Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Ein tydeleg medspelar Kommunereformen Fagforbundet – 5. november 2014 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Ein tydeleg medspelar Kommunereformen Fagforbundet – 5. november 2014 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 -Ein tydeleg medspelar Kommunereformen Fagforbundet – 5. november 2014 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik

2

3 Mandat for ekspertutvalget for kommunereformen ne Bakgrunn I Sundvolden-erklæringen står det: Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden, jf. samarbeidsavtalen (med Venstre og KrF). (…) Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner

4 Oppdragsbrev av 03.07.14 fra Kommunal- og mod.dept. til fylkesmennene «Alle kommuner har fått et utredningsansvar» Det betyr i praksis at alle kommuner skal gå gjennom prosessene med å diskutere og vurdere sammenslåing, samt gjøre vedtak innen våren 2016! «Det er et mål å sørge for gode og lokalt forankrede prosesser»

5 Mandatet Sentralt mål med kommunereformen Et sterkt lokaldemokrati Sentrale prinsipp Generalistkommuneprinsippet Kommunene skal selv kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver Oppdraget del 1 Foreslå kriterier for en ny kommuneinndeling Gitt dagens oppgavefordeling Kriterier for god kommunestruktur Ekspertutvalget

6 Kriteriene Kommunene 1.Tilstrekkelig kapasitet 2.Relevant kompetanse 3.Tilstrekkelig distanse 4.Effektiv tjenesteproduksjon 5.Økonomisk soliditet 6.Valgfrihet 7.Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8.Høy politisk deltakelse 9.Lokal politisk styring 10.Lokal identitet Staten 11. Bred oppgaveportefølje 12. Statlig rammestyring Kommunenes fire roller: Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune Kommunens fire roller Tjenesteprodusent Myndighetsutøver Samfunnsutvikler Lokaldemokratisk arena Ekspertutvalget

7 GENERALISTKOMMUNAR Demokrati gjennom direkte valg. Kommuneloven er felles og angir de samme rammene for styringsprinsipper og organisering som skal følges i alle kommuner. Bredt oppgaveansvar. Kommunene har ansvar for flere tjenesteytende oppgaver og for utviklingsoppgaver, dvs. de har et helhetlig ansvar for lokal oppgaveløsning.. Enhetlig oppgavefordeling. Kommunene pålegges oppgaver i hovedsak gjennom særlovgivningen, der det i lovene ikke skilles mellom kommuner av ulik type. Alle kommunene har de samme lovpålagte oppgavene og det tas for gitt at kommunene har forutsetninger for å løse oppgavene i tråd med nasjonale mål, enten i egen kommunal regi eller gjennom samarbeid med andre. Enhetlig finansieringssystem. Finansieringssystemet er det samme for alle kommuner.. Likebehandling gjennom statlig styring. Utover en enhetlig oppgavefordeling og et enhetlig finansieringssystem er kommunene også likestilte i forhold til staten gjennom den øvrige statlige styringen. Eitt kommunenivå - ikkje A og B kommunar Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune

8 Nokre mulige kriterier for nye kommuner: Samme tettsted = samme kommune Felles bo- arbeidsmarkedsregion = felles kommune Generalistkommune med nye oppgåver: Minst 15 000 innbyggere i kvar kommune Eit regionsenter med mist 5.000 innbyggere – hvis fleire, klar oppgåvefordeling. Arbeidsplassdekning over 80% Meir enn 1 t reisetid mellom rådhusa. Vekstkraftig struktur ……………

9 Ekspertutvalet peikar på: For store oppgaver Legevakt 340 kommuner (80 %) i interkommunale legevaktsamarbeid Opptaksområde ca. 34 000 innbyggere (gjennomsnitt) Barnevern Kommuner under 5 000 innbyggere har 2,4 stillinger i barnevernet i gjennomsnitt Faglig anbefaling er minimum fem årsverk (Barnevernpanelet, 2011) Ca. 100 kommuner med færre enn fem ansatte i barnevernet har ikke interkommunalt barnevernsamarbeid (2012) Planlegging Økte krav til arealplanlegging (2009) og hensyn som skal ivaretas Folkehelselov – utjevning av sosiale helseforskjeller, helse i alt vi gjør, føre-var, bærekraftig utvikling og medvirkning (2012) Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune Ekspertutvalget

10 Ekspertutvalet peikar på: ommune Ekspertutvalget

11 Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder Sammenslåinger i flerkommunale byområder Hovedstadsområdet: betydelig reduksjon i antall kommuner Uhensiktsmessige kommune- og fylkesgrenser forutsettes justert Påtrengende viktig å få til bedre areal- og transportløsninger –Samarbeid gir sub-optimale løsninger At andre aktører overtar den enkelte kommunes myndighet på arealsiden betydelig mindre attraktivt enn sammenslåinger –Pålagt interkommunalt samarbeid, fylkeskommunal arealmyndighet, statlig regulering Sammenslåinger sikrer både mer helhetlige areal- og transportløsninger og kommunenes råderett over arealer –Store kommuner løser ikke alle samordningsutfordringer, for eksempel med statlige sektormyndigheter, men store kommuner er mer slagkraftige Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune Ekspertutvalget

12 Utvalgets anbefalinger 1.Kommunene bør ha minst 15 000–20 000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning Kommunestørrelse indikator for faglig og administrativ kapasitet og kompetanse – nødvendig for å yte kvalitetsmessig gode tjenester overfor innbyggerne Minstestørrelsen begrunnet i Størrelse på fagmiljøer nødvendig for at kommunen selv skal ivareta dagens oppgaver –Kommunenes faktisk organisering i interkommunale samarbeid –Kommunens rolle som myndighetsutøver og samfunnsutvikler Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune Ekspertutvalget

