Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 10 1814 Elevane skal kunne – gjere greie for demokratiutviklinga i Noreg frå 1800-talet og fråm til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklinga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 10 1814 Elevane skal kunne – gjere greie for demokratiutviklinga i Noreg frå 1800-talet og fråm til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklinga."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 10 1814 Elevane skal kunne – gjere greie for demokratiutviklinga i Noreg frå 1800-talet og fråm til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklinga Påbygging NYNORSK

2 Napoleonskrigane og verknader for Noreg 1806:Kontinentalsystemet – Napoleon forbyr skipsfart og handel mellom fastlands-Europa og Storbritannia. – Sverige er på Storbritannias side. – Blokaden fører til at Da-No blir pressa til å ta Napoleons side. Påbygging

3 1807:Flåteranet – Fører til krig mot Storbritannia. – Kongen opprettar ein eigen regjeringskommisjon i Kristiania med 4 medlemmer. – Alliansen med Frankrike fører til splid mellom Danmark og Noreg. Påbygging

4 Kielfreden – Napoleon har tapt – og Danmark-Noreg. – Sverige har vunne, og Noreg blir gitt som personleg gåve til Karl Johan. Påbygging

5 Kristian Fredrik – Kristian Fredrik var dansk tronfølgjar og blei statthaldar i Noreg i mai 1813. – Den svenske hæren deltok i felttoget mot Napoleon i Tyskland. – Nordmennene fekk dermed det første halvåret av 1814 til å råde seg sjølv. Påbygging

6 Det norske opprøret mot Kielfreden – Stormannsmøtet på Eidsvoll 16. februar gav motstanden mot Kielfreden ny retning. – Prinsippet om folkesuvereniteten vann tilslutning. – Utskriving av val til ei grunnlovsgivande forsamling. – Kristian Fredrik styrte inntil vidare som «regent». – Sjølvstendeerklæring og val i kvart prestegjeld. Påbygging

7 Riksforsamlinga på Eidsvoll (april–mai 1814) Riksforsamlinga skulle lage grunnlov og velje konge. – To grupperingar: - sjølvstendepartiet gjekk inn for norsk sjølvstende - unionspartiet gjekk ikkje inn for norsk sjølvstende Påbygging

8 Grunnlova blir til – Grunnsetningane (12-19. april) – Konstitusjonskomiteens utkast (20. april–1. mai) – Gjennomgang i plenum (4-11. mai) Påbygging

9 Grunnlova vedteken – Kristian Fredrik valt til konge (17. mai). Påbygging

10 Internasjonalt press og krig med Sverige – Stormaktsdelegasjon mekla forgjeves mellom Kristian Fredrik og Karl Johan. – Kortvarig krig frå 26. juli. – Mossekonvensjonen blei inngått 14. august: - Nytt Storting skulle veljast - Kristian Fredrik skulle abdisere for dette Stortinget - Stortinget skulle justere Grunnlova med tanke på union med Sverige Påbygging

11 Novembergrunnlov og union – Det nye Stortinget godtok Kristian Fredriks avgang. – Det forhandla med svenske sendemenn. – Under leiing av Wilhelm F.K. Christie blei det gjort endringar i Grunnlova. – Den nye grunnlovan reduserte kongens makt. – Unionen med Sverige blei vedteken 4. november 1814. Påbygging


Laste ned ppt "Kapittel 10 1814 Elevane skal kunne – gjere greie for demokratiutviklinga i Noreg frå 1800-talet og fråm til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklinga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google