Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

5K Ikke stedlige tjenester og disponible lokaler Presentasjon for felles forhandlingsutvalg 08.02.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "5K Ikke stedlige tjenester og disponible lokaler Presentasjon for felles forhandlingsutvalg 08.02.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 5K Ikke stedlige tjenester og disponible lokaler Presentasjon for felles forhandlingsutvalg 08.02.16

2 Kartlegging Gruppering i sekker som inndelt i intensjonsavtalens kap. 4.3.2 Kriterier – Administrative funksjoner som er uavhengig av lokalisering – Ambulante funksjoner som kan betjene hele (eller store deler av) regionen – Operative funksjoner som med fordel kan plasseres i en felles base – Interkommunalt samarbeid som er integrert i dag

3 Inndeling 1.Rådmann- og ordfører med støttetjenester 2.Strategi og utvikling 3.IKT 4.Skatt/regnskap/lønn 5.Plan/bygg/areal 6.Eiendom og teknikk 7.Landbruk 8.Tettstedsutvikling, kultur og frivillighet 9.Oppvekst 10.Familie, helse og omsorg 11.NAV

4 1. Rådmann- og ordfører med støttetjenester Politisk sekretariat6 Kommunalsjefer5 Økonomisjef/økonomirådgivere9,3 Dokumentsenter9,5 Beredskap0,8 Totalt for virksomheten30,6 2. Strategi og utvikling Rådgivere/saksbehandlere7 Informasjon5,95 Organisasjonsutvikling/HR11,1 Samfunns- og næringsutvikling3,4 Totalt for virksomheten27,45 3. IKT 3 Totalt for virksomheten3

5 4. Skatt/regnskap/lønn Regnskap19,9 Lønn12,1 Skatt14,7 Totalt for virksomheten46,7 5. Plan/bygg/areal Byggesak11,55 Plan /- regulering9,5 Geodata8,35 Totalt for virksomheten29,4 6. Eiendom og teknikk Eiendom37,8 Utedrift - vei, trafikk og park21,2 Vann- og avløp34,85 Klima/Energi2,1 Totalt for virksomheten95,95

6 7. Landbruk Landbruk6,1 Skogbruk3 Natur- og miljøforvaltning2 Viltforvaltning1 Friluftsliv1 Totalt for virksomheten13,1 8. Tettstedsutvikling, kultur og frivillighet Reiseliv0 Kultur med fordeling av stedsansvar på enkeltpersoner9,4 Byutvikling med fordeling av stedsansvar på enkeltpersoner0 Frivillighet2 Totalt for virksomheten11,4

7 9. Oppvekst Barnehage11,4 Skole8,6 PPT17,75 Barnevern59,7 Totalt for virksomheten97,45 10. Familie, helse og omsorg Familie og helse21,5 Hjemmebaserte tjenester10,85 Institusjon8,75 Spesialtilbud6,4 Samfunnsmedisin/kommuneoverlege2,9 Totalt for virksomheten50,4 11. NAV (Kommunale)62,2 Totalt for virksomheten62,2

8 Samlet oversikt 1. Rådmann- og ordfører med støttetjenester30,6 2. Strategi og utvikling27,45 3. IKT3 4. Skatt/regnskap/lønn46,7 5. Plan/bygg/areal29,4 6. Eiendom og teknikk95,95 7. Landbruk13,1 8. Tettstedsutvikling, kultur og frivillighet11,4 9. Oppvekst97,45 10. Familie, helse og omsorg50,4 11. NAV62,2

9 Prinsipper for fordeling Fordeling av ikke stedbundne tjenester gjøres etter følgende prinsipper: 1.Tilstrebe en balansert fordeling av arbeidsplasser i kommunen 2.Optimal utnyttelse av eksisterende bygg 3.Samle tjenester og fagmiljøer som gir synergieffekter 4.Ta hensyn til kompetansebehov og rekruttering 5.Ta hensyn til tjenesteutførelse

10 Bygg, eksempel Bygg Beskrivelse (eks. kombibygg) Eie/leie Etasjer Kvm/etasje Totalt areal til disposisjon Tota antall kontorplasser Antall cellekontorer Antall møterom Spes. rom (f.eks. kantine, auditorium) Antall tilhørende parkeringsplasser Annet, f.eks. infrastruktur i bygg Heggin 1KontorbyggEie4 770 225 128 Fjernvarme, Heggin 2KontorbyggEie4 101540343 Heis Heggin 3KontorbyggEie4 1850 534Kantine, Fjernvarme, Ladestasjon, Heis StallenKontorbyggEie2 430 192 Fjernvarme, Kulturtorget Kultur, Møterom, kontorEie3 3265 107 Festsal/c afe'57 Brannstasjonen Kontor og beredskapEie2 17001692 34 Familiesenteret Kontor og folkehelseEie2 1300 284 70 Fjernvarme, Ladestasjon Kløverveien 1 Kontor og dagtilbudEie2 500 73 Fjernvarme Kløverveien 3Kontor og boligEie2 500 72 Fjernvarme

11 Lokasjoner Kommunehuset på Elvestad Kommunehuset i Spydeberg Fjellheim i Spydeberg

12 Skjøndal Kommunehuset på Skjønhaug Rådhuset, Ørje

13 Heggin, Mysen Kulturtorget, Mysen

14 Askim Rådhus Helsehuset


Laste ned ppt "5K Ikke stedlige tjenester og disponible lokaler Presentasjon for felles forhandlingsutvalg 08.02.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google