Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor er verden urettferdig?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor er verden urettferdig?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor er verden urettferdig?
PRESS – Redd Barna Ungdom

2 Verden i dag – hva er galt?

3 Hvor finnes de rike, og hvor finnes de fattige?

4 I 1812 lå Guinea Bissau på bunnen av fattigdomsstigen med 289$ årlig inntekt per pers. Da lå Nederland på topp 2 364$, som er betraktelig høyere. Men allikevel har forskjellene økt vanvittig mye, som da det neste bilde viser.

5 Se på internett: http://graphs. gapminder
Se på internett: il=t;fs=11;al=30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=6;ti=2007$zpv;v=0$inc_ x;mmid=XCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1jiMAkmq1iMg;by=ind$inc_y;mmid =YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1jiMAkmq1iMg;by=ind$inc_s;uniValue=8.21 ;iid=phAwcNAVuyj0XOoBL_n5tAQ;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID 0;by=grp$map_x;scale=log;dataMin=194;dataMax=96846$map_y;scale=log;d ataMin=269;dataMax=119849$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=0$inds= I 2007 ligger Kongo på bunnen med 278$ inntekt per person. Liechtenstein ligger på topp med $ inntekt per person. Mye større forskjeller! I løpet av dette tidsrommet ser vi at mye har skjedd i store deler av verden. Andre plasser har derimot utviklingen gått betraktelig tregere. For eksempel Afrika sør for Sahara har hatt svært lav økonomisk utvikling.

6 Vi lever i en verden…

7 …. hvor 2,7 milliarder mennesker må klare seg for under 2 dollar dagen
Kilde: Utviklingsfondet

8 …hvor 115 millioner barn aldri får gå på skole
Kilde: Redd Barnas rapport i forb med ABC Redder barna fra 2006

9 …hvor 800 millioner mennesker lider av sult og underernæring
Kilde: tall fra Global skole, Skolenettets egen portal på globale temaer, fra 2006

10 …og hvor 9,7 millioner barn under fem år dør årlig
FNs tusenårsmål sine tall. 9.7 millioner barn under 5 år.

11

12 …og vi har sørget for at verdens 10 rikeste sitter på en formue som kunne hjulpet 1,3 milliarder mennesker ut av fattigdom

13 Her er enda et bilde som viser urettferdighet
Her er enda et bilde som viser urettferdighet. Som viser at noen er fattige og noen er rike, Men hva er egentlig fattidom? Dette er kun et illustrasjonsfoto for å hoppe over til neste del.

14 Hva er fattigdom? ’’Mangelen på grunnleggende behov som f.eks vann, utdanning og helse” Fattigdom rammer ikke bare enkeltpersoner eller grupper, men også stater og regioner

15 Hva er fattigdom? Absolutt fattigdom: 7 kroner dagen.
Relativ fattigdom: fattigdom sett i forhold til størstedelen av befolkningen Økonomisk: materiell nød, mangel på penger og goder Sosial: Sosial ekskludering, avhengig av staten for å kunne leve det livet som forventes

16 Konsekvenser av fattigdom
Krig om ressurser Mangel på utdanning, helse, infrastruktur Barnearbeid Menneskehandel Kriminalitet

17 Hvorfor er verden egentlig så jævlig?

18 For å forstå det må vi gå tilbake i tid

19 Kolonialisme / imperialisme
Kolonialisme: utvidelse av et lands suverenitet over territorier utenfor landets egne grenser (ved etablering av en koloni) Imperialisme: Utvidelse av et lands politiske, kulturelle, økonomiske eller militære herredømme utover egne grenser

20 Korsfarerstatene i Midt-Østen, det første europeiske kolonilignende system

21 1415 Henrik Sjøfareren erobret den nord- afrikanske byen Ceuta og omdannet byens moské til en kristen kirke

22

23 We must find new lands from which we can easily
obtain raw materials and at the same time exploit the cheap slave labor that is available from the natives of the colonies. The colonies would also provide a dumping ground for the surplus goods produced in our factories. - Cecil Rhodes ( )

24 : Kappløpet om Afrika De europeiske stormaktene fikk tilnærmet full økonomisk, politisk og militær kontroll over Afrika Kolonialiseringen skjedde ofte gjennom blodige kriger med de som bodde i landet fra før

25 : Berlinkonferansen

26 Europeiske kolonier i Afrika 1913
██ Tyskland ██ Belgia ██ Spania ██ Frankrike ██ Italia ██ Portugal ██ Strobritannia ██ Uavhengige land

27 1945

28 Hva er årsakene og drivkreftene bak kolonialiseringen?

29 Sentrale drivkrefter Nye medisiner Nasjonalismen Sosialimperialisme
Sosialdarwinismen – ”Den hvite manns byrde” Kirkens ønske om misjonering Etterspørselen etter råvarer Våpenoverlegenhet

30 Kolonitiden er over, men hvordan er det med holdningene våre?

31 Kart over koloniland

32 Kart over fattigdom i dag

33 Hvorfor er landene fortsatt fattige?
Privatisering U-landsgjeld Urettferdige handelsavtaler Investeringer

34 Privatisering

35 «Privatisering betyr å flytte produksjonen av en vare eller en tjeneste fra det offentlige til det private».

