Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STYLE seminar 4. mars 2016. 3 Strategi 2020: UiO skal tilby landets beste lærerutdanning og øke rekrutteringen av gode studenter innenfor realfag (s.8).

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STYLE seminar 4. mars 2016. 3 Strategi 2020: UiO skal tilby landets beste lærerutdanning og øke rekrutteringen av gode studenter innenfor realfag (s.8)."— Utskrift av presentasjonen:

1 STYLE seminar 4. mars 2016

2 3 Strategi 2020: UiO skal tilby landets beste lærerutdanning og øke rekrutteringen av gode studenter innenfor realfag (s.8). Lektorutdanningen skal heves til internasjonalt nivå. I samarbeid med skoleverket skal en forskningsbasert utdanning gi oss høyt kvalifiserte lærere. UiO skal intensivere arbeidet for å øke rekrutteringen til utdanningsløp med tydeligere yrkesrelevans i tråd med samfunnsmessige behov for kompetanse. Særlig gjelder dette innenfor Realfag (s.9).

3 Samfunnsutfordringer Lærermangel i framtiden –Alderssammensetning, frafall i yrket, omdømme Kvalitet og kompetanse –For lav faglig kompetanse, svak sammenheng mellom teori og praksis i lærerutdanningene, for lite fokus på fortsatt læring i yrket Politiske svar Styrket omdømme –Attraktive lærerutdanninger: Inntakskvalitet, studiekvalitet –Karriereveier –Etter- og videreutdanning Master i alle lærerutdanninger –Krav om master til opptak i PPU, integrerte femårige masterutdanninger Kompetansekrav for undervisning –Videreutdanning, «Kompetanse for kvalitet»

4 5 Lektorprogrammet på UiO Oppdrag (jfr. Strategi 2020 og Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13): Bevare (og styrke) disiplinfaglig og profesjonsfaglig kvalitet og nivå, og samtidig styrke integrasjonen av fag- og profesjonskunnskap og innpasse programmet i etablerte strukturer og «tenkemåter» på fakultetene – og om det er fornuftig, arbeide for å endre disse –– i et løp som er femårig –– med en komplisert styringsmodell

5 19. desember 2015 : «Rektor godkjenner på fullmakt at dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet oppnevner nytt styre for Lektorprogrammet i tråd med forslaget fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet».

6 7 STYLE ledes av studiedekanen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet STYLE består av studiedekanene ved de fem aktuelle fakultetene og to studenter. Et eksternt medlem kan vurderes oppnevnt. STYLE er studieutvalg for Lektorprogrammet med et særskilt ansvar for oppfølging av studiekvalitet og er et rådgivende organ for UV-dekanen i spørsmål som angår programmet. Det utdanningsvitenskapelige fakultet overtar sekretariatsansvar for STYLE.

7 Finansiering og måltall Lektorprogrammet ved UiO

8 Finansiering av lektorprogrammet Kombinasjon av basismidler (studieplasser) og studiepoengproduksjon Studieplassene er fordelt utover fakultetene som deltar (totalt 1089 studieplasser) Programmet er noen år blitt tildelt en del ferske studieplasser fra KD, disse er da blitt fordelt mellom fakultetene etter historisk nøkkel

9 Finansiering av lektorprogrammet - forts Studieplassene på lektorprogrammet ble tidligere gitt i kategori E (nivået mellom bachelor og master), mens nye plasser etter 2011 er kommet i kategori D. Plassene er blitt omregnet til andre kategorier ute ved fakultetene, så ligger som en kombinasjon av C, D, E og F Historisk fordeling: TF 2%, HF 52%, MN 15%, SV 13% og UV 17%

10 Tilleggsbevilgninger fra UiO Varig finansiering av økte praksiskostnader (585 000,- til UV for 2015, trappes gradvis opp) Midlertidige midler for styrking av lektorprogrammet 2015-2017 (0,5 mill årlig til UV) HF får 2 mill årlig i 3 år i forbindelse for oppbygging av fagdidaktisk kompetanse og praksistilknytning

11 Tilleggsbevilgninger fra UiO - forts SV får 0,5 mill årlig i tre år for å styrke sitt tilbud i lektorutdanningen MN får 2 mill årlig i 3 år for utvikling og gjennomføring av skolerettede emner

12 Måltall for lektorprogrammet I 2014 ble tidligere aktivitetskrav erstattet med kandidatmåltall = minstekrav om antall uteksaminerte kandidater institusjoner skal ha innenfor helse- og lærerutdanningene. Måltall for lektorprogrammet ved UiO ble da satt til 81 For 2015 ble måltallet økt til 97

13 Måltall for lektorprogrammet - forts Ferdige kandidater (slått sammen tall for lektor- og adjunktprogrammet og lektorprogrammet) 2012: 69 2013: 68 2014: 91 2015: 78 (registrert til nå) Tallene er hentet fra dbh


Laste ned ppt "STYLE seminar 4. mars 2016. 3 Strategi 2020: UiO skal tilby landets beste lærerutdanning og øke rekrutteringen av gode studenter innenfor realfag (s.8)."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google