Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sist rev. 14.10.2009 Overgang Barnehage-Grunnskule Fiskåbygd skule og Solsikka barnehage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sist rev. 14.10.2009 Overgang Barnehage-Grunnskule Fiskåbygd skule og Solsikka barnehage."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sist rev. 14.10.2009 Overgang Barnehage-Grunnskule Fiskåbygd skule og Solsikka barnehage

2 SKULESTART TEMA/TILTAKINNHALDTIDSPUNKTANSVAR Første sammøte m/ barnehagen Samråd styrar – rektor ; søknad om timar til spes.uv Nov. året før skulestartStyrar/Rektor InnskrivingAvhengig av at kontaktlærar er klar. Helsestasjon, barnevern og PPT vert invitert til å delta på møtet. Feb - marsRektor / kontaktlærar Informasjon til føresette til førskulegruppa Presentere opplegget for overgangen barnehage /skule. Jan- marsStyrar i barnehagen ForeldremøteForeldre, kontaktlærar og rektor Val av klassekontakt og informasjon om dette.(1 mann/1 kvinne) Korleis førebu ein best mogleg skulestart med utdeling av FUG- hefte Eventuelt April/ mai (før skulestart) Det bør haldast i forkant av overgangsopplegget for elevane Rektor /kontaktlærar

3 Møte med framtidige fadderar 6.Kl og førskuleborna møtast, har ein tur ilag for å bli kjende Mars/aprilkontaktlærar 6.TRINN og ped.leiar Bli kjend på skulenFørskuleborna tek turar og blir kjende på uteområdet og i gangar/rom på skulen. Mars/aprilPed.leiar Rimedag i skogen Bli kjend på SFO Fadderbesøk. Fadderar har blitt fordelt. Mini 17.mai 4-5 åringane+ 1.klasse Tur innom SFO. Besøke fadderane på skulen og omvendt. Lesing/speling 1.Kl invitert til å gå i tog og kome i bhg april April/mai Litt før 17.mai Styrar Ped.leiar Ped.leiar/ kontaktlærar.6.tr. Ped.leiar Overgongssamtalar Observasjonsbesøk i barnehagen Styrar møter kontaktlærar TRAS NB!løyve frå foreldra Observasjon Mai /juni Mai/Juni Kontaktlærar/styr ar/ped.leiar Kontaktlærar "Førskuledag(ar)" 4 timar. Saman med kontaktlærar. Fadderane er ein del av dette opplegget Mai - juniRektor

4 Sist rev.14.10.2009 Førskulebarn og 1.kl vitjar kvarandre 1.Klasselærar er ansvarleg for opplegg. (Invitere barn som ikkje går i barnehage) Minst ei vitjing på skulen Styrar og kontaktlærar FørskuleturFørskulebarn har ein avslutningstur og kan invitere med seg fadderane til denne dagen. juniPed.leiar Sidan barnehage og skule ligg vegg i vegg – har vi gode føresetnadar for å opprette kontakt både uformell og formell kontakt.


Laste ned ppt "Sist rev. 14.10.2009 Overgang Barnehage-Grunnskule Fiskåbygd skule og Solsikka barnehage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google