Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demokratier som overlevde. Demokrati = Folkestyre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demokratier som overlevde. Demokrati = Folkestyre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Demokratier som overlevde

2 Demokrati = Folkestyre

3 Diktatur = Maktkonsentrasjon hos den eller de styrende. Lite frihet hos borgerne Enmannsdiktatur/enevelde: Makten er konsentrert hos en person

4 Hvordan mellomkrigstiden var en krisetid for demokratiet Etter 1VK fikk mange land i Europa demokratiske grunnlover - Ytringsfrihet, trykkefrihet og religionsfrihet - Politiske partier skulle få makten gjennom frie valg Kun tolv land som holdt fast på demokratiet i mellomkrigstida – Se oversikt s 80 Krakket i NY i 1929 gjorde det vanskelig for demokratiet å overleve Ønske om en «sterk mann» som kunne «ordne opp»

5 Hvordan Franklin D Roosevelts politikk i USA gradvis bidro til at de økonomiske forholdene ble bedre 1932: Presidentvalg i USA Vinner: Franklin D Roosevelt (Demokratene) Fikk USAs økonomi på rett vei ◦Holdt bankene stengt i en uke ◦Kun de solide fikk åpne igjen – skapte tillit ◦Folk satte penger i banken – penger til å låne ut ◦Ny aktivitet – arbeidsplasser ble skapt

6 Arbeidsplasser ◦Bygging av damanlegg, flyplasser, veier ◦Planting av ny skog ◦Bygging av offentlige bygninger (sykehus, skoler, biblioteker) ◦Musikere – Støtte til å starte orkester ◦Kunstnere – utsmykningsoppdrag ◦Lærere – undervise andre arbeidsløse

7 Lønn – Råd til å kjøpe mer Landbruket ◦Bønder – tjene penger ◦Ikke for mye matvarer på markedet ◦Jord ligge brakk – holde matprisene oppe

8 Tiltakene ble kalt NEW DEAL = En ny giv, en ny start, en ny sjanse En ny start for USA Lysere tider i andre deler av verden og utover i 1930-åra

9 Hvordan arbeiderpartiet kom til makten i Norge 1920- og 30-åra: Fire store partier i Norge ◦Arbeiderpartiet ◦Høyre ◦Venstre ◦Bondepartiet (Senterpartiet)

10 AP størst oppslutning, men ikke nok stemmer til å danne regjering alene De borgerlige partiene ville ikke styre sammen med AP ◦AP hadde støttet revolusjonen i Russland ◦AP ville kvitte seg med kongehuset ◦AP hadde truet med å beslaglegge formuene til rikfolk

11 De borgerlige greide ikke å samarbeide Svake regjeringer Ofte regjeringsskifter i Norge i 1920- og 30-åra 1933: Stortingsvalg ◦AP: «Hele folket i arbeid» ◦AP gjorde et godt valg, men ikke rent flertall 1935: Dannet AP regjering sammen med Bondepartiet – Kriseforliket Statsminister: Johan Nygaardsvold http://nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/370895 http://nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/422242 AP styrte Norge i de neste 30 årene

12 Hvordan økonomien bedret seg også her Politikken AP førte minnet mye om New Deal ◦Økte bevilgninger ◦Bygging av veier, jernbaner, kraftverk, boliger → Flere kom i arbeid ◦Nye ordninger: ◦Arbeidsdagen – 8 t ◦Ferie med lønn (9 dager pr år) ◦Alderstrygd ◦Blinde, døve og funksjonshemmede fikk hjelp fra staten ◦Arbeidsledige fikk støtte fra staten ◦Støtte til å rydde ny jord ◦Fiskere – statlige lån: bedre båter og fangstredskaper

13 Arbeiderene følte seg som en del av nasjonen «Deres egne» som hadde makten Begynte å feire 17. mai i slutten av 1930-åra

14 Var demokratiet i fare i Norge? NEI De største partiene var demokratiske Småpartiene drømte om et annet samfunnssystem ◦NKP – revolusjon og kommunisme etter mønster av Sovjetunionen ◦NS – Vidkun Quisling, nazismen → Disse partiene fikk liten oppslutning


Laste ned ppt "Demokratier som overlevde. Demokrati = Folkestyre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google