Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltning av Forollhogna. Den grønne nasjonalparken Stort, sammenhengende, og i det vesentlige urørt fjellområde. Plante- og dyreliv. Villrein. Kulturminner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltning av Forollhogna. Den grønne nasjonalparken Stort, sammenhengende, og i det vesentlige urørt fjellområde. Plante- og dyreliv. Villrein. Kulturminner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltning av Forollhogna

2 Den grønne nasjonalparken Stort, sammenhengende, og i det vesentlige urørt fjellområde. Plante- og dyreliv. Villrein. Kulturminner. Særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap Setervoller, bygninger, kulturminner, vegetasjon, aktiv bruk (”harmonisk landskap”)

3

4 Organisering av forvaltningen Nasjonalparkstyret : 9 medlemmer m/vara Arbeidsutvalget: 3 av representantene i styret Nasjonalparkforvalter: sekretariat for styret Rådgivende utvalg: «lokalsamfunnet» Administrativt kontaktutvalg: adm. kommunene+ Statens naturoppsyn: tilsynsmyndighet Fylkesmenn: klagerett på vedtak Klageinstans: Miljøverndepartementet

5 Oppgaver for nasjonalparkstyret Ivareta og fremme formålet med vernet. Forvaltning av verneforskrifter – myndighetsutøver, forvaltningsplaner, skjøtselsplaner, tiltaksplaner. Bestillingsdialog med SNO. Rapportering.

6 Arbeidsoppgaver i Forollhogna 2012 Etablering av NP-styret; AU og administrativt kontakt- utvalg Samordning av saksbehandling – skape gode rutiner, forenkling 5 møter i NP-styret 5 møter i AU Informasjon og veiledning Saksbehandling (ca. 70 saker). Type saker. Etablere nettsider Utkast til tiltaksplan Bli kjent

7 Tiltaksplan Forollhogna Utvalgte opplevelsesområder Informasjonssenter/punkt Seterregister Vegstatus/veg-gjennomgang Årlig dialogmøte, temagrupper «Hognareinen» Forvaltningsplan (1) Menneske og naturarven Ferdsel Forollhogna-toppen (kunnskap/tiltak) Naturveiledning – kunnskap, kompetanse og tilhørighet (pilot skole ?) Politikkutforming

8 Rutiner i saksbehandlingen Grunneier/rettighetshaver er nivå 1 Kommunene er normalt førsteinstans for søknader og veiledning Søknad sendes til 1 instans – forvaltningen videreformidler Saken behandles normalt først etter verneforskriften Det offentlige samordner sin saksbehandling Alle må ta ansvar – saker bør løses på lavest mulig nivå

9 Ønsker og mål Skille mellom ”store og små” saker Økt tid til politikkutforming Mer samordnet og effektiv forvaltning Hjelp til å ivareta verneverdiene (veiledning, økonomiske virkemidler) Lokal forvaltning - økt brukerdeltagelse og engasjement Mer helhetlig forvaltning Økt kunnskap og tilhørighet til natur- og kulturverdiene Grunnlag for verdiskaping

10 www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna


Laste ned ppt "Forvaltning av Forollhogna. Den grønne nasjonalparken Stort, sammenhengende, og i det vesentlige urørt fjellområde. Plante- og dyreliv. Villrein. Kulturminner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google