Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort om departementets arbeid mot 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort om departementets arbeid mot 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kort om departementets arbeid mot 2015
Håvard Tvinnereim, Siri Dolven, Kristin Skorpen, Else Muri, Knut Magne Watne Valgforums fagdag og årsmøte 7. mars 2015

2 Viktige datoer Mars April/mai EVA brukerstøtte åpner EVA mottar foreløpig manntall Sertifikater til EVA Admin mottas EVA Admin tilgjengelig Opplæring EVA Skanning tilgjengelig Frist innlevering av listeforslag

3 Viktige datoer 01.06.15 Juni 15.06.15 30.06.15 10.08.15 27.08.15 Sept.
Godkjennelse av listeforslag Konfigurasjonsfrist EVA Admin Opplæring Prøvevalg EVA Admin Skjæringsdato Forhåndsstemmegivningen starter Prøvevalg EVA Skanning Valgdag

4 Opplæring 2015

5 Områder til vurdering – basert på evaluering
8 kompetanseteam – dekket hele landet Kompetanseteam Varierende kvalitet Flaskehals Større involvering fra KMD Faglig innhold – tilpassing Regelverk/system Fylkeskommunene Små/store kommuner Full utrulling – omfattende opplæring – kmd lærte opp 8 kompetanseteam fordelt i 8 regioner. Det var mye som skulle formidlers: regelverk, prosesser/rutiner, EVA, portalen Varierende kvalitet på teamene og foredragsholderne Informasjonen nådde ikke fram til sluttbrukeren Direkte deltakelse fra KMD – bedre tilgjengelighet ift. informasjon og avklaringer Bedre tilpassing av regelverk og system. Tilrettelegge for mer trening i systemet Fylkeskommunene synes mye på samlingene ikke var tilpasset FK, ønsker eget opplegg. Skal vi lage et opplegg som deler i store og små kommuner, så det faglige opplegget kan tilpasses problemstillingene de ulike gruppene har?

6 Områder til vurdering – basert på evaluering
Metode Mindre grupper for praktisk opplæring Webcast/film - vellykket Bedre opplæringsmateriell Økonomi og administrasjon Kompensasjon Hotellfasiliteter - Videreutvikle webcast/film som metode – svært vellykket - Økonomisk kompensasjon til de personene vi benytter til opplæringen - Finne bedre hotellfasiliteter (må være tidlig ute)

7 Gjennomføring 2015 Kommuner og fylkeskommuner er selv ansvarlig for opplæring av valgmedarbeidere i egen organisasjon. KMD vil lære opp 1-3 sentrale valgmedarbeidere i hver kommune/fylkeskommune KMD foretar direkte opplæring(ikke bruk av kompetanseteam) Det er fortsatt slik at kommunene er ansvarlig for egen valggjennomføring KMD vil tilrettelegge for god lokal opplæring. KMD vil knytte til seg en kompetansegruppe – ca stk som skal hjelpe oss i opplæringen.

8 Gjennomføring 2015 Viktig informasjon og introduksjonskurs
Desember 2014 – webcast/film 3 faglige bolker 2015: Mars: Konfigurasjon og listeforslag April/Mai: Stemmegivning og prøving Juni: Opptelling/skanning/oppgjør Repetisjon – webcast/film Obligatorisk deltakelse for alle kommuner og fylkeskommuner. Vi starte opp i desember 2014 - Integrere opplæringen av EVA Admin og EVA Skanning - Fylkeskommunene får egen opplæring, tilpasset på samlingene.

9 Gjennomføring 2015 Hver faglig bolk består av 4 samlinger
Hver samling går over 2 dager Kommunene melder seg på Alle samlingene arrangeres i Oslo Dag 1 – felles samling (regelverk, rutiner, system) Dag 2 – mindre grupper – (trening i EVA) Etablere en kompetansegruppe (kommuner)

10 Brukerstøtten 2015

11 Antall henvendelser 2013 system, regelverk/valgfag, teknisk/drift, portaler
Tabell over alle henvendelser i brukerstøtten fra –

12 Områder til vurdering – basert på evaluering
Bruk av Brønnøysundregistrene som 1. linje Stort omfang av saker Mange henvendelser videresendt til KMD Ulik kvalitet på saksbehandlerne Spisse kompetansen i BR Bedre opplæring, tettere samarbeid Bedre verktøy Kommunene var stort sett fornøyd med brukerstøtten, men mange hadde meninger om 1. linje – Brønnøysundregistrene. Stort omfang av saker krever et 1. linje apparat, har ikke kapasitet i KMD Kompetansen i brukerstøtten må forbedres.

13 Brukerstøtten 2015 Fortsatt lokal problemløsning
Valgmedarbeider og valgansvarlig Henvendelse i brukerstøtten Sentrale valgmedarbeidere

14 Brukerstøtten 2015 Alle henvendelser skal registreres
Telefonhenvendelser Skriftlige henvendelser Saksnummer Ett felles telefonnummer inn Tastevalg - kompetanseområder Nytt brukerstøttesystem - skriftelig Kategorisering - kompetanseområder

15 Vise brukerstøttesystem for sentral valgmedarbeider

16 EVA Admin i 2015

17 Rapporter og statistikk
5 utviklingsområder Brukere og roller Opptelling Rapporter og statistikk Informasjon til media Bydelsvalg I tillegg har vi gjort en del strukturelle endringer i domenemodellen i EVA. Dette er byggeklossene bak i systemet som gjør det mer fleksibelt slik at det på en bedre måte kan håndtere ulike typer valg.

18 EVA Skanning i 2015

19 EVA Skanning i 2015 Full utrulling – alle kommuner
Hele løsningen forbedres vesentlig Tidligere ferdigstillelse Opplæring mer integrert i øvrig opplegg Skanningleverandører videreføres Full utrulling Samtlige får benytte EVA Skanning forutsatt avtale med skanningleverandør God og tilstrekkelig erfaring fra 2013 Større besparelser for den enkelte kommune (tid og ressurser) Forbedret løsning Redesigne og forbedre brukeropplevelsen: UX-ressurs, brukergruppe Smidigere og hurtigere i bruk: verifisering! Enklere installasjon Tidligere ferdigstillelse - Endelig versjon 1. april (ikke 1. august), før opplæringen - Mer omfattende ende-til-ende-testing i forkant Opplæring EVA Skanning som del av opplæring i opptelling generelt Mer tid til praktisk oppgaveløsning og spørsmål Leverandører videreføres Alle tre leverte høy kvalitet og fortsetter under rammeavtalen Avrop mulig allerede fra 1. januar 2015 Opplæring i skanning som definert tjeneste: ikke generell valgopplæring!


Laste ned ppt "Kort om departementets arbeid mot 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google