Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: TEKNISK Folkevalgtopplæringen PRESENTASJON, TEKNISKE OMRÅDER 14.10.2015 KNUT E HELLAND.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: TEKNISK Folkevalgtopplæringen PRESENTASJON, TEKNISKE OMRÅDER 14.10.2015 KNUT E HELLAND."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: TEKNISK Folkevalgtopplæringen PRESENTASJON, TEKNISKE OMRÅDER 14.10.2015 KNUT E HELLAND

2 Plan- og byggesaker Samferdsel Vann og avløp Renovasjon Brannvesen og feiing Miljøvern, naturforvaltning og landbruk Kommunale bygg og eiendommer Klagesaker etter plan- og bygningsloven Teknisk utvalg – ansvars og arbeidsområder 2

3 Netto budsjett (ekskl. selvkost): ca 200 millioner kr Ca 200 årsverk Forvalter ca 195.000 m2 areal hvorav ca 172.000 m2 egne arealer 113 km kommunale veger inkl gang/sykkelvei 111 km kommunalt avløpsledningsnett 109 km kommunalt vannledningsnett Teknisk sektor – noen nøkkeltall 3

4 Teknisk sektor Knut Edvard Helland Kommunalteknikk Inger Solberg Eiendom Arne Kristensen Regulering, byggesak og geodata Edina Midzic Prosjekt Solveig Renestøl Strategi, plan og miljø Jannike Hovland 4 -Drift / vedlikehold / investering vei, vann, avløp, renovasjon -Kjøp av brann/redning/feiing, vann, avløp renovasjon -Kollektiv (detalj) -Kommuneplan -Overordnede planer -Regionalt samarbeid -Næring -Miljø -Beredskap -Landbruk / vilt & fisk -Strategisk eiendomsutvikling -Samferdsel/kollektiv (overordnet) -Investeringsprosjekter (prosjektmetodikken) -Garantioppfølging -Utbyggingsavtaler -Eierstyring teknisk -Drift / vedlikehold kommunal eiendom -Parker -Kjøp / salg eiendommer -Regulering -Byggesak -Geodata / oppmåling Administrativ organisering – teknisk sektor

5 Nedre Romerike Vannverk (NRV) IKS, som leverer vann til Lørenskog ved Steinbekk og Kurland. Kommunalteknikk tar seg av vannleveranse gjennom kommunens ledningsnett frem til abonnentene. Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) IKS, som foretar rensingen av avløpsvannet fra Lørenskog før vannet føres videre ut i Nitelva. Kommunalteknikk sørger for at avløpsvannet føres gjennom kommunens ledningsnett frem til kloakktunnel og renseanlegget NRA. Romerike Avfallsselskap (ROAF) IKS, som har ansvaret for innsamling og behandling av husholdningsavfall. Nedre Romerike Brann- og redningsvesen (NRBR) IKS, som er kommunens brann- og feiervesen og står for drift av 110-sentralen. Regionkontor landbruk (Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo) Regionalt samarbeid om tjenesteyting 5


Laste ned ppt "Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: TEKNISK Folkevalgtopplæringen PRESENTASJON, TEKNISKE OMRÅDER 14.10.2015 KNUT E HELLAND."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google