Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En knapp innkalling: Bestillingen er som følger: -Justerte programbeskrivelser inkludert opptakskrav ferdigstilt. -Fristen er 10. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En knapp innkalling: Bestillingen er som følger: -Justerte programbeskrivelser inkludert opptakskrav ferdigstilt. -Fristen er 10. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 En knapp innkalling: Bestillingen er som følger: -Justerte programbeskrivelser inkludert opptakskrav ferdigstilt. -Fristen er 10. november

2 Eller flyter vi på entusiasmen fra FAM CSE Comp Phys ?????????????????????????????

3 I dag: InterAct Mål: hva skal kjennetegne dem vi utdanner? Hvilke studenter skal vi rekruttere? Hva skal vi forvente av dem som starter? Konkretisering: Hva skal de lære? Etter 10.11.: – Hvordan organiserer vi oss for å få dette til?

4 InterAct http://www.mn.uio.no/for- ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/ http://www.mn.uio.no/for- ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/ FI’s mål for InterAct master revisjonen: – Økt rekruttering. Vårt FI2020-mål er 70 MSc- kandidater per år innen 2020. – Delta i interdisiplinære program – Internasjonal master Dokumenter: http://folk.uio.no/dagkd/InterAct/ ( Grete finner en mer permanent plassering) http://folk.uio.no/dagkd/InterAct/

5 InterAct – Baklengsdesign

6 MN kvaliteter Synergi mellom dybde og bredde Forskningsnær utdanning Integrert faglig kompetanse Fremragende læringsmiljø

7 Synergi mellom dybde og bredde Problemløsere og problemstillere – Grunnleggende spørrende og analytisk holdning Dybde - bredde – Intuitiv og formell forståelse av sentrale, grunnleggende prinsipper – Kombinere disse til å oppnå ny kunnskap – Andvende på et vidt spekter av fenomener (bredde)

8 Forskningsnær utdanning Forskning styrer langsiktig mål for utdanning Forskning som prosess er integrert del av utdanningen Møter innhold, resultater og metoder fra forskning tidlig i utdanningen Motiverende for studentene

9 Realfaglig kompetanse Teorikompetanse. Grunnleggende (første) prinsipper, intuitiv og formell resonnementskompetanse. Eksperiment-, felt- og modelleringskompetanse. Være i stand til å designe og gjennomføre/implementere eksperimenter/feltarbeid/modeller, kritisk vurdering av eksperimentet/feltarbeidet/modellen, håndverksmessig kompetanse. Regning- og beregnings-kompetanse. Automatiske resonnementer og deres begrensninger. Forsknings- og innovasjonskompetanse. Dette er nært knyttet til kompetansen i 1 og 2 over, men innebærer blant annet også kompetanse om hva som er gode problemstillinger. Kompetanse om fagets kontekst og bredde (anvendelser, historie, sammenheng med andre fag). Generisk fagkompetanse (kommunikasjon, samarbeid, sikkerhet, miljø, etikk, ledelse etc.).

10 Fra deltagere på FAM-møtet, fysikk- spesifikke momenter: Kunnskapsmål Grunnleggende fysikk Matte + statistikk Programmering Matematisk modellering Statistisk dataanalyse Analog/digital teknikk Sammenheng teori, numerikk, eksperiment Ferdighetsmål Eksperimentell kompetanse Numerisk evne til å koble analyse og eksperiment Slutte seg til en lov/modellbeskrivelse utifra et datagrunnlag Kunne bruke beregningsmetoder for problemløsning Kunne analytisk og numerisk beregning i fysikk Kunne sette opp eksperimenter, gjennomføre målinger og behandle/tolke resultat Kunne modellere fysiske fenomen Kan lære å bruke nye instrumenter Kritisk holdning til måleresultater og usikkerheter. Tenke kvantitativt om dagliglivet Gjøre størrelsesordenestimat og dimensjonsanalyse 50 % av ferdighetsmålene og 100% av verdier og holdninger kunne vært skrevet på ethvert fakultet og institutt på UiO 10 Det er ikke så farlig nøyaktig hvilke fag og studieretning man tar, men den felles ballasten som master fra UiO og som fysiker

11 Integrert profesjonell kompetanse Kompetanse 2020, Universitetet i Bergen, 2011

12 Fremragende læringsmiljø For å oppnå målene må vi skape et trygt læringsmiljø som legger til rette for – Samarbeid og deling – Personlig utvikling og mangfold – Entusiasme for fag – Læringslyst Målet er at dette skal motivere den enkelte til fremragende prestasjoner og til å bidra til å forme det samfunnet som ligger foran oss.

