Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sengepost Inn, over og ut Avdeling for kliniske systemer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sengepost Inn, over og ut Avdeling for kliniske systemer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sengepost Inn, over og ut Avdeling for kliniske systemer

2 Innleggelse Avdeling for kliniske systemer Husk å alltid spørre pasienten om kontaktdata er korrekte: Adresse (folkeregisteret oppdateres daglig opp mot DIPS) Registrer c/o-adresse under arkfanen Andre opplysninger; ikke her Registrer inn bydel for pasienter fra Oslo (søkefunksjon under kikkerten) Telefonnummer, men viktigst mobilnummer pga SMS Pårørende

3 Innleggelse Her legges c/o-adresse inn Sjekk med pasienten at fastlege er korrekt –Mange konverterte fastleger som ikke lenger er gyldig –Må rettes for at epikrisen skal sendes riktig Pasientpåminning Avdeling for kliniske systemer

4 Innleggelse Kontroller inntidspunkt NB! Pasient ønsker ikke opplyst om innleggelsen Innl. lege = henviser PLO Kommune Reinnleggelse: Innleggelse i tidsrommet 8 timer til 30 dager etter utskrivelse for en ikke planlagt, uønsket hendelse i forbindelse med samme diagnose som henvisningsforløpet gjelder. Rapporteres på pasienter fra 67 år og eldre, lagt inn for tilstander innen diagnosegruppene: Astma/kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), urinveisinfeksjon, brudd, dehydrering, forstoppelse, gastroenteritt, gikt, hjertesvikt, mangelanemier, lungebetennelse og hjerneslag. Avdeling for kliniske systemer

5 Innleggelse Ventetid sluttdato For utredning (uavklarte tilstander): Den dagen utredningen starter For behandling : Den dagen behandlingen starter. Eventuelle oppmøter til forundersøkelser før selve behandlingstiltaket (eks. operasjon), innebærer ikke at fristen er innfridd For kontroll: Den dagen pasienten møter til første kontroll Avdeling for kliniske systemer Det er et legeansvar å vurdere om ventetiden er slutt

6 Før overflytting Opprett og godkjenn overflyttingsnotat Ferdigstill koding Ferdigstille Sykepleienotater Signere prøvesvar OBS Dialysepasienter Pasienter til operasjon – overflyttes i sanntid til PO når pasienten kjøres til operasjon Hvis pasienten er registrert med et fravær må den hentes tilbake Avdeling for kliniske systemer

7 Overflytting Avdeling for kliniske systemer To varianter av overflyttinger Ny post/seksjon OBS! Hvis posten som velges har en annen lokalisering (RAD,RH UL, AK) så vil avmerkingen flyttes til Ny avdeling og post/seksjon Ø-hjelp Hvis en pasient overføres i forbindelse med en akutt- situasjon så hak av her Dette er haket av hvis pasienten kom inn på ø-hjelp

8 Noen oppklaringer vedrørende overflyttinger Overflyttinger vil ikke vises i F7 – pasientens henvisninger F7 viser hvor og når pasienten har hatt oppmøter på OUS, hvor pasienten står på venteliste og planlagte oppmøter Overflyttinger vises kun i nedtrekksmenyen Vis - Innleggelse Avdeling for kliniske systemer

9 Vis innleggelse I øverste del av bildet ligger oppmøter på avdelinger samt avdelingsoverflyttinger I nederste del vil postoverflyttinger og fravær være synlige Avdeling for kliniske systemer

10 Før utskrivelsen Planlegge videre oppfølging i OUS Planlegge videre oppfølging i kommunen – PLO Signere prøvesvar Registrere diagnosekoder, helst før epikrise opprettes, og før PLO helseopplysningsskjema opprettes som UK-melding Resepter Godkjenne alle dokumenter Avdeling for kliniske systemer

11 Utskrivelse – ventetid ikke slutt Avdeling for kliniske systemer Det kan være tilfeller hvor pasienten skrives ut og ventetiden ikke er slutt. For eksempel hvis en planlagt operasjon strykes

12 Utskrivelse – Ut til Avdeling for kliniske systemer Ut til: Annen (somatisk) enhet ved egen helseinstitusjon Annen enhet (ikke somatisk) ved egen helseinstitusjon Annen institusjon Annen/ukjent Bosted/arbeidssted Institusjon i utlandet Pasienthotell

13 Utskrivelse – videre forløp Avdeling for kliniske systemer Først: Epikrise skrives Hvis avhakingen fjernes så går det ikke et varsel i arbeidsflyt til Epikriseskrivende lege. Det er likevel et epikrisekrav på utskrivelsen Les alltid teksten i boksen Her vil ikke henvisningen avsluttes

14 Utskrivelse – avslutte forløp/henvisning Avdeling for kliniske systemer Les alltid teksten i boksen Her vil henvisningen avsluttes Hvis pasienten skal tilbake til videre forløp eller kontroll så må utskrivelsen avbrytes og det må opprettes en ny planlagt Kontakt i F7 – pasientens henvisninger

15 Utskrivelse – død pasient For å skrive ut en død pasient må dødsfall først registreres i F5 – pasientopplysningsbildet Velg Ut til: Annet/ukjent Avdeling for kliniske systemer

16 Spørsmål


Laste ned ppt "Sengepost Inn, over og ut Avdeling for kliniske systemer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google