Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demokratier som overlevde

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demokratier som overlevde"— Utskrift av presentasjonen:

1 Demokratier som overlevde

2 Demokrati = Folkestyre

3 Diktatur = Maktkonsentrasjon hos den eller de styrende. Lite frihet hos borgerne Enmannsdiktatur/enevelde: Makten er konsentrert hos en person

4 Hvordan mellomkrigstiden var en krisetid for demokratiet
Etter 1VK fikk mange land i Europa demokratiske grunnlover - Ytringsfrihet, trykkefrihet og religionsfrihet - Politiske partier skulle få makten gjennom frie valg Kun tolv land som holdt fast på demokratiet i mellomkrigstida – Se oversikt s 80 Krakket i NY i 1929 gjorde det vanskelig for demokratiet å overleve Ønske om en «sterk mann» som kunne «ordne opp»

5 Hvordan Franklin D Roosevelts politikk i USA gradvis bidro til at de økonomiske forholdene ble bedre
1932: Presidentvalg i USA Vinner: Franklin D Roosevelt (Demokratene) Fikk USAs økonomi på rett vei Holdt bankene stengt i en uke Kun de solide fikk åpne igjen – skapte tillit Folk satte penger i banken – penger til å låne ut Ny aktivitet – arbeidsplasser ble skapt

6 Arbeidsplasser Bygging av damanlegg, flyplasser, veier Planting av ny skog Bygging av offentlige bygninger (sykehus, skoler, biblioteker) Musikere – Støtte til å starte orkester Kunstnere – utsmykningsoppdrag Lærere – undervise andre arbeidsløse

7 Lønn – Råd til å kjøpe mer
Landbruket Bønder – tjene penger Ikke for mye matvarer på markedet Jord ligge brakk – holde matprisene oppe

8 Tiltakene ble kalt NEW DEAL
= En ny giv, en ny start, en ny sjanse En ny start for USA Lysere tider i andre deler av verden og utover i 1930-åra

9 Hvordan arbeiderpartiet kom til makten i Norge
1920- og 30-åra: Fire store partier i Norge Arbeiderpartiet Høyre Venstre Bondepartiet (Senterpartiet)

10 AP størst oppslutning, men ikke nok stemmer til å danne regjering alene
De borgerlige partiene ville ikke styre sammen med AP AP hadde støttet revolusjonen i Russland AP ville kvitte seg med kongehuset AP hadde truet med å beslaglegge formuene til rikfolk

11 De borgerlige greide ikke å samarbeide
Svake regjeringer Ofte regjeringsskifter i Norge i og 30-åra 1933: Stortingsvalg AP: «Hele folket i arbeid» AP gjorde et godt valg, men ikke rent flertall 1935: Dannet AP regjering sammen med Bondepartiet – Kriseforliket Statsminister: Johan Nygaardsvold AP styrte Norge i de neste 30 årene

12 Hvordan økonomien bedret seg også her
Politikken AP førte minnet mye om New Deal Økte bevilgninger Bygging av veier, jernbaner, kraftverk, boliger → Flere kom i arbeid Nye ordninger: Arbeidsdagen – 8 t Ferie med lønn (9 dager pr år) Alderstrygd Blinde, døve og funksjonshemmede fikk hjelp fra staten Arbeidsledige fikk støtte fra staten Støtte til å rydde ny jord Fiskere – statlige lån: bedre båter og fangstredskaper

13 Arbeiderene følte seg som en del av nasjonen
«Deres egne» som hadde makten Begynte å feire 17. mai i slutten av 1930-åra

14 Var demokratiet i fare i Norge?
NEI De største partiene var demokratiske Småpartiene drømte om et annet samfunnssystem NKP – revolusjon og kommunisme etter mønster av Sovjetunionen NS – Vidkun Quisling, nazismen → Disse partiene fikk liten oppslutning


Laste ned ppt "Demokratier som overlevde"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google