Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til innskriving ved Isfjorden skole. Isfjorden Oppvekstsenter Består av: Leiktun barnehage Isfjorden skole SFO Enhetsleder Styrer barnehage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til innskriving ved Isfjorden skole. Isfjorden Oppvekstsenter Består av: Leiktun barnehage Isfjorden skole SFO Enhetsleder Styrer barnehage."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til innskriving ved Isfjorden skole

2 Isfjorden Oppvekstsenter Består av: Leiktun barnehage Isfjorden skole SFO Enhetsleder Styrer barnehage Daglig leder SFO Nye Isfjorden skole Innflyttingsklar i januar 2016.

3 Overgang barnehage/skole O Barnehagene og skolen har gode rutiner på samarbeid rundt overgangen. O Overgangssamtaler med foreldre/foresatte, barnehage og kontaktlærer. O SOL i barnehagen (sammen om lesing): språkstimulering (begreper, stavelser, fokus på språkleik) O SOL i skolen (systematisk observasjon av lesing). Fortsetter kartlegging helt opp til 10. trinn. O Det er mitt valg. O DUB (Barn i utfordring), samarbeid mellom barnehagene, skole og PPT O Fadderordning: - elever på 4. trinn - besøk i barnehagen/skolen og SFO - Leiktun og Rabben har bjørnetreff minst 3-4 ganger (vår)

4 1. klasse - hva forventes? Mer selvstendig i forhold til på- og avkledning. Mer selvstendig i forhold til å gå på toalett. Kunne forholde seg til flere i ei gruppe ved å vente på tur. Trafikk – sitte på buss. Foreldre og foresatte: Bidra til et positivt inntrykk av skolen overfor barna. Har oppdrageransvaret og den daglige omsorgen for barnet. Ansvar for at barna møter forberedt, og med mat og egnet påkledning. Følge opp lekser. Være kjent med skolens regelverk og bidra til at barna respekterer det. Skape et godt fellesskap i foreldregruppa – ha god dialog og sammen skape felles «kjøreregler». Være interessert i barnets trivsel og læring. Oppmuntre barnet til utholdenhet når det løser oppgaver, tegner og «skribler». Fortsette å lese høyt. Spille spill: terninger og kort, brettspill. Merking av klær. I starten trenger barnet hjelp til å holde styr på skolesakene, gradvis øke evnen til selvstendighet.

5 Hva forventes av skolen? O En skole for alle. Rett til en opplæring som er tilpasset barnets evner og forutsetninger (tilpasset opplæring). O Elever med større utfordringer kan ha krav på spesialundervisning. O Tydelige mål for opplæringen. O Dokumentere og informere foresatte om elevens læring og utvikling. O Bidra til utvikling av elevens sosiale ferdigheter. O Skape et godt læringsmiljø. O Støtte foresatte i deres oppdragelse av barna. O Legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene. O Samarbeide med foresatte i skolens utvikling av innhold og virksomhet (FAU, SMU, SU) O Samarbeid med Barn og unge (BUE), muligheter for råd og veiledning.

6 Læreplanverket K06 O Fokus på å styrke de grunnleggende ferdighetene som skriving, lesing, regning, muntlig ferdigheter og digitale ferdigheter. O Lese- og skriveopplæring vektlegges fra første årstrinn. O Læreplaner i alle fag, med tydelige kompetansemål for hva elevene skal lære og når de skal lære det. O Lokal valgfrihet når det gjelder arbeidsformer, læremateriell og organisering av opplæringen.

7 SFO O SFO er et foreldrefinansiert tilbud til elever fra 1. – 4. trinn. Eies av kommunen. O SFO skal legge til rette for lek og kultur- og fritidsaktiviteter. O Nye vedtekter fra 01.01.15. O Åpningstider må kartlegges ved hovedopptak. I år er gjeldende åpningstider fra 07.15 – 16.30. O Hovedopptak har søknadsfrist 1. mai. O Valg mellom 10- eller 11 mnd. tilbud.

8 Skoleskyss O Elever på 2. – 10. årstrinn som bor mer enn 4 km eller mer fra skolen, har rett til gratis skoleskyss. For elever på 1. årstrinn er grensen for skoleskyss 2 km. Elever som har særlig farlig skolevei, og elever med funksjonshemming, har rett til gratis skoleskyss uansett veilengde. O Skoleskyss i byggeperioden.

9 Annen info O Skolemelkordning. Påmelding via nettet på www.skolemelk.no.www.skolemelk.no O Leksehjelp er tilbud på 5. – 7. trinn. O Pedit – www.isfjorden- skole.nowww.isfjorden- skole.no O Samle inn skjema for innskriving.


Laste ned ppt "Velkommen til innskriving ved Isfjorden skole. Isfjorden Oppvekstsenter Består av: Leiktun barnehage Isfjorden skole SFO Enhetsleder Styrer barnehage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google