Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."— Utskrift av presentasjonen:

1 Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Fornyelse og modernisering av offentlig sektor Polyteknisk Forening og Samfunnsviterne 3. mars 2015 Marianne Andreassen

2 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Svakere produktivitetsvekst etter 2005 2 Timeverksproduktivitet, markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå

3 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Samfunnsperspektiv og virksomhetsperspektiv Ja til økt produktivitetsvekst, men ikke for enhver pris Samfunnsøkonomisk effektivitet bør være rettesnoren for økonomisk politikk - viktigere enn økt produktivitetsvekst isolert sett 3

4 Produktivitetskommisjonen Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: FINs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Offentlig sektor – to hovedroller for produktivitetsvekst Av offentlig virksomhet – Utdanning – Forskning – Infrastruktur – Helse osv. Gjøre de riktige tingene - prioritering I produksjon av offentlige tjenester Gjøre tingene riktig - styring 4

5 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” De (tre) viktigste forbedringsområdene i offentlig sektor 1.Utvikle kunnskapskapitalen – viktig for hele økonomiens innovasjons- og adopsjonsevne – Løfte kunnskapsutviklingen for de store gruppene i utdanningssystemet – Bedre kobling utdanning, forskning, teknologiutvikling og næringsliv 5

6 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Svake resultater til tross for høy ressursbruk Kilde: OECD.

7 Produktivitetskommisjonen 7 Fullført videregående skole innenfor normert tid. Prosent Bekymringsfull lav fullføring i VGS Kilde: OECD.

8 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Bekymringsfull lav fullføring i UH-sektoren Kilde: Statistisk sentralbyrå. Avlagt grad i løpet av 10 år

9 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” De (tre) viktigste forbedringsområdene i offentlig sektor 2.Ta tak i styrings- og strukturproblemer – Økt mulighetsorientering med færre og tydeligere mål - for innbyggerne – Bedre kostnadskontroll og mer aktiv gevinstrealisering i store reformer og prosjekter – samfunnsøkonomisk lønnsomhet – Ledelse – gi handlingsrom og stille ledere til ansvar, omstillinger nødvendig 9

10 Produktivitetskommisjonen 10 Fra 650 mill. til 5,5 mrd. kroner Kilde: Statens Vegvesen

11 Produktivitetskommisjonen 11 Fra 800 mill. til 2,6 mrd. kroner Foto: Knut Opeide

12 Produktivitetskommisjonen 12 Fra 1 mrd. til 12,7 mrd. kroner Foto: St. Olav Hospital

13 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” De (tre) viktigste forbedringsområdene i offentlig sektor 3.Økt bruk av teknologi – Bedre styring av IKT-prosjekter – Samordning og samhandling – på tvers av enheter/forvaltningsnivåer og bruk av felleskomponenter- og tjenester – Selvbetjening – «vinn-vinn» 13

14 Produktivitetskommisjonen Stort potensiale for økt bruk av IKT i offentlig sektor

15 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Hvordan ser det ut om 30 år dersom vi ikke foretar aktive grep 15

16 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Produktivitetsveksten er avgjørende for vår fremtidige velferd BNP Fastlands-Norge per innbygger ved ulik vekst i arbeidsproduktivitet. 1 Faste priser. Indeks 1970 =100 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet 16 1 Antall arbeidstimer per innbygger holdes uendret på 2012-nivå i alle de tre framskrivingene.

17 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Konsekvenser for offentlig sektor Finansieringsproblem? Vi klarte den makroøkonomiske styringen og handlingsregelen, men fikk ikke så mye ut av den økte pengebruken over offentlige budsjetter («sløsing»)? En struktur som ikke er tilpasset befolkningenes bosettingsønsker og tjenestebehov? 17

18 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” 18 Resultatvinner viktigere enn en budsjettvinner


Laste ned ppt "Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google