Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KLUBBEN FOR ALLE. VÅR VISJON FL Fart – «klubben for alle på og utenfor banen» Fart jobber bevisst med holdningsskapende arbeid, og tenker Fair Play på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KLUBBEN FOR ALLE. VÅR VISJON FL Fart – «klubben for alle på og utenfor banen» Fart jobber bevisst med holdningsskapende arbeid, og tenker Fair Play på."— Utskrift av presentasjonen:

1 KLUBBEN FOR ALLE

2 VÅR VISJON FL Fart – «klubben for alle på og utenfor banen» Fart jobber bevisst med holdningsskapende arbeid, og tenker Fair Play på alle områder. Vi er både en toppklubb og en breddeklubb. Det gir spennende utfordringer som klubben tar på alvor. Vi strekker oss langt for å nå målsettingene både på topp og bredde. Fart skal være en attraktiv klubb for alle. Miljøfaktoren i klubben er meget viktig. For å klare dette må vi ha et godt samarbeid på tvers av lag og nivå. Det krever god kommunikasjon i alle ledd, og påvirker naturlig nok vårt ansikt utad til alle våre samarbeidspartnere.

3 SPORTSPLAN 2016-2017

4 FORMÅL Oppslagsverk for viktige roller i FL Fart SP skal klargjøre hvilke verdier klubben driver etter. SP skal styrke muligheten for kontinuitet og kunnskapsoverføring. SP skal bidra til å lette arbeidet med å rekruttere nye personer. SP skal beskrive hvordan klubben ønsker at sport skal organiseres. SP skal tydeliggjøre hvilke oppgaver som følger av funksjoner i klubben. SP skal klargjøre hvilke verdier den enkelte skal jobbe etter. SP skal være konkret og årlig presenteres.

5 VIKTIGE VERDIER FOR FL FART

6 VERDIENE - Utgangspunktet for ALT i ALLE ledd BETY NOE: Alle spillere skal føle at de betyr noe. RESPEKT: Vi skal respektere at vi er forskjellige. HOLDNINGER: Vi skal lære å yte vårt beste og gjøre hverandre gode. VENNSKAP: Vi skal jobbe for hverandre. LÆRE Å TRENE: Vi skal komme for å trene, ikke for å bli trent. UTVIKLING: Vi skal føle at vi har utviklet oss etter trening og kamp. TRIVSEL: Det være moro å være med uansett sportslig målsetting.

7 FAIR PLAY I FL FART

8 FAIR PLAY - Fotballens grunnleggende verdier Følger retningslinjer fra Norges Fotballforbund. Retningslinjene fra NFF skal brukes aktivt i vårt daglige arbeid. Fotballen skal være for alle. Fotballen skal preges av respekt, toleranse, trivsel og glede. Fotballen skal preges av gode holdninger og integrering. Kampvert-rollen er viktig i holdningsskapende arbeid. Alle lag i barnefotballen skal innføre kampvert-ordningen. Vedlegg 1: Sportsplanen 2016-2017.

9 SPORTSLIGE MÅLSETTINGER

10 RIKTIG TILBUD TIL ALLE - Hvordan nå målet? Gi et best mulig sportslig tilbud. Ha gode treningsfasiliteter og kompetente trenere. Trenere, lagledere og ledere skal tilbys skolering for kompetanseheving. Vi skal ha godt samarbeid på tvers av lagene der det er hensiktsmessig. God kommunikasjon mellom trenere og lagledere på tvers av lagene. Jobbe for at medlemmene føler tilhørighet til klubben og medlemmene. Være bevisste i bruken av retningslinjer for spillerutvikling gitt av NFF.

11 FORVENTNINGER

12 FORELDRENE - Hva forventes av vår viktigste ressurs? At de oppmuntrer alle spillerne i medgang og motgang. At de heier på ALLE spillerne – ikke bare de på sitt eget lag. At de respekterer trenere og laglederes bruk av spillere. At de viser respekt for og verdsetter dommerens jobb. At de bidrar til positive idrettsopplevelser i kamp og trening. At de deltar på møter og frivillig arbeid. At de bidrar til utvikling gjennom tillitsverv eller andre tiltak i klubben. At de bidrar til å være kampverter.

13 SPILLERUTVIKLING

14 KLARE RETNINGSLINJER - Spillerutviklingen skal styres av klubben Bruke retningslinjer utarbeidet av Norges Fotballforbund. Troen på best mulig ferdigheter gir best resultater. Det er lov å gjøre feil. Det er lov å drible. Prestasjoner er viktigere enn resultater. Hold fokus på individuelle prestasjoner så vel som de lagmessige. Prestasjoner er et resultat av trygghet og tillit. Gleden over å spille fotball skal være altoverskyggende.

15 DIFFERENSIERING

16 JEVNBYRDIGHET - Alle skal delta med like muligheter Topping av lag skal ikke forekomme i barnefotballen. Jevnbyrdighet betyr jevn motstand i trening og kamp. Jevnbyrdighet skaper spenning, glede og engasjement. Jevnbyrdighet er forutsetningen for opplevelse av trygghet og mestring. Hospitering – periodevis deltagelse på lag i høyere alderstrinn. Hospitering – kan også skje ved at spillere flyttes på lavere alderstrinn. Hospitering – kan også skje ved at jenter og gutter trener sammen. Spilleren skal alltid ha forankring i et lag.

17 FERDIGHETER

18 FERDIGHETSUTVIKLING - Tilrettelagt aktivitet på alle nivåer Sette i gang spillet bakfra for å øve samspill i angrep. Bevegelse rundt ballfører. Det vil si foran, bak og vekk fra ballen. Bruke banens bredde i angrepsspillet. Spille på alle plasser i løpet av sesongen. Unngå (for store) rokkeringer i løpet av en kamp. Holde laget samlet i angrep. Balanse i laget. Unngå strekk og for store avstander.

19 LYKKE TIL!


Laste ned ppt "KLUBBEN FOR ALLE. VÅR VISJON FL Fart – «klubben for alle på og utenfor banen» Fart jobber bevisst med holdningsskapende arbeid, og tenker Fair Play på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google