13 Læringsmål for programmet Tradisjoner? Hvilken retning tar faget? Hva trenger dagens arbeidsliv? Hva trenger framtidas arbeidsliv? Hva trenger framtidas forskere? Er det faglige elementer som mangler i dagens utdanning? Grunnlag som gir bredde, ikke start på spesialisering Andre arbeidsformer? Regler og lover? Hva krever tverrfaglighet? Den totale kompetansen er mer enn summen av enkeltelementene

14 Den tverrfaglige fysikeren Fysikere arbeider på Geofag, Informatikk, Kjemi, IBV, OUS,… Hvorfor: Fysikk og kjemi er grunnleggende for alle prosesser i naturen. Fysikk legger tradisjonelt mer vekt enn kjemi på: – Matematisk formulering av lover og modeller – Bygging av måleinstrumenter – Eksperimentelle data skal forstås med universelle lover/modeller, ikke bare korrelasjoner og databaser – Både teori og eksperimenter har drevet fysikere til å utvikle numeriske beregninger 14

15 Hva er poenget med en MSc? BSc (FAM el. lign.) gir alt grunnlaget for at de kan lære og gjøre det de vil Veldig få fortsetter å arbeide med den faglige fordypningen de har fra sin MSc => det betyr lite hvilken studieretning de har MSc skal utsette dem for prøvelsene ved å fordype seg, vitenskapelig tilnærming til et problem og selvstendighet Fordypingen skal ikke gjøre dem til forskere i disiplinen 15

16 Mål: hva skal kjennetegne dem vi utdanner? Utdanner vi – først og fremst våre fremtidige PhD-studenter? – problemstillere for næringsliv og forvaltning? Bredde: – hvor mye av fysikken skal alle kunne? – ”integrert faglig kompetanse”: hvilke ”transferable skills” skal de ha? Er dybde – å ha brynet seg på en ordentlig forskningsoppgave? – å mestre hele spesialfeltet?

17 Hvilke studenter skal vi rekruttere? FAM er hovedgrunnlaget Ønsker vi tverrfaglige studenter som beveger seg over faggrenser mellom BSc og MSc? – Fysikere går til mange andre fag, tar vi imot andre? – Er vi purister eller tør vi å utdanne tverrfaglige som mangler FAM-pakken? Ønsker vi å tiltrekke oss utenlandske studenter? Hvordan blir vi ”sexy” nok til å rekruttere flere? Hvordan beholder vi flere av dem som begynner på FAM?

18 Hva skal vi forvente av dem som starter? Standard sett av fag? (vanskelig for andre å sette seg inn i, vanskelig for oss å vurdere) GRE general test? http://www.ets.org/gre/institutions/about/general/ http://www.ets.org/gre/institutions/about/general/ – Analytical writing – Verbal reasoning – Quantitative reasoning GRE physics test Numerisk kunnskap/ferdigheter?

19 Konkretisering: Hva skal de lære? Dagens læringsmål: Learning outcomes A Master’s degree in Physics entails becoming part of a project on the international research front. Through participation in a specialised research group, you will develop research experience, knowledge and skills, as well as develop an academic network. Target knowledge and understanding Understanding and insight into physics on an advanced level. Knowledge of advanced analytical methods (mathematics and statistics). General insight into scientific work. Target skills The ability to work with analytical and numerical methods. Use calibration and measuring instruments for sometimes highly advanced experiments. The ability to evaluate and analyse scientific measurement data. The ability to critically evaluate measurement equipment and error sources. To be able to use professional computer equipment. The ability to use complicated analytical models and advanced program packages. To be able to write new computer programs. To be able to write in a structured and critical manner. The ability to work both independently and in a group.

20

21 Læringsmål Se på – http://www.mn.uio.no/for- ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programrevisjonen/ disposisjon-for-laeringsmal.html http://www.mn.uio.no/for- ansatte/organisasjon/fakultetsadministrasjonen/prosjekter/interact/programrevisjonen/ disposisjon-for-laeringsmal.html – Læringsmål for FAM Er FAM sine læringsmål et godt utgangspunkt? Hva skal legges til/trekkes fra?

22 Hvordan organiserer vi oss for å få dette til? (Dette fortsetter vi på etter 10.11.) Fordypninger/Studieretninger som – Er robuste – Tiltrekkende på studenter – Utnytter styrkene våre – … Studieretninger vs. studentflyt på tvers Bredde og dybde: – samarbeid om det som er felles i fagene – spesialistfag med robust studentgjennomføring Hvilke andre grep bør vi gjøre for å leve opp til MN-kvalitetene? – Lærerteam? – Studentaktiv undervisning? – Samarbeid om enda mer utfordrende masteroppgaver? – …


Laste ned ppt "En knapp innkalling: Bestillingen er som følger: -Justerte programbeskrivelser inkludert opptakskrav ferdigstilt. -Fristen er 10. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google