Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 14. Fattigdom og utvikling Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 5a definere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 14. Fattigdom og utvikling Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 5a definere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 14. Fattigdom og utvikling Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 5a definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet 5b definer begrepet globalisering og vurdere forskjellige konsekvenser av globalisering 5c gjøre greie for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU 4i Diskutere begrepet økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem 5d finne eksempler på forskjellige typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre 5e gjøre greie for ulike forklaringer på hvorfor det finnes fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden 5f diskutere kjennetegn og årsaker til terrorisme 2f beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urfolk

2 Kapittel 14. Fattigdom og utvikling Nord-sør-konflikten (253) De rike industrialiserte landene finnes i hovedsak i Europa og Nord-Amerika. I tillegg har vi Japan, Australia og New Zealand i denne gruppa (253) Land i de sørlige verdensdelene, Afrika, Latin-Amerika og Asia, er i stor grad fattige råvareprodusenter (257)

3 Kapittel 14. Fattigdom og utvikling 20 % av verdens befolkning bor i nord – 80 % bor i sør (253) De fattige landene er ikke en ensartet gruppe NIC-land Noen av de fattige landene har industriutvikling og økonomisk vekst. Disse kalles nyindustrialiserte land (253)

4 Kapittel 14. Fattigdom og utvikling MUL-land Dette er de minst utviklede land og omfatter de fattigste landene sør for Sahara og noen asiatiske land. (254) OPEC-land De oljeeksporterende landene er en egen gruppe. Store oljerikdommer kommer i liten grad befolkningen i disse landene til gode (254)

5 Kapittel 14. Fattigdom og utvikling Levekår (254) BNP Brutto nasjonalprodukt er et mål på den markedsmessige omsettingen av varer og tjenester i et land. Et dårlig mål i de fattigste landene som har lavt prisnivå og utbredt selvforsyningsøkonomi (254)

6 Kapittel 14. Fattigdom og utvikling HDI Indeks for menneskelig utvikling måler i større grad om et land lykkes i å gi innbyggerne positiv utvikling. Den måler levealder, utdanning og BNP pr innbygger (255) Nyhetene vi får fokuserer ofte på de negative sidene. På flere områder har levekårene i u- landene blitt betydelig bedre (256)

7 Kapittel 14. Fattigdom og utvikling Årsaker til fattigdom (257) Ytre årsaker (257) U-landenes fortid som kolonier (257) Bytteforholdet mellom råvarer og industrivarer (257) Gjeldskrise (257)

8 Kapittel 14. Fattigdom og utvikling Årsaker til fattigdom (258) Indre årsaker (258) Politiske og sosiale forhold (258) Store sosiale forskjeller Korrupte og udugelige ledere Diktaturer Borgerkriger (259) Befolkningsveksten (259)

9 Kapittel 14. Fattigdom og utvikling Konsekvenser av fattigdom (259) Fattigdom fører til: Miljøødeleggelser (259) Slumutvikling i byene (260) En strøm av økonomiske flyktninger til rike land (260) Krig og fattigdom hører også nært sammen – krig fører til fattigdom, fattigdom fører til krig (260)

10 Kapittel 14. Fattigdom og utvikling Løsninger? (262) Bistand FN har vedtatt en oppfordring til de rike landene om å gi minst 0,7 % av sitt BNP som bistand (262) Norge gir 1 % og mestepartene av denne bistanden gis gjennom FN-organisasjoner (263)

11 Kapittel 14. Fattigdom og utvikling Frivillige organisasjoner som Røde kors, Kirkens nødhjelp og Norsk folkehjelp driver også utviklingsprosjekter i en rekke fattige land (263)

12 Kapittel 14. Fattigdom og utvikling Sletting av gjeld (263) Kapitalstrømmen som går fra u-land til i-land er større enn bistanden. Dette indikerer at i-landene til tross for ønsket om å hjelpe u-landene, fremdeles utarmer disse landene. Problemet ligger i renter og avdrag på gammel gjeld (263)

13 Kapittel 14. Fattigdom og utvikling Bedre handelsbetingelser (264) Mer eller mindre frihandel? (264) På den ene siden kan u-land tjene på en mer åpen verdenshandel. Men det kan også bli vanskelig å beskytte seg mot import av varer fra den rike verden (265) (266)

14 Kapittel 14. Fattigdom og utvikling http://nyagenda.cappelendamm.no/c84029/tekstoppgave/vis.html?tid=1000737&strukt_tid=84029 http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn:x-mediadb:19409 Kina om Kina: episode 1 (28:33) Sendt: 13. nov 2012 I denne episoden møter vi folk som opplevde kulturrevolusjonen og overlevde opprøret på den Himmelske Fredsplass. Hendelser som har satt dype spor i den kinesiske historien. Kina har gått fra å være et u-land til å bli en økonomisk stormakt i løpet av 1900-tallet. Under lederen Mao Zedong startet endringene av det kinesiske samfunnet både politisk og økonomisk. Med det kommunistiske partiet som styrende organ er Kina i dag blitt et kommersielt samfunn. Politisk er det fortsatt mye i Kina som er tabu å ytre seg om. Svensk dokumentarserie (1:8)

15 Kapittel 14. Fattigdom og utvikling Oppgaver Flervalgsoppgave Kryssord Luketekst FNs tusenårsmål (Læreplanmål 5d + 5e) FNs tusenårsmål (Læreplanmål 5d + 5e) UNICEF (Læreplanmål 5d + 5e) Utviklingsdebatt (Læreplanmålene 5d + 5e) Utviklingsdebatt (Læreplanmålene 5d + 5e)

16 Kapittel 14. Fattigdom og utvikling Utforskeren 1b utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep. Drøft hva som kan gjøres for å skape en bedre verden. I denne oppgaven skal du ha fokus på problemer knyttet til miljø og fattigdom.


Laste ned ppt "Kapittel 14. Fattigdom og utvikling Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 5a definere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google