13 Nye oppgåver i kommunane Næringsutvikling, regional- og distriktspolitiske virkemidler, tannhelsetjeneste, kulturminnevern, regional planlegging, kultur og idrett inkl. tilskuddsforvaltning. Videregående opplæring og samferdsel inkludert fylkesveger, kollektivtransport og transportplanlegging. Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune

14 Nasjonal framdriftsplan

15

16

17 STATISTIKKGRUNNLAG: Pendlerstatistikk (bu- og arbeidsmarknadsregionar ) Næringsstruktur (næringsregionar) Kulturpendling (fritidsregionar) Handelsanalyser (Handelsregionar) Søknad VGS og høgskular (utdanningsregionar) Avisdekning Senterstruktur Demografi (bæredyktig-vekstkraft) Interkommunalt samarbeid Politisk samarbeid Kulturell identitet Historisk tilknytning …………..

18 Kvardagsregionar

19 Ålesund85 265 Molde56 553 Kristiansund32 898 Ulstein24 459 Ørsta/Volda19 283 Surnadal9 594 Rauma7 421 Sunndal7 205 Norddal/ Stranda6 349 Aure3 570 Vanylven3 336 Smøla2 180 Sandøy1 291 259 404

20 Eiksund kommune : 47 078 Vanylven, Volda, Ørsta, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande

21 Eiksund kommune : 47 078 Vanylven, Volda, Ørsta, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande Ålesund kommune : 91 614 Stranda, Norddal. Stordal, Ørskog, Sykkylven, Sula, Skodje, Ålesund, Haram, Giske; Sandøy

22 Eiksund kommune : 47 078 Vanylven, Volda, Ørsta, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande Ålesund kommune : 91 614 Stranda, Norddal. Stordal, Ørskog, Sykkylven, Sula, Skodje, Ålesund, Haram, Giske; Sandøy Molde kommune : 62 708 Vestnes, Rauma, Nesset, Molde, Midsund, Aukra, Fræna, Eide

23 Eiksund kommune : 47 078 Vanylven, Volda, Ørsta, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande Ålesund kommune : 91 614 Stranda, Norddal. Stordal, Ørskog, Sykkylven, Sula, Skodje, Ålesund, Haram, Giske; Sandøy Molde kommune : 62 708 Vestnes, Rauma, Nesset, Molde, Midsund, Aukra, Fræna, Eide Kristiansund kommune : 58 004 Sunndal, Gjemnes, Surnadal. Rindal. Halsa, Tingvoll. Kristiansund, Averøy, Aure, Smøla

24 Eiksund kommune : 47 078 Vanylven, Volda, Ørsta, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande Ålesund kommune : 91 614 Stranda, Norddal. Stordal, Ørskog, Sykkylven, Sula, Skodje, Ålesund, Haram, Giske; Sandøy Molde kommune : 62 708 Vestnes, Rauma, Nesset, Molde, Midsund, Aukra, Fræna, Eide Kristiansund kommune : 58 004 Sunndal, Gjemnes, Surnadal. Rindal. Halsa, Tingvoll. Kristiansund, Averøy, Aure, Smøla 96% 97% 98% 93% Arbeidsplassdekning

25 Eiksund kommune : 47 078 Vanylven, Volda, Ørsta, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande Ålesund kommune : 91 614 Stranda, Norddal. Stordal, Ørskog, Sykkylven, Sula, Skodje, Ålesund, Haram, Giske; Sandøy Molde kommune : 62 708 Vestnes, Rauma, Nesset, Molde, Midsund, Aukra, Fræna, Eide Kristiansund kommune : 58 004 Sunndal, Gjemnes, Surnadal. Rindal. Halsa, Tingvoll. Kristiansund, Averøy, Aure, Smøla

26

27 FolketalTettstad Molde25 93620 132 Ålesund45 033*40 955 Kristiansund24 13117 456 Vanylven3 336393 Sande2 628568 Herøy8 8473 673 Ulstein7 9275 686 Hareid5 0573 916 Volda8 8275 991 Ørsta10 4566 752 Ørskog2 2671 302 Norddal1 739411 Stranda4 6102 585 Stordal1 052640 Sykkylven7 6734 260 Skodje4 2821 948 Sula8 397*7 505 Giske7 5413 449 Haram9 0202 351 Vestnes6 6262 212 Rauma7 4212 264 Nesset2 995892 Midsund2 010508 Sandøy1 291485 Aukra3 339848 Fræna9 6142 362 Eide3 4761 309 Averøy5 651396 Gjemnes2 557312 Tingvoll3 1161 036 Sunndal7 2054 138 Surnadal5 9272 322 Rindal2 061698 Halsa1 606 Smøla2 180 Aure3 570662 Kommunar Møre og Romsdal 2013

28 Innbyggarar Region Ulsteinvik/Ørsta-Volda46 454 Region Ålesund91 006 Region Molde60 311 Region Sunndalsøra10 315 Region Kristiansund37 505 Region Surnadal7 602

29 Kor mange kommunar i Møre og Romsdal etter kommunereforma? Kva vil ein oppnå med kommunereforma. Oppgåver, målsetjingar og forventningar Kva er føresetnadane i kommunereforma. Rammer og struktur. Ikkje snakke mykje om: Prosess – frivillig eller «tvang» Fylkeskommunen si framtid.


Laste ned ppt "-Ein tydeleg medspelar Kommunereformen Fagforbundet – 5. november 2014 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google