Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Norsk mal: Startside ALTERNATIV B Kort om departementets.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Norsk mal: Startside ALTERNATIV B Kort om departementets."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Norsk mal: Startside ALTERNATIV B Kort om departementets arbeid mot 2015 Håvard Tvinnereim, Siri Dolven, Kristin Skorpen, Else Muri, Knut Magne Watne Valgforums fagdag og årsmøte 7. mars 2015

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Viktige datoer 01.01.15 02.01.15 05.01.15 19.01.15 Mars 01.04.15 31.03.15 April/mai 2 EVA brukerstøtte åpner EVA mottar foreløpig manntall Sertifikater til EVA Admin mottas EVA Admin tilgjengelig Opplæring EVA Skanning tilgjengelig Frist innlevering av listeforslag Opplæring

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Viktige datoer 01.06.15 Juni 15.06.15 30.06.15 10.08.15 27.08.15 Sept. 3 Godkjennelse av listeforslag Konfigurasjonsfrist EVA Admin Opplæring Prøvevalg EVA Admin Skjæringsdato Forhåndsstemmegivningen starter Prøvevalg EVA Skanning Valgdag

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Opplæring 2015 4

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 8 kompetanseteam – dekket hele landet Kompetanseteam – Varierende kvalitet – Flaskehals – Større involvering fra KMD Faglig innhold – tilpassing – Regelverk/system – Fylkeskommunene – Små/store kommuner 5 Områder til vurdering – basert på evaluering

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Områder til vurdering – basert på evaluering Metode – Mindre grupper for praktisk opplæring – Webcast/film - vellykket – Bedre opplæringsmateriell Økonomi og administrasjon – Kompensasjon – Hotellfasiliteter 6

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Gjennomføring 2015 Kommuner og fylkeskommuner er selv ansvarlig for opplæring av valgmedarbeidere i egen organisasjon. KMD vil lære opp 1-3 sentrale valgmedarbeidere i hver kommune/fylkeskommune KMD foretar direkte opplæring(ikke bruk av kompetanseteam) 7

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Gjennomføring 2015 Viktig informasjon og introduksjonskurs – Desember 2014 – webcast/film 3 faglige bolker 2015: – Mars: Konfigurasjon og listeforslag – April/Mai: Stemmegivning og prøving – Juni: Opptelling/skanning/oppgjør Repetisjon – webcast/film 8

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Gjennomføring 2015 Hver faglig bolk består av 4 samlinger Hver samling går over 2 dager Kommunene melder seg på Alle samlingene arrangeres i Oslo Dag 1 – felles samling (regelverk, rutiner, system) Dag 2 – mindre grupper – (trening i EVA) Etablere en kompetansegruppe (kommuner) 9

10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Brukerstøtten 2015 10

11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Antall henvendelser 2013 system, regelverk/valgfag, teknisk/drift, portaler 11

12 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Områder til vurdering – basert på evaluering 12 Bruk av Brønnøysundregistrene som 1. linje – Stort omfang av saker – Mange henvendelser videresendt til KMD – Ulik kvalitet på saksbehandlerne – Spisse kompetansen i BR – Bedre opplæring, tettere samarbeid – Bedre verktøy

13 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Brukerstøtten 2015 Fortsatt lokal problemløsning – Valgmedarbeider og valgansvarlig Henvendelse i brukerstøtten – Sentrale valgmedarbeidere 13

14 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Brukerstøtten 2015 Alle henvendelser skal registreres – Telefonhenvendelser – Skriftlige henvendelser – Saksnummer Ett felles telefonnummer inn – Tastevalg - kompetanseområder Nytt brukerstøttesystem - skriftelig – Kategorisering - kompetanseområder 14

15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Vise brukerstøttesystem for sentral valgmedarbeider http://selvhjelp.valg.no 15

16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” EVA Admin i 2015 16

17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 5 utviklingsområder Brukere og roller Opptelling Rapporter og statistikk Informasjon til media Bydelsvalg 17

18 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” EVA Skanning i 2015 18

19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” EVA Skanning i 2015 Full utrulling – alle kommuner Hele løsningen forbedres vesentlig Tidligere ferdigstillelse Opplæring mer integrert i øvrig opplegg Skanningleverandører videreføres 19


Laste ned ppt "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Norsk mal: Startside ALTERNATIV B Kort om departementets."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google