Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Individuelle tilpasninger eller kollektive avtaler – står vi ved et veiskille? Advokat og direktør for arbeidsrett, Birgit Abrahamsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Individuelle tilpasninger eller kollektive avtaler – står vi ved et veiskille? Advokat og direktør for arbeidsrett, Birgit Abrahamsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Individuelle tilpasninger eller kollektive avtaler – står vi ved et veiskille? Advokat og direktør for arbeidsrett, Birgit Abrahamsen

2 Abelia – landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001 4. største og vokser stadig 27 ansatte 1 772 medlemmer 43 000 årsverk

3 Hvilke bedrifter utgjør Abelia? IKT-bedrifter Forskningsinstitutter Konsulenter PR og kommunikasjon Ideelle organisasjoner Undervisning Kreative virksomheter Næringshager Forskningsparker Design og merkevare

4 Hvorfor ble Abelia stiftet? Et nytt «vindu» mot verden Ville differensiere oss fra det tradisjonelle NHO Næringspolitikk for et kunnskapsbasert næringsliv Visjon: Drivkraft for kunnskapssamfunnet Menybaserte løsninger Kollektiv arbeidsrett «ut». Ikke nødvendig å drive med det…

5 Status for tariffdekning for Abelia- bedrifter i 2016 719 av Abelias 1771 medlemsbedrifter (41 prosent) hadde tariffavtaler i 2016. Totalt omfattet tariffavtalene 76 prosent av årsverkene i bedriftene. De fire største: Tekna, NITO, Negotia, EL & IT Forbundet

6

7 Er tariffavtalene gode verktøy? Rammepregede avtaler vs. ordrike detaljerte tariffavtaler Lokale forhandlinger og særavtaler vs. sentralisering Vil tariffavtalene ha en plass i framtiden?

8 Partene i arbeidslivet – på tide å tenke nytt? Hva er den overordnede målsettingen? Skjønner vi utfordringene? Er vi opptatt av de riktige tingene tingene? Hva skal til for å fenge nye grupper?

9 1 760890 Privat sektor Offentlig sektor Kilde: SSB. Figur er fra SSB – med NHOs tillegg på sektorinndeling + 23 000 arbeidsledige fra Q42014 til Q42015

10 Sosial bakgrunn betyr stadig mer for hvem som er i jobb Andelen sysselsatte menn i alderen 29 - 31 år på ulike tidspunkt etter foreldrenes inntekt

11 Forventet sysselsettingsvekst i NHO-bedrifter i 2016: 0,5% = 15 000 arbeidsplasser 11

12 Stadig vanskeligere å komme inn i arbeidsmarkedet Teknologiutviklingen fører til høyere kompetansekrav Konjunkturene gjør at etterspørselen etter arbeidskraft går ned Økende andel unge faller utenfor utdanning og arbeidsliv Økende andel lavkompetente flyktninger

13 Bærekraftsalternativet

14 Produktivitetskommisjonen Kortversjonen bør være obligatorisk pensum for alle som jobber med arbeidsliv - Veksten historisk lav - Aldrende befolkning – færre i arbeid - Store inntekter fra oljen – svekkede insentiver til utdanning, forskning, entrepenørskap og innovasjon

15

16 Arbeidstidsutvalget - ambisjon med forslagene Ivareta arbeidstakernes helse, velferd og ønske om fleksibilitet Ivareta virksomhetens behov Effektiv bruk av arbeidskraften Tilpasning til et økende mangfold i arbeidslivet Bidra til at arbeidsmarkedet fungerer bedre Styrke arbeidstidsreguleringens legitimitet 16

17 Regulering av arbeidstid - problemstillinger Viktig at arbeidet med å forbedre regelverket videreføres Bedriftene vil ha en lov som det er mulig å overholde. Bedriftene og arbeidstakerne ønsker fleksibilitet Forenkling Særlig uavhengig stilling – for snever Forslaget om delvis uavhengig stilling kan være en god løsning

18 Utfordringer for tariffsystemene –Forenkling av tariffavtaler er nødvendig –Like tariffavtaler utenfor og innenfor

19 Står vi ved et veiskille?


Laste ned ppt "Individuelle tilpasninger eller kollektive avtaler – står vi ved et veiskille? Advokat og direktør for arbeidsrett, Birgit Abrahamsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google