Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Kommunal medfinansiering er fjernet, hva nå? Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Rakkestad 19. mars 2015

2 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: to innholdsdeler / sammenlikning Pasientens helsetjeneste Samhandlingsforum 19.mars 2015

3 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Pasientens helsetjeneste Melding om kvalitet og pasientsikkerhet Primærhelsetjenestemelding Folkehelsemelding Legemiddelmelding Endring i lovgiving Kreftsatsning Rus og psykisk helse Prehospitale tjenester Fritt behandlingsvalg Samhandlingsforum 19.mars 2015

4 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Mye er bra i helsetjenesten… Kvaliteten varierer for mye Unødvendig venting Overganger innebærer risiko Kommunene ikke godt nok forberedt på økningen i behov for pleie, omsorg og medisinsk hjelp Kapasitet og kvalitet Organisering og sammenheng Kompetanse og forskning Samhandlingsforum 19.mars 2015

5 Helse- og omsorgsdepartementet Dagens sykehusstruktur Opptaksområde lokalsykehusfunksjon Samhandlingsforum 19.mars 2015

6 Helse- og omsorgsdepartementet Befolkningsvekst, aldrende befolkning og urbanisering gir betydelige ressursutfordringer Samhandlingsforum 19.mars 2015

7 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Kvalitet og pasientsikkerhet Brukerne etterlyser – større åpenhet, – mer og bedre informasjon – Bedre kommunikasjon og medvirkning – Manglende koordinering Helsetilsynet påpeker – Uklare ansvarsforhold – Mangelfullt samarbeid helsestasjon og fastlege Åpenhet er en forutsetning Samhandlingsforum 19.mars 2015

8 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Folkehelsemelding God helse er ikke bare fravær av sykdom, men også overskudd til å mestre hverdagens utfordringer Det handler både om å fremme livskvalitet og trivsel og redusere risiko for sykdom Målet for folkehelsepolitikken er å skape muligheter for å mestre og utnytte egne evner Samhandlingsforum 19.mars 2015

9 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format Ny innretning i folkehelse Psykisk helse, aktive eldre og ny vinkling på livsstilsarbeidet ”Helse i alt vi gjør”, vektlegge alt som fremmer helse Satse på barn og unge Tenke langsiktig, bygge på dagens kunnskap og sørge for systematisk evaluering Samhandlingsforum 19.mars 2015

10 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Fremtidens primærhelsetjeneste Sentrale utfordringer: -Organisatorisk fragmentering -Flere oppgaver i kommunene og økt kompleksitet -Ledelse, kompetanse, kunnskap, IKT og forskning Samhandlingsforum 19.mars 2015

11 Helse- og omsorgsdepartementet Primærhelsetjenestene ” En primærhelsetjeneste som møter befolkningens behov” Tilgjengelighet, samarbeid, samlokalisering og faglige fellesskap Ledelse, klinisk og strategisk Kompetanse og ansvarsfordeling Nasjonale styrings- og kvalitetsdata Samhandlingsforum 19.mars 2015

12 Helse- og omsorgsdepartementet Omsorgstjenestene ”Et velferdsløft for eldre og syke” Kvalitet, valgfrihet og mangfold Bemanning, utdanning og kompetanse Organisering, ansvar, koordinering og lederskap Forskning Samhandlingsforum 19.mars 2015

13 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Legemiddelmelding Utfordring på legemiddelområdet -Feilbruk av legemidler – Minst 1 000 norske pasienter dør hvert år – 12 prosent av pasientskadene skyldes feil legemiddelbruk Mange gode forbedringstiltak er iverksatt, men implementering tar tid Samhandlingsforum 19.mars 2015

14 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Legemiddelmelding, gamle og nye grep Sterkere fokus på: Pasientens helsetjeneste Riktig legemiddelbruk – Bedre informasjon og beslutningsstøtte – Bedre etterlevelse Finansieringsordninger – Pris- og avansesystemer – Finansieringsansvar - trygd/institusjon Innovasjon og næringsutvikling Samhandlingsforum 19.mars 2015

15 Helse- og omsorgsdepartementet Psykisk helse og rus Styrke forebygging og lavterskeltilbud Langtidsbehandling og sosiale tiltak skal bedres Betydelig styrkings av skolehelsetjenesten Bedre flerfaglig samarbeid også mellom etater og nivåer Demensplan 2020 Samhandlingsforum 19.mars 2015

16 Helse- og omsorgsdepartementet Kreftsatsing, pakkeforløp 1.Tverrfaglige diagnosesentere 2.Standardiserte forløp for henvisning, utredning og behandling – koordinator 3.Fastlegens rolle Samhandlingsforum 19.mars 2015

17 Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Pasientens helsetjeneste Spesialisthelsetjenesten styres mer på kvalitet Pasientopplevd kvalitet skal være likeverdig med medisinsk kvalitet Riktig kompetanse i riktig antall – på riktig sted Overordnede beslutninger skal treffes i Stortinget Sikre tilstrekkelig kapasitet med fornuftig struktur Sikre et sammenhengende system for akutte tjenester i og utenfor sykehus Trygghet og kvalitet i hele landet Samhandlingsforum 19.mars 2015

18 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Samhandling, hva nå? Samhandlingsreformen 2012-15 Økonomiske virkemidler? Styring i kommunene og i sykehus er forskjellig Kommunereformen Helhetlige helse og omsorgstjenester i kommunene Spesielt fokus på de med store og sammensatte behov, psykisk helse og rus, kronisk syke, skrøpelige eldre … Samhandlingsforum 19.mars 2015

19 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Pasientens helsetjeneste Vil kreve annen ledelse og kompetanse – Team mer enn silo, kunnskap, styringsdata Vil kreve annen arbeidsform – Team, ikke solospiller som bruker pasienten som stafettpinne – Mer og bedre samhandling Vil kreve annen organisering – Teamorgansering rundt pasienten versus organisering i fagsøyler og forvaltningsnivåer Vil kreve andre systemer – For samarbeid og informasjonsdeling Vil kreve aktivt samarbeid med pasienten – Involvering og medvirkning Samhandlingsforum 19.mars 2015

20 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Pasientens helsetjeneste Samhandlingsforum 19.mars 2015


Laste ned ppt "Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google