36 Hvorfor vil man privatisere?
Det private er mer effektivt (kostnadseffektive) Mindre byrde på stat og kommune

37 Rike land ønsker at fattige land skal privatisere varer og tjenester
Rike land setter privatisering som krav i handelsavtaler Investerer i selskaper som driver massiv propaganda for privatisering

38

39 PRESS mener Utdanning, vann og helse er rettigheter - de skal ikke handles med Det er urettferdig at rike land og selskaper tar seg betalt for at mennesker i Sør skal få tilgang til det som vi tar for gitt

40 U-landsgjeld Utviklingslandene hadde i 2005 en samlet utenlandsgjeld på 2,74 billioner dollar, og tilbakebetalte – det året alene – 514 milliarder dollar til rike land

41 Hva er u-landsgjeld? U-landsgjeld er den gjelda som land i Sør (utviklingsland) skylder land i Nord, eller institusjoner som IMF (Pengefondet) eller Verdensbanken. Mye av gjelden er lån som er gitt for veldig lenge siden og som ikke har kommet befolkningen i landene til gode (diktatorer og dårlig styresett) Likevel fortsetter vi å kreve tilbakebetaling av gjelden.

42 For hver $1 utviklingsland får i bistand, bruker de over $5 på å betale tilbake gjeld (gjennomsnitt).

43 U-landsgjeld er urettferdig og må slettes!
PRESS mener U-landsgjeld er urettferdig og må slettes!

44 Handelsavtaler

45 Verdenshandelen Både mennesker og land har handlet med hverandre til alle tider I dag er verdenshandelen regulert av avtaler Verdens Handelsorganisasjon (WTO) regulerer verdenshandelen

46 Verdensmarkedet På verdensmarkedet handler man for å få tilgang på produkter og varer Man handler også for å få mest mulig penger for sine egne varer, og betale minst mulig for andres varer

47

48 De rike har mest makt De kan sende flest folk på forhandlingsmøter i WTO De kan stille med tolker og utstyr for å ha den informasjonen de trenger tilgjengelig De kan prøve å presse fattige land til å gå med på deres handelsbetingelser, for eksempel ved å true med kutt i bistand

49 De rike tjener mest på handelsavtalene og de fattige forblir fattige.
Resultat?

50

51 PRESS krever: Rike land (inkludert Norge) må ta mer hensyn til utviklingsland i handelsavtalene, slik at de har en mulighet til å tjene på avtalene.

52 Investeringer

53

54 Oljeeventyret Siden 1969 har det blitt pumpet opp petroleum for enorme verdier Mesteparten av pengene har man «spart» Disse er spart i et fond som heter «Statens Pensjonsfond Utland», - oljefondet Verdien av fondet er enorm!

55 2 591,3 milliarder kroner (2009)

56 Oljefondets investeringer
Fondet er investert i en rekke selskaper for å øke den totale verdien Staten har etiske retningslinjer for hva oljefondet kan investeres i Mange av selskapene som gjør fæle ting er svartelistet Likevel er Norge fortsatt inne i selskaper som gjør at verden blir dårligere for barn

57 PRESS krever: strengere retningslinjer for oljefondet, slik at ikke Norge bidrar til å forverre situasjonen for barn

58

59 Det er typisk norsk å være god

60 Å gi med den ene handa og ta med den andre

61 Hva koster politikken vår?
Norge gir i milliarder kroner i bistand Hvilke tap påfører vi verden gjennom en usolidarisk politikk?

62 PRESS mener: Bistand alene er ikke nok!
Vi må se på hvordan politiske og økonomiske strukturer gjør at noen forblir fattige PRESS krever politisk endring

63 Hva kan DU gjøre? Melde deg inn i PRESS (50 kroner) Vannaksjon
Gjeldsaksjon Vi har behov for både aktive medlemmer og medlemmer som støtter saken vår!

64 Takk for meg!


Laste ned ppt "Hvorfor er verden urettferdig?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google