Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbruks- og matdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 4 Landbruks- og matdepartementet ©Torbjørn Tandberg Henriette Evensen og Guro Bolstad Fagsamling,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbruks- og matdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 4 Landbruks- og matdepartementet ©Torbjørn Tandberg Henriette Evensen og Guro Bolstad Fagsamling,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Landbruks- og matdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 4 Landbruks- og matdepartementet ©Torbjørn Tandberg Henriette Evensen og Guro Bolstad Fagsamling, 19. april 2016 Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

2 Landbruks- og matdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Bakgrunn for forslaget Sammenslåing av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvsatsingen Tydeligere forvaltning Økt legitimitet Klagerett Satsingene i størst mulig grad videreføres som i dag 2

3 Landbruks- og matdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Formål Langsiktig landbruksdrift og skjøtsel i områdene 2-delt formål –Styrke landbruket i Verdensarvområdene –Sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 3

4 Landbruks- og matdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Avtalebasert forvaltning og ny § 3 og §4 Planer for områdene med målsettinger og prioriteringer Avtalene viktige og nødvendige for å oppnå formålet Forutsigbarhet for grunneier Dialog med grunneier / de som gjennomfører tiltak Klart ønske i høringsinnspillene om å beholde Innholdet i avtalen kan være grunnlag for tilskudd ref. forskriftutkast §§ 3 og 4 4

5 Landbruks- og matdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Tildelingskriterier etter forskriftsutkastet § 3. Tildelingskriterier Fylkesmannen kan innvilge tilskudd i samsvar med formålet med tilskuddsordningen og målsettinger i gjeldende planer for området. Det må foreligge skriftlig tillatelse fra grunneier og eventuelt rettighetshaver. Fylkesmannen kan sette nærmere vilkår for innvilgelse av tilskudd til det enkelte tiltak. Avtalene inneholder eller viser typisk til slike elementer Etter forskriften må det søkes og fattes vedtak, men avtalen vil ligge til grunn søknad 5

6 Landbruks- og matdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Ikke uttømmende liste over tiltak § 4. Tiltak Tiltak til tilskudd skal være i samsvar med gjeldende planer. Slike tiltak kan være: restaurering og skjøtsel av arealer istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner nødvendig planlegging av tiltak tilrettelegging for ferdsel formidling andre tiltak som fremmer formålet med ordningen. 6

7 Landbruks- og matdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Forvaltning 7 Område 1 Plan for område 1 Avtale med grunneier 1 Avtale med grunneier 2 Vedtaksbrev Alt 1: Løpende tiltak (årlig) Vedtaksbrev Alt 2: Istandsetting /skjøtsel et spesielt år Vedtaksbrev Alt 1: Løpende tiltak (årlig) SØKNAD

8 Landbruks- og matdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Administrativt: Søknad § 5. Krav til søknad Søknad om tilskudd skal sendes Fylkesmannen innen sett inn dato. Søknad om tilskudd skal angi søker, inneholde beskrivelse av området søknaden gjelder, tiltaket som gjennomføres, budsjett og gjennomføringsplan. Fylkesmannen kan sette krav om at det benyttes søknadsskjema og sette ytterligere krav til innhold i søknad. 8

9 Landbruks- og matdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Administrativt: Utbetaling gjennom vedtaksbrev Utbetaling hjemlet i vedtaksbrev –Alt. 1: Vedtak om midler til løpende skjøtsel (under forutsetning av Stortingets bevilgning) –Alt. 2: Vedtak om midler til skjøtsel / istandsetting et spesielt år Årlig pott med midler tildeles Fylkesmannen – ved å binde opp midler i vedtak er det liten frihet til å prioritere andre tiltak Selve utbetalingen er en videreføring av gjeldende praksis 9

10 Landbruks- og matdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Administrativt, øvrige bestemmelser Frist for gjennomføring Krav til rapportering Klagemulighet Opplysningsplikt og kontroll Omgjøring og tilbakebetaling 10

11 Landbruks- og matdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Høringsinnspill - hovedinntrykk 30 høringsuttalelser I stor grad positive tilbakemeldinger Det blir bl. a. pekt på: –Ett formål i stedet for det 2-delte –Avtalenes status og kobling mellom avtaler og forskrift komme tydeligere fram –Søknadsfrist opp til hver enkelt FM –Skille mellom tilskudd til investeringstiltak og årlige tiltak 11

12 Landbruks- og matdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Videre prosess Departementene oppsummerer høringen Møte med direktoratene i løpet av april Ikraftsettelse av forskrift –Gjelder fra 2016 –Tildeling av midler for 2016 etter søknad og ved vedtaksbrev 12

13 Landbruks- og matdepartementet Norsk mal: Sluttside Alternativ 4 Landbruks- og matdepartementet ©Torbjørn Tandberg ©Jon Marius Nilsson


Laste ned ppt "Landbruks- og matdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 4 Landbruks- og matdepartementet ©Torbjørn Tandberg Henriette Evensen og Guro Bolstad Fagsamling,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google