Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den russiske revolusjon Tsaren må gå av Marsrevolusjonen Novemberrevolusjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den russiske revolusjon Tsaren må gå av Marsrevolusjonen Novemberrevolusjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den russiske revolusjon Tsaren må gå av Marsrevolusjonen Novemberrevolusjonen

2

3 MARSREVOLUSJONEN Den russiske tsaren må gå av Det russiske folket utsett for harde påkjenningar under 1. verdskrig. Kjempa med 15 mill mann, halvparten døde Matmangel og hungersnaud på bygda, folk svalt/fraus i hel Streikar, kaos og demonstrasjonar i byane Vinteren 1916-17 nekta russiske soldatar å kjempe Streikande arbeidarar samla seg i sovjet (forsamlingar) Misnøya mot tsaren auka. Krav om at dumaen skulle utnemne ny regjering Tsaren gav ordre om å skyte mot demonstrantane Soldatar og offiserar gjekk over på folket si side Tsaren måtte gå av og det vart utnemnd ny regjering

4 Novemberrevolusjonen

5 NOVEMBERREVOLUSJONEN Etter 10 år i utlandet kom Vladimir Lenin heim for å leie revolusjonen. Han var leiar for ei gruppe kalla bolsjevikane Lenin baserte politikken sin på Karl Marx sine idear i boka Kapitalen Mål: innføre kommunismen og eit klasselaust samfunn Bolsjevikane utarbeidde eit program der dei kravde: - All makt til sovjeta - Jord til dei som bruker henne - Brød til folk som svelt - Rett til å bestemme over seg sjølv 7. november sette Lenin i gang ein revolusjon saman med Leo Trotskij Raudegardistane overtok Vinterpalasset og styringa av landet med Lenin som regjeringssjef. I regjeringa sat også Leo Trotskij og Josef Stalin

6

7 Vinterpalasset

8 Borgarkrig 1918 dei raude – dei kvite Dei raude- Bolsjevikane, Leo Trotsij leiar Dei kvite- godseigarar og kyrkja, misnøgde med kommunismen, ville ha att eigedomane sine Dei kvite fekk hjelp frå Europa, USA og Japan som var redde kommunismen skulle spreie seg Dei raude vann, effektiv hær og hemmeleg politi 1922 fekk Russland namnet Sovjetunionen

9 Lenin innførte ny økonomisk politikk 1921 Bøndene kunne selje maten fritt Lovleg å drive privat handel og industri Regjeringa kontroll over den viktigaste industrien og utanrikshandelen

10 1924-Lenin døyr, Josef Stalin tek over Lenin ville Trotskij skulle ta over Stalin planla godt korleis han skulle kome til makta Innførte terrorstyre, ikkje det klasselause samfunnet til Lenin Styrte til han døydde i 1953

11 Stalin sin politikk: Kollektivisering av jordbruket, store einingar, staten eigar Bøndene protesterte, hemmeleg politi, tvangsarbeid i Sibir (gullag) løysinga Femårsplanar bestemte kva som skulle produserast. Tungindustri og produksjon av elektrisitet, kol, lastebilar, traktorar og liknande Moskvaprosessane 1934, Stalin kvitta seg med alle dei politiske fiendane sine. Fleire tusen avretta


Laste ned ppt "Den russiske revolusjon Tsaren må gå av Marsrevolusjonen Novemberrevolusjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google