Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdshandelen aukar Kompetansemål: ● Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadane mellom fattig og rik og drøfte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdshandelen aukar Kompetansemål: ● Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadane mellom fattig og rik og drøfte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdshandelen aukar Kompetansemål: ● Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadane mellom fattig og rik og drøfte tiltak for jamnare fordeling

2 Globalisering Globalisering- global- gjeld heile verda ● Verdsomspennande prosess som bringer oss stadig tettare saman; auka flyt av menneske, varer og tenester over landegrensene. Starta med den industrielle revolusjonen ● Døme: Vi handlar varer frå heile verda, menneske er på reise og flyttar, ein får same informasjon spreidd gjennom nyheitsbyrå, YouTube, Facebook eller Twitter, ein ser dei same filmane, høyrer på den same musikken, et den same maten…. ● Kulturell globalisering ● Politisk globalisering ● Økonomisk globalisering

3 Verdshandelen ● Handel på tvers av landegrensene – viktig inntektskjelde! ● Import / eksport ● Halvparten av handelen i verda mellom rike land ● Fattige land handlar også mest med rike land ● Berre 10% av handlen er mellom fattige and

4 Landa verna sine eigne varer med toll ● Mot slutten av 1800-talet auka verdshandelen ● Europeiske stormakter fikk koloniar ● Her fekk dei råvarer, men også ein marknad for industrivarene sine ● Dette handelsmønsteret gjorde at landa i nord rike, medan landa i sør vart verande fattige ● Proteksjonisme: Land avgrensar import av varer med toll for å verna om sin eigen industri

5 WTO ● World Trade Organization- verdas handelsorganisasjon ● Mål: å auke produksjon, handel og investeringar i verda ● Betre forholda for dei fattige landa slik dei kan delta i verdshandelen ● Fattige land møter hard konkurranse frå land som gir subsidiar til næringslivet ● Urettferdig handelssystem

6 Kina og verdshandelen ● Kina ei viktig rolle i verdshandelen ● Dei siste tretti åra har BNP i Kina firdobla seg ● Pga. utanlandsk kapital og mindre innblanding frå staten ● Mange kinesarar er framleis svært fattige ● Ein fabrikk for heile verda ● Trekkjer til seg internasjonale investeringar

7 Bedrifter flyttar til lågkostland ● Fattige land (lågkostland) ønskjer internasjonale bedrifter velkomen ● Styresmakter reduserer minstelønn, skattar og miljøkrav ● Utnyttar dei fattige for å få noko av «kaka» ● Barnearbeid Bør vi stille krav om rettferdig handel til fattige land vi handlar med? ● Med krav om: -Demokrati -Respekt for menneskerettane -Vere miljøbevisste -Gode arbeidsforhold

8 Den europeiske unionen ● Handelsavtalar som ikkje avgrensar handelen med toll og avgifter ● Frihandel- gir ein større marknad å selje varer på ● I dag: ein marknad med omlag 490 mill menneske ● 27 land, hadde i 2005 det største BNP i verda ● Felles handelsreglar; fri flyt av varer, kapital, tenester og arbeidskraft

9 Fleirnasjonale selskap ● Leiing som er plasserte i eitt land med dotterselskap i andre land ● Store pengestraumar kryssar landegrensene ● Store delar av verda som arbeidsfelt- transnasjonale ● Stor makt, kontrollerer halvparten av verdshandelen


Laste ned ppt "Verdshandelen aukar Kompetansemål: ● Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadane mellom fattig og rik og drøfte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google