Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereforma2014-2020 Historikk og sentrale føringar! Utfordringar og konsekvensar for Granvin herad Granvin – framtidas trebygd1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereforma2014-2020 Historikk og sentrale føringar! Utfordringar og konsekvensar for Granvin herad Granvin – framtidas trebygd1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereforma2014-2020 Historikk og sentrale føringar! Utfordringar og konsekvensar for Granvin herad Granvin – framtidas trebygd1

2 Historikk: Granvin – framtidas trebygd2 1. januar 1838 — 31. desember 1930 1838 - 1930 Antall kommuner økte i denne perioden fra 392 til 747.

3 1. januar 1930 — 31. desember 1957 1930 - 1957 Stabilitet i inndelingen for herredskommunene, i hovedsak små byutvidelser, og noen få sammenslåinger. Antallet kommuner ble redusert til 744. Granvin – framtidas trebygd3

4 1. januar 1958 — 31. desember 1967 1958 - 1967 Perioden domineres av sammenslutninger i forbindelse med Scheikomiteens arbeid (1962). Antallet kommuner ble redusert med 290 til 454 kommuner. Granvin – framtidas trebygd4

5 1974 - 1977 Preges av kommunedelinger. Antall kommuner økte til 454. 1978-1994 Stabilitet i kommunestrukturen. Inneklemte bykommuner blir slått sammen. Antallet ble redusert med 19 til 435 kommuner. I 1995 vedtok Stortinget at endringer i kommunestrukturen skal være basert på frivillige sammenslutninger Etter dette har det funnet sted syv kommunesammenslåinger i Norge. Per 1.1.2014 har vi 428 kommuner i Norge. Granvin – framtidas trebygd5

6 Sundvoldenerklæringa Regjeringa vil: Gjennomføre ei kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Granvin – framtidas trebygd6

7 Stortingets, våren 2014 Innstilling 1.1.3 Kommunereform En hensiktsmessig kommuneinndeling er viktig for å sikre og videreutvikle framtidige velferdstjenester og en god og helhetlig lokal samfunnsutvikling. Regjeringen vil i arbeidet med reformen legge stor vekt på god lokal forankring, og inviterer til bredt politisk samarbeid om reformen. Granvin – framtidas trebygd7

8 Regjeringens mål for en ny kommunereform: 1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Bedre kapasitet og kompetanse Større fagmiljø 2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Styrket lokal og regional utvikling. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. 3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Større ressursgrunnlag. Mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste. 4) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. Flere oppgaver. - vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Redusere behovet for interkommunale løsninger. Mindre statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov. Granvin – framtidas trebygd8

9 Kommunenes oppgåver i 1964: – Skule – Skatt – Trygd/sosialhjelp – Veg – (for byane: planlegging) Granvin – framtidas trebygd9

10 Kommunens oppgåver i 2014: – Skule – Skatt – Trygd – Veg – Beredskap mot forureining – Beredskap mot krise – Beredskap mot terror – Busetting av flyktningar – Hvpu-reform – Hjemmesykepleie – Hjemmehjelp – Undervisning av barn i institusjon – Vaksenopplæring – Kulturtilbod – Kulturell skulesekk/spaserstokk – PPT – Familievern – Lege – Helsearbeid – Rusførebygging/rusbehandling – Psykisk helse førebygging/behandling – Miljøvern – Barnevern – Krisesenter – Samhandlingsreform – Landbruksstøtte / oppfylging av lovverk – Plan og bygningslov – Juridisk fokus og kompetanse – Samfunnsutvikling – Næringsutvikling Granvin – framtidas trebygd10

11 Framdriftsplan Granvin – framtidas trebygd11

12 Økonomi Granvin – framtidas trebygd12 Tal kommunar og innbyggjarar0-19 99920- 49 99950- 99 999Over 100 000 2 kommunar20 000 00025 000 00030 000 00035 000 000 3 kommunar30 000 00035 000 00040 000 00045 000 000 4 kommunar40 000 00045 000 00050 000 00055 000 000 5 eller flere kommunar50 000 00055 000 00060 000 00065 000 000 Tal innbyggjarar i samanslåingaReformstøtte 0-14 999 innbyggjarar5 mill. 15 000- 29 999 innbyggjarar20 mill. 30 000- 49 999 innbyggjarar25 mill. Over 50 000 innbyggjarar30 mill.

13 Kva med Granvin? Granvin – framtidas trebygd13


Laste ned ppt "Kommunereforma2014-2020 Historikk og sentrale føringar! Utfordringar og konsekvensar for Granvin herad Granvin – framtidas trebygd1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google