Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Støtteordningar. Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Støtteordningar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Støtteordningar. Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Støtteordningar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Støtteordningar

2 Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Støtteordningar

3 Frifond Ei støtteordning som skal skape auka frivillig aktivitet for barn og unge. Ungdomslaga søker Noregs Ungdomslag sentralt om støtte. Kriteria for å få støtte er: De må vere ein demokratisk organisasjon og ha kulturaktivitet som del av verksemda De må arbeide i lokalmiljøet og for og med barn og unge under 26 år Minimum 1/3 av deltakarane på tiltaket må vere under 26 år Lag som ikkje har medlemmer under 26 år og som ikkje har sendt inn medlemsliste og årsrapport for føregåande år, får ikkje tilskott Lag som fekk tilskott året før må ha sendt inn rapport Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Støtteordningar

4 Studiemidlar Lag som driv opplæringsverksemd kan søke studiemidlar. Laga i NU sender søknaden til Studiforbundet kultur og tradisjon. For å få tilskot må opplæringa fylle desse krava: Det må vere minst tre deltakar over 14 år som fullfører 75% av tida Kurset må vare minst 8 timar og må lysast ut offentleg Opplæringa skal følgje ein studieplan som studieforbundet godkjenner Kurset må meldast inn på skjema før kursstart og ferdigmeldast etter kursslutt (Kjelde: www.kulturogtradisjon.no) Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Støtteordningar

5 Andre aktuelle støtteordningar Musikkverkstadordninga Fond for lyd og bilde Norsk kulturråd Mangfold og inkludering Ung i Europa Solofondet Storebrands Du kan-konkurranse Spelemidlar til lokale kulturhus Bygdeutviklingsmidlar Lokalt næringsliv, som sparebankar, forsikringsselskap mm. Kommunale støtteordningar NU-lag kan søke støtte til rusfrie prosjekt gjennom Norske kulturbygg www.tilskudd.no, www.lnu.nowww.legathandboken.no Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Støtteordningar

6 Tips til søknaden: Les utlysingsteksten og retningslinjene nøye! Legg ved eventuell prosjektskisse Ver tydeleg på kva målet med tiltaket er Ver konkret på korleis de vil nå målet Jobb med innleiinga: Her skal du selje søknaden Søknaden skal vere strukturert og ha fin formgjeving Ta med litt om bakgrunnen til laget I posten eller på e-post / over nett? Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Støtteordningar

7 Ta med i søknaden: Organisasjonen sitt namn og kontaktperson Innleiing som presiserer målet med tiltaket Ei nærmare skildring av aktiviteten/tiltaket: Korleis nå målet? Eventuell framdriftsplan Budsjett med forventa inntekter og utgifter Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Støtteordningar


Laste ned ppt "Støtteordningar. Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Støtteordningar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google