Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sogn og Fjordane Fylkeskommune Regionalavdelinga FOLKEHELSE I SOGN OG FJORDANE Frå regional organisering til lokal handling i Sogn og Fjordane.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sogn og Fjordane Fylkeskommune Regionalavdelinga FOLKEHELSE I SOGN OG FJORDANE Frå regional organisering til lokal handling i Sogn og Fjordane."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Regionalavdelinga FOLKEHELSE I SOGN OG FJORDANE Frå regional organisering til lokal handling i Sogn og Fjordane

2 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Regionalavdelinga FOLKEHELSE I SOGN OG FJORDANE Den politiske prosessen starta i 1988 med samrøystes vedtak i fylkestinget – fylkesordføraren var drivkraft Fylkesprosjekt frå 1990 – 1995 Integrert i fylkeskommunen i 1996 (regionalavdelinga, plan og utvikling) I dag deltek alle avdelingane og ytre sektor Arbeidet skjer i partnarskap med regionale aktørar, regionar og kommunar

3 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Regionalavdelinga FOLKEHELSE I SOGN OG FJORDANE Forankring: I fylkesplanen frå 1993 I Strategiplan for helsefremmande og førebyggande arbeid i S. og Fj. (1997) FTU sin handlingsplan for trafikktrygging (1998-2001 og 2002-2005) Fylkesdelplan for ungdom (1997)

4 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Regionalavdelinga Fylkesplanen 2001-2004

5 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Regionalavdelinga PROGRAM Eit godt liv, bu og leve Næring og Læring Nyskaping og omstilling Kompetanse og opplæring Energi/Olje/- Gass/Mineral Fiskeri og havbruk Reiseliv Landbruk og bygdeutvikling Berekraftig Utvikling – RA21 TEMA Program 2001 - 2004 Bu- og arbeidsområde IKT og Open forvaltning Ung i Sogn og Fjordane Folkehelse og helsesamarbeid Kultur og nærmiljø Kunnskap og Verkty Kulturminne, areal og naturressurs forvaltning Vassforsyning Infrastruktur Ung i Sogn og Fjordane Folkehelse og helsesamarbeid Kultur og nærmiljø

6 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Regionalavdelinga ”Ung i Sogn og Fjordane” FOLKEHELSE I SOGN OG FJORDANE Eit godt liv, bu og leve ”Trygt heim for ein 50-lapp” Alle kommunane 1 mill. Uformelle møteplassar 13-18 år Alle kommunane 300.000,- Utsett ungdom 4-5 kommunar 250.000,- Styrke barne- og ungdomsteneste i kommunane 2-3 kommunar 200.000,- Nettbasert grunnkurs i HAFS 5 kommunar 50.000 til forprosjekt Ungdomsmedverknad Alle kommunane 250.000,- Lokale transport- tilbod Alle kommunane 1 mill. Eit godt liv, bu og leve

7 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Regionalavdelinga Eit godt liv, bu og leve FOLKEHELSE I SOGN OG FJORDANE Folkehelse og helsesamarbeid Rusførebygging Alle kommunane, partnarskap med Nordfjord-regionen 750.000,- Fysisk aktivitet FYK Alle kommunane Avtale m/7 kommunar 950.000 Trygge lokalsamfunn Alle kommunane/ 4 kommunar 300.000,- Eldresikkerhets- aksjonen 3 kommunar 75.000,- Tilskot til generelle Førebyggande tiltak Alle kommunane 300.000,- Røykeførebygging i vidareg. skule 8 skular 60.000,-

8 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Regionalavdelinga FOLKEHELSE I SOGN OG FJORDANE Tiltak utanom programarbeidet: Miljøarbeidarar i vidaregåande skule VIP-prosjekt i vidaregåande skule Oppfølging av hybelbuarar Integrering av funksjonshemma i fysisk aktivitet Open skule på ettermiddag og kveld (kurs og aktivitetar for elevane, frukost og middag/lunsj, disponibelt trenings- og datarom), vaskemaskin

9 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Regionalavdelinga FOLKEHELSE I SOGN OG FJORDANE Erfaringar: Politisk merksemd heilt nødvendig Plan- og programforankring Stillingsressursar Stimuleringsmidlar – finansielle musklar Bredt samarbeid med andre på regionalt nivå Tett samarbeid med målgrupper og deltakarar Være inspirator, koordinator, hjelpemotor og pådrivar.


Laste ned ppt "Sogn og Fjordane Fylkeskommune Regionalavdelinga FOLKEHELSE I SOGN OG FJORDANE Frå regional organisering til lokal handling i Sogn og Fjordane."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google