kategoriene for deskriptorer. ”Generell kompetanse” er ikke en god term i denne sammenhengen da den kan indikere en samlet kompetanse.


Laste ned ppt "Hovedpunkter høringsuttalelsene kvalifikasjonsrammeverk v/ seniorrådgiver Tone Flood Strøm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google